Programování stránek

Nástin možností

Klient/server - Klientské skripty - Serverové skripty - Co používat - Zdroje

Jazyk HTML, kterým se píšou stránky, spoustu věcí nedokáže. Pokročilí autoři proto do stránek přidávají skripty v různých jazycích. Tento text by měl pouze usnadnit základní orientaci kolem jazyků a technologií aktivních internetových stránek.

Klient / server

Základní rozdělení skriptů je podle toho, na kterém počítači program běží -- na klientovi nebo na serveru. (Rozdíly mezi oběma skupinami jsou tak značné, že skoro nemá smysl popisovat je na jedné stránce. Ale risknul jsem to.)

Kde to běží Klient Server
Jazyky (příklady) JavaScript, VBScript, JScript CGI, PHP, ASP
Program, na kterém to běží Prohlížeč (např Internet Explorer) Server (jako software), např. Apache nebo IIS
Požadavky žádné na serveru nainstalovaná podpora
Co to umí vizuální efekty, animace, hlášky, změny stylů a podobné blbinky plnohodnotné aplikace, spolupráce s formuláři, databázemi a s poštou
Začátky může se začít ihned musí se napřed nainstalovat spousta věcí
Potřebné znalosti
 • HTML
 • základy programování
 • hodí se CSS
 • HTML
 • zkušenost s programováním
 • orientace v operačním systému
Omezení
 • dá se v prohlížeči vypnout
 • různé verze skriptů nejsou kompatibilní navzájem a s prohlížeči, z čehož vyplývá nespolehlivost
 • některé jazyky (VBScript, Java) nejsou v každém prohlížeči
 • skripty nemohou ukládat data
 • málo serverů to umožňuje, většinou se za to platí
 • je-li to zadarmo, bývá to nekvalitní
 • program mnohdy zatěžuje server
 • musí se ladit on-line, nebo mít doma také nainstalovaný veškerý software

Klientské skripty

Princip: na počítač uživatele (čili na klienta) se odešle HTML stránka spolu se skriptem. Skript je vykonán až při načítání a prohlížení stránky.

V oblasti klientských skriptů naprosto dominuje jazyk JavaScript (a jeho klon JScript od Microsoftu). Přes usilovnou snahu Microsoftu se VBScript příliš neujal. 

Dalším častým pojmem je DHTML -- Dynamické HTML. Je to nejasně definovaná kolekce způsobů, jak stránky "rozhýbat". Prakticky je to synonymum pro použití JScriptu s CSS.

Poněkud stranou klientských aplikací stojí Java aplety (Java a JavaScript nemají kromě podobného jména a původu nic společného) a Macromedia flashe, což ani tak nejsou skripty, jako spíše programové objekty vkládané do stránek.

Osobně doporučuji naučit se základy JavaScriptu. Nemá ale smysl dělat v něm velké programy, protože má malé možnosti (JSript, který má možnosti větší, je zase málo kompatibilní).

Základní jazyky Podpora Objektový model Podobnost
JavaScript Všechny prohlížeče základní syntaxe typu Java nebo C
JScript Internet Explorer 4 + rozšířený základem je JavaScript
VBScript Internet Explorer volitelně rozšířený Visual Basic, syntaxe typu Pascal
DHTML Internet Explorer 4 + nejde o jazyk, Dynamické HTML je pojem pro širší použití JScriptu s objekty prohlížeče.

Serverové skripty

Princip: při požadavku server vykoná program a klientovi posílá pouze data ve formátu HTML. Klient s programem nepřichází vůbec do styku.

Na poli serverových skriptů si dnes (2001) tvrdě konkurují PHP a ASP, dříve naprosto dominovaly CGI skripty v Perlu, které jsou stále nejčastějším případem serverových skriptů.

Základní jazyky Označení Charakteristika Omezení
CGI Common Gateway Interface Základní výměnné prostředí pro příjem vstupu a publikování výstupu jakéhokoliv programu (třeba z Pascalu nebo Perlu) Je potřeba nějaký další jazyk.
CGI + Perl Perl je jazyk Perl umí výborně pracovat se soubory a řetězci, proto je velmi oblíbený pro psaný CGI. Interpretovaný jazyk. Relativně těžký jazyk, hůře se pracuje s HTML.
SSI Server-side Include Prostá vsuvka, která na straně serveru vloží do stránky nějaký objekt, nejčastěji jiný soubor nebo výstup programu. Nelze předávat parametry, malé možnosti.
ASP Active Server Pages Vsuvky v obyčejné HTML stránce, které jsou serverem při odeslání zpracovávány. Umožňují přistupovat k databázím, souborům, poště atd. Časté bezpečnostní díry, omezení na platformu Windows (na serveru!).
PHP Hypertext preprocesor Bez omezení
JSP, Cold fusion atd. Různé další technologie Víceméně totéž, co ASP Malá rozšířenost, z čehož vyplývají nejrůznější trable.
Servlety Plnohodnotné aplikace v Javě, které generují HTML kód pro klienta Obtížná instalace, obtížnější jazyk, problémy s češtinou.

Všechny serverové skriptovací technologie vyžadují:

V poslední době se konkurence na poli serverových skriptů omezuje na rivalitu PHP versus ASP. Zjednodušeně se dá říci, že ASP je dražší, horší, pomaleji vyvíjený a má lepší marketing (prostě je od Microsoftu). To by se všechno dalo nějak strávit. Základní předností PHP je ale existence výborné české literatury (Jiří Kosek, PHP), kdežto knihy o ASP jsou jen snůškou dojmů.

Serverové skripty umožňují nepřebernou spoustu věcí. Základními výhodami jsou spolupráce s databázemi a E-mailem, reakce na uživatele (obsluha formulářů) a automatizace skládání stránek. Pomocí serverových skriptů jsou postaveny všechny větší servery -- portály, internetové časopisy nebo obchody.

Co používat

Klientské skripty můžete používat ihned, doporučuji naučit se základy JavaScriptu, abyste poznali možnosti.

Používání serverových skriptů závisí na serveru, na kterém publikujete. Většina serverů umožňuje nějakou skriptovací technologii, ale ne všechny je dovolují používat za standardní cenu. 

Naštěstí existuje asi tucet volných serverů, které umožňují provozování PHP (s databází) zdarma. Můžete si PHP  pro testování snadno nainstalovat i doma. Možná už jste pochopili, že já osobně jsem fanda jazyka PHP -- moje náklonnost je ovšem dána zkušeností s jinými jazyky. Prostě si myslím, že PHP je nejlepší. 

Zdroje

Kurz JavaScriptu zrovna píšu, bokem jsem napsal základy Dynamického HTML. Zatím se zkuste poohlédnout po webu. Hledejte JavaScript.

Na serverové skripty je fantastickým zdrojem stránka Jirky Koska. V sekci o CGI, ASP a PHP si můžete vyzkoušet pár základních věcí. Můžete si tam i objednat knihu o PHP od téhož autora, což je dnešní bible programátorů webu. Stojí pár stovek, ale vyplatí se mnohonásobně.

Vizte též: Jak začít s PHP, Možnosti PHP

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Pozadí

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Definice

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Vytěžování stránek

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Možnosti PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 26.12.2001