Džavascript - online verze
obsah1. díl2. díl 3. díl4. díl5. díl6. díl7. díl8. díl

I.
Základné informácie


 Áno, je to tu, už prišiel ! Všetci tvorcovia stránok pozor, dáva sa vám na známosť, že práve dorazil pán Džavaskript. Kto to len môže byť ? Ahh, nie je to náhodou ten často spomínaný kolega pána HaTMatiLku, ktorý dáva veci do pohybu ? Áno, máte pravdu.

Pozor ! Začíname...

     Donedávna sme mali možnosť sa v Internete stretnúť len so statickými stránkami. Inými slovami povedané, stránky vyzerali rovnako ráno, na obed i večer. Vďaka veľkému rozšíreniu a popularizácii skriptového jazyka JavaScript, teraz má každý možnosť si pomerne jednoduchým spôsobom stránku obohatiť o rôzne interaktívne prvky. Je možné v ňom naprogramovať hry, jednoduché aplikácie, prezentačné prvky a iné zaujímavé veci.
     V tomto a budúcich častiach seriálu sa postupne oboznámime so základmi programovania v JavaScripte. Samozrejme všetko si vysvetlíme na názorných príkladoch, ktorých bude neúrekom. No, dosť bolo teórie, pusťme sa do toho.

Kam si ho mám skryť ?!

     Skripty napísané v JavaScripte je možné umiestňovať v ľubovolnej časti dokumentu HTML. Niekedy je však vhodné, zahrnúť skript medzi párovú značku (tag) <head>. Význam má to hlavne vtedy, ak chceme zabezpečiť, aby návštevník stránky nemal možnosť nič na stránke urobiť, kým sa nenahrá samotný skript.

     Príklad 1.1: Vypísanie textu pomocou JavaScriptu

<html>
<head>
<title>Moja prva JavaScriptova stranka</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 document.write("Vas prehliadac podporuje JavaScript");
// -->
</script>
</body>
</html>

     Ak si tento príklad pozrieme v prehliadači podporujúcom JavaScript, na stránke sa objaví: Váš prehliadač podporuje JavaScript. V opačnom prípade sa zobrazí úplne prázdna stránka.
     Aby prehliadač stránok vedel, že sa v stránke nachádzajú skripty, je potrebné dať zdrojový tvar skriptu medzi tag <script language="JavaScript"> a </script>. Komentárové tagy <!-- a --> sú prítomné z toho dôvodu, aby staršie prehliadače stránok, ktoré nedokážu interpretovať JavaScript, nevypisovali na stránke zbytočne zdroják skriptu.
     V tomto skripte sa po prvýkrát stretávame s funkciou document.write(). Táto funkcia slúži na vypisovanie textu na stránke. Ak máme v úmysle si dať vypísať text, ktorý obsahuje úvodzovky prípadne chceme v texte využiť tagy, je potrebné použiť miesto document.write("text"), tvar document.write('text'). Je to z titulu, aby prehliadač nemal zmätok z toľkých úvodzoviek a aby vedel presne o čo nám ide.

Haló ? Kto je tam ?

     V tejto časti si povieme niečo o dialógových oknách, ktoré je možné vyvolať pomocou JavaScriptu. Rozoznávame niekoľko typov dialógových okienok, a to: informačné (výstražné), potvrdzovacie (Ok/Storno), vstupné (vkládacie) a chybové (error).
     Informačné okno je vhodné použiť v situáciách, kedy potrebujeme oznámiť návštevníkovi stránky nejaký oznam. Aktivuje sa vyvolaním funkcie window.alert().
     Potvrdzovacie okno sa hojne používa v prípadoch, kedy potrebujeme zistiť odpoveď na otázku typu áno/nie. Aktivuje sa vyvolaním funkcie window.confirm(). Návštevník ma potom na výber, že či súhlasí s uvedenou otázkou (Ok) alebo nie (Storno).

     Vstupné okno sa používa, keď potrebujeme získať od návštevníka stránky nejaké údaje. Aktivuje sa vyvolaním funkcie window.prompt().}
     Chybové okno sa vyvolá automaticky v prípade, keď prehliadač narazí na neexistujúci príkaz/funkciu/metódu JavaScriptu, tzn. ak si nesprávne naprogramujeme svoj skript. :-)


Príklad 1.2: Informačné okno

 
<html>
<head>
<title>Vystrazne okno</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 window.alert("Pozor !\nTato stranka je vo vystavbe.");
// -->
</script>
</body>
</html>

Príklad 1.3: Potvrdzovacie okno

 
<html>
<head>
<title>Potvrdzovacie okno</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 window.confirm("Paci sa vam tento serial ?");
// -->
</script>
</body>
</html>

Príklad 1.4: Vstupné okno

 
<html>
<head>
<title>Vstupne okno</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!--
window.prompt("Kolko mate rokov ?");
// -->
</script>
</body>
</html>

Ste dieťa alebo dospelý ? Neviete ?

