Džavascript - online verze
obsah1. díl2. díl 3. díl4. díl5. díl6. díl7. díl8. díl

IV.
Obrázky v JavaScripte
...

     Pri putovaní svetom Internetu sa hojne stretávame s webmi, ktoré využívajú JavaScript na zvýrazňovanie informácií nachádzajúcich sa na stránke. Deje sa to väčšinou pomocou funkcie zámeny obrázkov. Na stránke sa nachádza niekoľko obrázkov a ak ukážeme myšou na jeden z nich, miesto neho sa zobrazí iný.

Pracujeme s obrázkami (1)

     Nato, aby sme mohli v JavaScripte niečo s obrázkami robiť, potrebujeme sa naučiť spôsob akým je možné sa na ne odkazovať. Každému obrázku, ktorý sa na stránke zobrazí, prehliadač stránok automaticky priradí poradové číslo. Prvému obrázku sa priradí číslo 0, druhému 1, atď...
     K samotnému obrázku potom pristupujeme pomocou document.images[cislo_obr]. Ak chceme napr. zmeniť URL adresu obrázku, prevedieme to cez document.images[cislo_obr].src="novy_obr.gif". Táto zmena spôsobí to, že sa starý obrázok nahradí novým. Viď príklad:

PRÍKLAD 4.1 - Zámena obrázku

<html>
<head>
<title>Zamena obrazku</title>
</head>
<body>
<center>
<img src="on.gif"><p>
<a href="" onClick="document.images[0].src='off.gif';return false;">
Zamen obrazok</a>
</center>
</body>
</html>

     Ako to celé funguje? Po načítaní tejto stránky, prehliadač zobrazí obrázok on.gif a pod ním zobrazí klikateľný odkaz Zamen obrazok. Ak klikneme na tento odkaz, činnosť prevezme udalosť onClick, ktorá obrázku s poradovým číslo 0 (on.gif) priradí novú adresu (off.gif). To spôsobí, že sa pôvodný obrázok on.gif zamení za off.gif. return false vráti hodnotu false udalosti onClick, čo má za následok to, že prehliadač stránok neodskočí na stránku, ktorú sme definovali v <A HREF="">.

Pracujeme s obrázkami (2)

     Pristupovať k obrázkom pomocou poradových čísel je dosť náročné a neprehľadné. Stačí ak pridáme na začiatok stránky nový obrázok a všetky funkcie, v ktorých sa odvolávame na obrázky, musíme prečíslovať. Preto existujú v JavaScripte aj iné spôsoby adresácie obrázkov.
     Každý obrázok, ktorý nechávame na stránke zobraziť pomocou tagu <IMG> je možné pomenovať. Realizujeme to pridaním parametra NAME="nazov_obr" do tohto tagu. Vždy, keď budeme potrebovať sa na takýto obrazok odkázať, môžeme to urobiť pomocou document.images.nazov_obr alebo document.images["nazov_obr"]. Odpadajú nám takto prípadné starosti súvisiace s pridávaním nových obrázkov do dokumentu a naviac získame oveľa prehliadnejšie skripty.
     V nasledujúcom príklade si ukážeme niečo zložitejšie. Využijeme naše znalosti z minulých čísel seriálu a pomocou konštrukcií if..else si navrhneme skript, ktorý bude plniť funkciu vypínača. Po nahratí stránky, sa na obrazovke zobrazí fialová "žiarovka". Ak klikneme na tlačítko zapni/vypni, žiarovka sa nám rozsvieti (zmení farbu na žltú). Opätovným kliknutím na toto tlačítko, žiarovka zhasne. Ďalším kliknutím sa žiarovka opäť rozsvieti...atď

PRÍKLAD 4.2 - Žiarovka (zámena obrázku tam a späť)

<html>
<head>
<title>Ziarovka</title>
<script language="JavaScript">
<!-- 
// na zaciatku ziarovka nesvieti
svieti=false; 
function vypinac()
{
 if (!svieti)   // ak este nesvieti, rozsviet
 {
  document.images.obr.src="on.gif";
  svieti=true;
 }
 else       // ak uz svieti, zhasni
 {
  document.images.obr.src="off.gif";
  svieti=false;
 }
}
// -->
</script>
</head>
<body>
<center>
<img name="obr" src="off.gif">
<form>
 <input type="button" value="zapni/vypni" onClick="vypinac();">
</form>
</center>
</body>
</html>

