Tabulky na webu

Dvojí použití tabulek - Nejjednodušší tabulka - Další příklad - Spojování buněk a hlavička - Obsah buněk

Na této stránce se pokusím nastínit pouze základní syntaxi tabulek v HTML kódu.

Tento rámeček je také tabulka, která má nastaveno obtékání atributem align="right".

Více o tabulkách: formátování tabulek, nové vlastnosti tabulek, design pomocí tabulek.

Dvojí použití tabulek

Na internetových stránkách se tabulky používají ve dvou případech:

  1. Jestliže je potřeba udělat klasickou tabulku.
  2. Jako pomůcka pro úpravu stránek, když je něco potřeba někam umístit (např. sloupcová sazba).

Druhý způsob není v HTML úplně košer, ale účel světí prostředky. V tomto textu se budu zabývat napřed výstavbou běžných tabulek. Podívám se hlavně na to, jak jejich zápis vypadá v kódu HTML. Pokud neznáte základy HTML, tak vám to nic neřekne. Jinde se rozepisuji o formátování a nových vlastnostech tabulek.

Nejjednodušší tabulka

Zkusím vložit tabulku s dvěma řádky a dvěma sloupci (a nějakým obsahem).

Obsah buňky Další buňka
bla bla cha cha cha

Ta má tento kód:

<table >

 <tr> <td>Obsah buňky</td> <td>Další buňka</td> </tr>

 <tr> <td>bla bla</td> <td>cha cha cha</td> </tr>

 </table>

 Co znamenají jednotlivé tagy:

<table>
Párový tag, který začíná tabulku.
<tr>
Párový tag, který začíná a končí řádek tabulky. (TR znamená table row, čili řádek).
<td>
Tag buňky tabulky.

Je to docela jednoduché, že?

Další příklad

Název Cena Poznámka
Rtuť 658,60 Kč Tekutá
Máslo 22,- Kč

Tato tabulka má následující kód:

<table border="2" cellpadding="5" cellspacing="4">

<tr><th>Název</th><th>Cena</th><th>Poznámka</th></tr>

<tr><td>Rtuť</td><td>658,60 Kč</td><td>Tekutá</td></tr>

<tr><td>Máslo</td><td>22,- Kč</td></tr>

</table>

V tomto příkladu se objevilo pár nových věcí:

border
atribut tagu <table>, který nastavuje šířku vnějšího rámečku kolem tabulky (v obrazovkových bodech);
kdyby bylo border="0", nevykreslí se ani vnitřní mřížka
cellpadding
vnitřní okraj buněk (v pixelech), čili vzdálenost textu od rámečku. Taktéž atribut tagu <table>
cellspacing
vnější okraj buněk (vně rámečku) Různá nastavení velikosti okrajů buněk si můžete nastudovat na příkladu
<th>
<th> se dá použít namísto <td>, ale znamená to hlavičkové pole. Obsah bývá tučný a zarovnaný na střed. Používání této značky se doporučuje kvůli automatickému zpracování textu.
Vynechaná buňka
V tabulce chybí poslední buňka vpravo dole. To se může, ale nemá dělat. Prohlížeč ji pak většinou nezobrazí. Vynechávat lze zřejmě jedině buňky, které jsou na konci řádku.

Spojování buněk a hlavička

HTML umožňuje spojit dvě nebo více sousedních buněk do jedné. Zároveň popíšu vkládání hlavičky. Příklad tabulky a její kód:

Hlavička
A B C
D
E

<table border="1" cellpadding="10">

<caption>Hlavička</caption>

<tr><td>A</td> <td>B</td> <td rowspan="2">C</td> </tr>

<tr> <td colspan="2">D</td> </tr>

<tr> <td colspan="3">E</td> </tr>

</table>

 

Všimněte si atributů rowspan a colspan. Říkají, kolik "buněk prostoru" zabírá aktuální buňka. Rowspan="2" znamená, že buňka C zasahuje přes dva řádky (row = řádek), colspan="3" říká, že buňka zabírá prostor přes tři sloupečky (col = sloupec).

Pro zájemce jeden paradoxní příklad spojování buněk.

(Existuje ještě jiný způsob, jak zdánlivě rozdělit buňku tabulky: do buňky se vloží celá další tabulka.)

Hlavička -- caption

Hlavička tabulky se dnes téměř nepoužívá, protože se dá udělat jednodušeji. Standardně se má ale vkládat mezi tagy <caption></caption>, které jsou umístěny ještě před prvním řádkem tabulky. Pokud bych uvedl u caption atribut align="bottom", měla by se hlavička zobrazit pod tabulkou.

Obsah buněk tabulky

Do buňky tabulky můžete vložit úplně cokoliv. Obrázky, odstavce, ale třeba i další tabulku. Je dobré takových vnořených tabulek nedělat příliš mnoho, protože pak v tom snadno vzniká zmatek.

Je možné dokonce vkládat do tabulek celé stránky a dělat tak sloupcovou sazbu. Dělat by se to ale nemělo, protože to zpomaluje zobrazování stránky.

Další: Formátování tabulek, zejména šířky buněk
Vizte též: nové vlastnosti tabulek, design pomocí tabulek, základy HTML

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Pozadí

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Definice

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Vytěžování stránek

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Možnosti PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 21.12.2001