Džavascript - online verze
obsah1. díl2. díl 3. díl4. díl5. díl6. díl7. díl8. díl

celý seriál si můžete stáhnout v komprimované podobě pro offline prohlížení, soubor
javascript.zip (142 kb) otevřete pomocí programu WinZip (www.winzip.com)
 • I. časť - Základné informácie
  • Pozor ! Začíname...
  • Kam si ho mám skryť ?!
  • Haló ? Kto je tam ?
  • Ste dieťa alebo dospelý ? Neviete ?
  • Záverom...
  • Základné znamienka a formátovacie znaky
 • II. časť - Funkcie
  • Začíname s funkciami...
  • Hádam, hádaš, hádame alebo načo robiť for-y...
  • Záverom...
  • Matematické funkcie a aritmetické operátory
 • III. časť - Užívateľské okná
  • Otvárame okná...
  • Okná v HTML
  • Okná v JavaScripte
  • Fotoalbum alebo prezentačné okná v praxi
  • Close the windows, close the gates
 • IV. časť - Preklápanie obrázkov
  • Obrázky v JavaScripte...
  • Pracujeme s obrázkami (1)
  • Pracujeme s obrázkami (2)
  • Zámena obrázkov prakticky
  • Záverom
 • V. časť - Identifikácia prehliadača
  • História - Netscape vs Explorer
  • Identifikácia prehliadača (1)
  • Identifikácia prehliadača (2)
  • Presmerovanie na optimalizovanú stránku
  • Záverom
 • VI. časť - Formuláre
  • Formuláre a práca s nimi
  • Prepojenie formulára s JavaScriptom
  • Kontrola zadanej e-mail adresy
  • Inteligentný formulár - prihláška na koncert
  • Záverom
 • VII. časť - Dátum a čas
  • Dátum a čas
  • Zobrazenie dátumu a času
  • Aký je dnes deň ?
  • Hodinky
  • Odpočítavanie do roku 2000
  • Záverom
  • Zoznam základných metód objektu Date()
 • VIII. časť - Navigačné prvky
  • Navigačné tlačítka
  • Navigačný volič
  • Výberové menu (pull-down)
  • Výberové menu (pull-down) - dvojité
  • Záverom

NAHORU
grafické zpracování (C) 1999 Jakub Holý, časopis Internet, Trade & Leisure Publications Praha
obsah, online zpracování (C) 1998 - 1999 Rastislav Škultéty