Okraje objektů - margin a padding

Pojmy - Nákres - Rozdíly mezi padding a margin - Okraje buněk - Zápis CSS - Okraje obrázků postaru - Okraje těla - Praktické použití

Kdo hodně používá tabulky a pozadí nebo dělá rámečky kolem obrázků nebo odstavců, musí pochopit rozdíl mezi vnitřním a vnějším okrajem elementu. Používá se 

  1. v CSS
  2. u tabulek
  3. zastarale u obrázků a těla dokumentu

Ve všech případech se to deklaruje trochu jinak, ale logika je stejná.

Pojmy

Rozlišujeme dva druhy okrajů: vnitřní a vnější. Vnitřnímu okraji se anglicky a webově říká padding, vnějšímu margin. Mezi paddingem a marginem se zobrazuje rámeček (border). U tabulek se namísto padding a margin objevují pojmy cellpadding (vnitřní okraj buněk) a cellspacing (vnější), což jsou atributy tagu <table>.

česky anglicky a v CSS u buněk tabulky
vnější okraj margin cellspacing
vnitřní okraj padding cellpadding
rámeček border border

Všeříkající nákres

Různé druhy okrajů objektu

Rozdíly mezi padding a margin

Okraje buněk tabulky v příkladech

bla bla
bla bla
bla bla
bla bla
bla bla
bla bla
<table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="6"> <table border="1" cellpadding="6" cellspacing="6">

Zápis v CSS

Okraje objektů se zapisují jako všechny CSS vlastnosti. Např:

<p style="margin: 20px; padding: 10px">

udělá odstavec s okraji. K dispozici jsou všechny možné délkové jednotky. Je dobré připomenout, že na rozdíl od většiny jiných CSS vlastností se okraje nedědí, což je ovšem většinou logické.

Každý okraj jiný

CSS ale navíc umožňují udělat na každé straně elementu rozdílné okraje. K dispozici jsou vlastnosti
margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left,
padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
.

Význam je, doufám, jasný. Horší už je podpora těchto vlastností v prohlížečích, jmenovitě v Netscape 4.

Hromadné zadávání

Chcete-li šetřit klávesami, můžete zadat různé okraje jednou deklarací. Například zápis

margin: 4px 8px 2px 18px

je ekvivalentní s

margin-top:4px; margin-right:8px; margin-bottom: 2px; margin-left:18px.

Hodnoty se tedy uvádějí v pořadí horní, pravá, dolní, levá. Platí stejně pro padding i margin (a navíc border). Pokud je hodnot méně než čtyři, pak chybějící údaj přebírá hodnotu protilehlé strany. Podporu těchto vlastností nemám odzkoušenou, pravděpodobně bude opět chybovat v NN 4.

Okraje obrázků po staru

V HTML 3.2 existují u tagu <img> možné atributy vspace a hspace. Například

<img border="0" hspace="3" vspace="4" src="obrazek.gif" >

Hspace udělal okraj na levé a pravé straně (horizontální), vspace je vertikální. Nejsem si tím jistý, ale myslím si, že v definici HTML 4.0 už tyto atributy nejsou, proto je doporučuji nepožívat, protože se dají nahradit styly.

Okraje těla po staru

 <body topmargin="2" leftmargin="1">

Nastavení horního a levého okraje stránky. Bylo oblíbené zejména u autorů používajících rámy. V HTML 4.0 už to není, ale prohlížeče topmargin a leftmargin podporují.

Praktické použití

Okraje elementů doporučuji používat s rozmyslem. Existuje ale pár dobrých tipů pro jejich použití.

Vizte též: Formátování tabulek - CSS - přehled vlastností a hodnot - Definice v HTML

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Seznam definic

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Pozadí

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 19.11.2001