Meta tagy

Automatické přesměrování - Klíčová slova - Popis obsahu - Čeština - Generator - Author etc. - Další možnosti a profily - Atribut Lang - Obecná syntaxe

Automatické přesměrování

Do hlavičky (to jest mezi tagy <head> a </head>) vlož tento tag:

<meta http-equiv="refresh" content="6;URL=http://www.nekam.cz/cokoliv">,
kde 6 je počet sekund, který server vyčká před začátkem přesměrování, a adresa se zřejmě zadává jiná. Http protokol se potom pokusí do stejného okna načíst stránku specifikovanou v URL. Zadá-li se bez URL, obnovuje se tatáž stránka, teoreticky donekonečna.

Klíčová slova

Aby vyhledávací stroje (Altavista a spol.) snadněji pochopily, o čem se na té které stránce píše, můžeš jim sdělit, jaká jsou klíčová slova textu. Do hlavičky dokumentu se vloží tag

<meta name="keywords" content="hudba,kytara,flétna,fletna,Oldfield,Asonance,Spirituál">.

Tato klíčová slova mám na stránce hudby. Když do Altavisty zadám kytara, moje stránka bude pravděpodobně nalezena (spolu s miliónem dalších). Klíčová slova se oddělují čárkami bez mezer. Mám-li klíčová slova s diakritikou, zařazuji je dvakrát, jednou s nabodeníčky a podruhé bez nich. Spousta Čechů ještě dnes používá v Altavistě a spol. cestinu.

U keywords se dá použít atribut lang.

Popis obsahu stránky

Zadává se například tagem

<meta name="description" content="Dušanova hudební orientace">.

Některé vyhledávací stroje si všímají popisu stránky zadaného autorem a pokud stránku vypisují v seznamu nalezených, připojují k titulku stránky i tento popis. Takže se ve výpisu objeví

Hudba - Dušanova hudební orientace
namísto
Hudba - Nástroje kodovani cestiny Hraji zejména na kytaru a&nbsp;flétnu, občas zkouším i&nbsp;,
což by se objevilo, kdybych výše zmíněný tag nevložil.

U description se dá použít atribut lang. Podle mých posledních zkušeností se vyplatí description zadávat bez hacku a carek, protože každý zahraniční vyhledávač může používat jiné kódování.

Čeština

Existuje spousta pracných způsobů, jak zajistit na Internetu správné kódování češtiny. Jednoduše se to dá udělat využítím následujícího tagu, který se zadává do hlavičky:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

Na místo windows-1250 se píše norma kódování, která může být různá, v prostředí windows se většinou používá tato. Problém s touto deklarací češtiny ve spojení s windowsovským kódováním mohou mít uživatelé Unixu, Linuxu a Maců. Těch je ale nyní už taková menšina, že se to dá dělat výše popsaným způsobem.

Správně by se měla používat Latin-2 (ISO 8859-2). Pak to vypadá takto:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

Češtinou se zabývám na samostatné stránce.

Generator

Specializované programy na psaní HTML vkládají do svých výtvorů meta tag s popisem, že stránka vznikla s jejich pomocí. Například FrontPage tam vkládá

<meta name="generator" content="Microsoft FrontPage 3.0">

Tato informace nemá praktické využití, proto tento řádek zásadně mažu. Pokud používáte nějaký software ilegálně, je dobré si zkontrolovat, zda to do kódu nepíše, neboť podle tohoto tagu se dá snadno dokázat pirátství. Navíc například FrontPage při každém ukládání tento tag přepíše, jakoby stránku udělal on, i když ji neudělal.

Author etc.

<meta name="author" content="Dušan Janovský"> Nevím, k čemu je to dobré, ale já to dávám do stránek, když jsem smutný a chci se proslavit.

<meta name="robots" content="noindex,follow"> říká robotům (Altavista, Atlas), že stránku nemají zařazovat do seznamů, ale že mají sledovat hyperlinky v ní obsažené. To se vyplatí jenom u naprostého minima stránek (například obsah levého rámu s obsahem, ten by zobrazen v celém okně mátl). Další hodnoty index nebo nofollow jsou zřejmé.

<meta http-equiv="Content-language" content="cs"> Informace o použitém jazyce. Slouží zejména pro automatické přepínání jazyka, pokud je dokument ve více verzích.

Některé HTML editory si do dokumentů vkládají meta tagy, které používají pro svoji potřebu. Například FrontPage si tak drží informace o použití sdílených okrajů (shared borders) nebo použitých motivů (themes).

Další možnosti - profily

Meta tagů existuje spousta. Na všechny si nevzpomínám, snad jsem popsal ty nejdůležitější. Aby v tom ale nebyl zmatek, existují na webu důležité soubory, kterým se říká profily. Ty v sobě obsahují definice významu hodnot atributu name. Žádný takový profil neznám, ale měly by se zadávat jako atribut tagu <head> (podle HTML 4.0). Já to nedělám a myslím, že je to zatím zbytečné.

Atribut lang

U klíčových slov a popisu se dá vyznačit, v jakém jazyce klíčová slova jsou, aby je roboti snáze zařadili. Dělá se to přidáním atributu lang do tagu meta, například

<meta name="keywords" content="hudba,kytara,flétna,fletna,Oldfield,Asonance,Spirituál" lang="cs">

<meta name="keywords" content="music,guitar,recorder,Oldfield,Asonance,Spiritual" lang="en">

Zřejmě je možné zaklíčování pro více jazyků. Stejně se používá u popisu (name=description). HTML verze 4.0 přináší nový obecný atribut LANG, který lze použít u čehokoliv. U meta tagů je jedno, v jaké verzi HTML je dokument psán, protože meta tagy nejsou interpretovány prohlížečem, ale HTTP protokolem nebo vyhledávacími službami. Tady se užívá "CS" (a ne CZ), protože CS je v normě ISO, která to řídí. Chápu to tak, že CZ je země, CS je jazyk (CS je také bývalé Československo).

Obecná syntaxe tagu meta

Slovo "meta" pochází tuším z řečtiny a znamená "něco, co je nad" nebo "za". Pokud html stránky chtějí říci něco, co je svou podstatou nadřazeno jejich vlastnímu obsahu, použijí tag meta.

Tagy meta se zadávají do hlavičky HTML dokumentu. (Není-li to jasné, zobraz si zdroj této stránky). Jak bylo z předchozích případů zřejmé, začínají klíčovým slovem "meta". Prvním atributem je buďto "name" (obecná meta informace), nebo "http-equiv" (systémová, prohlížeč ji interpretuje stejně jako hlavičku http protokolu). Za tímto atributem je napsáno, jaký druh metainformace bude sdělován (např. meta=keywords => budou sdělována klíčová slova). Druhým povinným atributem je "content", což znamená "obsah". Ten je roven vlastnímu obsahu metainformace. Existují i další nepovinné atributy, z nichž uvádím pouze lang.

Zdroje informací:

Moje paměť, fantazie a inspirace některými staženými soubory, takže to berte s rezervou.

Vizte též: čeština na webu, vyhledávací roboti

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Seznam definic

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

Přehled vlastností

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 27.07.2001