     Keďže sme sa na mini príkladoch zoznámili s prvými základnými stavebnými prvkami jazyka JavaScript, môžeme sa pustiť do naprogramovania prvého trošku zložitejšieho skriptu. Čo poviete na jednoduchý kvíz, ktorý podľa vámi zadaných údajov určí vašu vyspelosť ? Môže byť ?

Príklad 1.5: Jednoduchý kvíz

<html>
<head>
<title>Moj prvy zlozitejsi skript</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 window.alert("Dobry den\n\nVitajte na mojej kvizovej stranke");
 meno=window.prompt("1.otazka:\tAko sa volate ?");
 vek=window.prompt("2.otazka:\tKolko mate rokov ?");
 if (vek<18) stav="dieta";
  else stav="dospely";
 document.write("<b>Vysledok kvizu:</b><p>");
 document.write("Volate sa: "+meno+"<br>");
 document.write("Kedze mate "+vek+" rokov, ste "+stav);
// -->
</script>
</body>
</html>

     Ako to celé funguje ? Po načítaní stránky, vás tento skript pekne pozdraví a uvíta. Potom sa vás opýta na vaše meno a následne si vyžiada váš vek. Nakoniec vyhodnotí zadané údaje, tzn. že podľa veku určí či ste dieťa alebo už dospelý jedinec a vypíše na stránke výsledok kvízu.
     Na rozdiel od predošlých príkladov, v ktorých sme nepotrebovali spracovať údaje z dialógových okien, v tomto príklade priradzujeme obsah jednotlivých okien do rôznych premenných. Premenná nám slúži na uchovanie údajov (číselných, textových alebo logických), aby sme ich mohli následne v ďalších krokoch vyhodnocovať a spracovať. Do premennej meno priradzujeme text, ktorý vloží návštevník do okna. napr. meno=window.prompt("Ako sa volate ?"); To iste platí aj pre premennú vek, ktorá bude uchovávať vek návštevníka.
     Konštrukcia if a else vyhodnotí pravdivosť daného výrazu a v závislosti od toho vykoná požadovanú činnosť. V našom prípade zisťujeme, že či je vek návštevníka menší ako 18. Ak je vek menší, výraz (vek<18) je pravdivý, teda do premennej stav sa vloží text dieťa. Ak nie je splnený daný výraz (ak zadáme čislo rovné alebo väčsie ako 18), príkaz else prevezme činnosť a do premennej stav vloží text dospely.
     Zvyšná časť skriptu nás oboznamuje o výsledkoch kvízu. Využíva sa tu už spomenutá funkcia document.write(), no naviac vypisujeme nielen zadaný text, ale aj obsah premenných meno, vek a stav.

Záverom...

     Hmm, zdá sa vám JavaScript ťažký ? Máte pravdu, aj mne sa zdal :-) Ale, teraz už vážne. Ak máte stále nejaké nejasnosti, prípadne menší chaos, prejdite si ešte raz uvedené príklady a odskúšajte si ich vo svojom prehliadači stránok. Hlavne experimentujte. V budúcej časti seriálu si ukážeme ako je možné ..., no nechajte sa prekvapiť. Dovtedy, aby ste nezomreli zvedavosťou, vám odporúčam navštíviť internetovské stránky www.javascripts.com a www.javascript.sk, ktoré obsahujú veľké množstvo už naprogramovaných skriptíkov.

     Veľa šťastia s JavaScriptom praje,

Rastislav Škultéty
webmaster@javascript.sk


PRÍLOHA: Základné znamienka a formátovacie znaky

     Pri programovaní skriptov sa môžeme stretnúť s potrebou vyhodnotenia aj iného výrazu, a preto si uvedieme základné vyhodnocovacie znamienka, ktoré sa zvyknú používať.

>   väčšie ako
< menšie ako
== rovné (zapisujeme ako dve = za sebou)
>= väčšie alebo rovné ako
<= menšie alebo rovné ako
!= rôzne ako

     Možno ste si všimli, že v niektorých riadkoch kvízového skriptu sa nachádzajú isté znaky. Napr. znak \n v riadku, v ktorom sa vyvoláva informačné okno. Takéto znaky sa nazývajú formátovacie a plnia rôzne funkcie. Medzi tie, ktoré su podporované JavaScriptom patria:

\n   text sa začne vypisovať v novom riadku
\t vynechá sa taký veľký počet medzier, aká je veľkosť tabulátora
\" takýto znak je vhodné použiť v prípade ak potrebujeme napísať úvodzovky

 


NAHORU
grafické zpracování (C) 1999 Jakub Holý, časopis Internet, Trade & Leisure Publications Praha
obsah, online zpracování (C) 1998 - 1999 Rastislav Škultéty