     Po nahratí stránky do prehliadača sa do logickej premennej svieti priradí hodnota false (tá udáva skriptu, že žiarovka je najprv zhasnutá). Následne potom sa zobrazí obrázok zhasnutej žiarovky (off.gif) spolu s tlačítkom zapni/vypni. Ak klikneme na tlačítko, činnosť prevezme udalosť onClick, ktorá vyvolá funkciu vypinac(). Funkcia vypinac() zisťuje, že či už žiarovka svieti alebo nie. Teda ak zistí, že ešte žiarovka nesvieti (je splnená podmienka if (!svieti), ! predstavuje negáciu výrazu), rozsvieti ju (zamení obrázok) a do premennej svieti priradí hodnotu true (tá udáva skriptu, že žiarovka už svieti).
     Ak opäť klikneme na tlačítko, výraz vo vnútri if-u sa stane nepravdivým, a preto činnosť prevezme else. Else zamení obrázok on.gif za off.gif a do premennej svieti priradí hodnotu false (žiarovka zhasne).

Zámena obrázkov prakticky

     Predchádzajúce skripty skrývajú v sebe jednu nevýhodu. Po nahratí stránky sa zobrazil obrázok. Po odkliknutí na tlačítko (odkaz) dochádzalo k zámene tohto obrázku za iný, no ten nový nebol pohotovo pripravený v pamäti prehliadača a trvalo určitý čas, kým sa načítal a nastala zámena. Tento čas je zanedbateľný pri stránkach, ktoré sa nachádzajú na našom disku alebo lokálnej sieti, no v prípade pomalších spojení na Internet tento čas môže byť badateľnejší.
     Túto nevýhodu je možné odstrániť tzv. nakešovaním obrázkov (preload). Hneď na začiatku skriptu, si môžete všimnúť spôsob akým sa to realizuje. Nadefinujeme si 2 objekty typu obrázok, do ktorých natiahneme naše obrázky. Teda v skutočnosti sa obrázky nahrajú, no nezobrazia sa. Skúsených webmasterov určite napadne aj iné využitie takéhoto "zobrazovania" obrázkov. ;-))
     Nasledujúci skript plní funkciu zvýrazňovača. Po ukázaní myšou na 1 z 3 gulí, táto guľa zhasne, pretože dôjde k vykonaniu funkcie zamen ukrytej v udalosti onMouseOver. Ak sa myšou vzdialime od gule, táto guľa sa rozsvieti, pretože teraz nastane udalosť onMouseOut, ktorá vykoná opačnú zámenu obrázku.

PRÍKLAD 4.3 - Zámena obrázkov prakticky

<html>
<head>
<title>Zamena obrazkov prakticky</title>
<script>
<!--
// nakesovanie obrazkov (preload)
obr1=new Image();
obr1.src="on.gif";
obr2=new Image();
obr2.src="off.gif";
function zamen(nazov_obr,novy_obr)
{
 document.images[nazov_obr].src=novy_obr;
}
// -->
</script>
</head>
<body>
<font size="6">Cielova trasa</font><br>
<table border="0">
<tr>
  <td><a href="1.html" 
   onMouseOver="zamen('obr1','off.gif');"
   onMouseOut="zamen('obr1','on.gif');">
  <img src="on.gif" border="0" name="obr1"></a></td>
  <td>PRAHA</td>
</tr>
<tr>
  <td><a href="2.html"
   onMouseOver="zamen('obr2','off.gif');"
   onMouseOut="zamen('obr2','on.gif');">
  <img src="on.gif" border="0" name="obr2"></a></td>
<td>BRATISLAVA</td>
</tr>
<tr>
  <td><a href="3.html"
   onMouseOver="zamen('obr3','off.gif');"
   onMouseOut="zamen('obr3','on.gif');">
  <img src="on.gif" border="0" name="obr3"></a></td>
  <td>KOSICE</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Záverom...

     Tak a máme zámenu obrázkov za sebou. Na záver ešte jedno upozornenie. Ak sa budete pokúšat tieto skripty spúšťať pod MS IE 3.0, tak to bude márne, pretože v tejto verzii nie je podporovaná zámena obrázkov. Plnú podporu priniesla až verzia MS IE 4.0. O tom, ako je možné skripty prispôsobiť pre rôzne verzie prehliadačov, o tom bude reč nabudúce...

Rastislav Škultéty
webmaster@javascript.sk

 


NAHORU
grafické zpracování (C) 1999 Jakub Holý, časopis Internet, Trade & Leisure Publications Praha
obsah, online zpracování (C) 1998 - 1999 Rastislav Škultéty