BARVY.GIF


Obsah lekce:
Pozadí HTML dokumentu

V jazyce HTML lze nastavit motiv pozadí celého HTML dokumentu pomocí atributu BACKGROUND u návěští <BODY>. Tomuto atributu je přiřazena URL adresa grafiky, ze které je pak poskládán podklad stránky tak, že těsně na jeden obrázek navazuje další. Pokud je motiv zvolen chytře, lze pomocí jednoho malého obrázku vytvořit velmi působivé pozadí. Při výběru pozadí dokumentu je však nutné mít stále na paměti, že musí být voleno tak, aby nepůsobilo rušivě, a aby text stránky byl dobře čitelný.
Vůbec nejideálnější případ je, když obrázek tvořící pozadí působí po sesazení jednolitým dojmem. Takovéto plochy lze vytvořit například využitím "Kai's Power Tools" filtrů pro program Adobe Photoshop.


Definice barev

V novějších verzích prohlížečů lze definovat barvy pozadí i písma. Barvu je nutné zadat ve formátu šestimístného kódu hexadecimálních číslic. Vždy dva po sobě jdoucí znaky definují odstín jedné ze tří základních barev modelu RGB (R - red, G - green, B - blue = červená, zelená, modrá). Hodnoty odstínů barev je tedy možné ukládat v rozmezí 0 - 255 (! převedených do hexadecimálního kódu !) ve tvaru RRGGBB, před který se přidá znak "#".


Příklad nastavení barvy pozadí na žlutou:

<BODY BGCOLOR="#FFFF00">
Vše se teď bude psát na žluté pozadí!
</BODY>

Vše se teď bude psát na žluté pozadí! MSIE.GIF


Tento způsob zápisu je již na první pohled velmi nepohodlný. Z tohoto důvodu zavedl Netscape běžné názvy pro barvy, například: "yellow", "blue", ... Používat toto zjednodušení se však nedoporučuje, nebo» ostatní prohlížeče neznají toto rozšíření a zmíněné barvy přečíst nedokáží. Například barva "red" způsobí v Exploreru modré zabarvení pozadí.
V některých HTML editorech jsou implementovány také šikovné funkce pro volbu barev. Příkladem těchto editorů mohou být například Kenn Nesbitt's Web Edit a HTML Assistant Pro.
V Netscape Navigatoru lze v rámci příkazu <BODY> definovat atributy: BACKGROUND, BGCOLOR, TEXT, LINK, VLINK, ALINK.


Například, tento malý obrázek:

POZ_MALY.GIF


Vytvoří následující pozadí dokumentu:

<BODY BACKGROUND="poz_maly.gif">
</BODY>

POZ_CELY.GIF
<BODY background="url" bgcolor=" barva" text="barva" link=" barva" alink="barva" vlink=" barva">
...tělo dokumentu...
</BODY>
párová značka ohraničující celou hlavní část dokumentu
background URL obrázku použitého jako podklad
bgcolor barva podkladu dokumentu
text barva normálního textu
link barva hypertextových odkazů
alink barva aktivních (právě vybraných) odkazů
vlink barva již použitých odkazů


Barevné písmo

Barvu písma lze velice jednoduše měnit pomocí atributu COLOR u příklazu <FONT>.


Změna barvy písma na červenou:

<BODY>
<FONT COLOR="#FF0000">
Jak se Vám líbí červené písmo?
</FONT>
</BODY>

Výsledek:

Jak se Vám líbí červené písmo?<FONT size=n color="barva" face="typ">
...text...
</FONT>
výběr velikosti, barvy a typu písma
size velikost písma (nabývá hodnot od 1 do 7; 7 je největší písmo)
color barva písma
face typ písma