Jak psát texty na Internetu

Zásada č. 1 - Psychologie čtenáře - Zatím tu nic není - Aktuální informace - Jednoduchá správa - Bludiště odkazů - Mateřskej jazyk - Nepiste cesky - Nadpisy - Záložky - Stylovat, stylovat! - Text odkazů

Zásada č. 1

Stručně.

Psychologie čtenáře

Několik překvapivých skutečností o uživatelích webu:

Samozřejmě zjednodušuji, ale snad je jasné, co chci říci. Autor webu musí mít tyto smutné psychologické aspekty neustále na zřeteli a přizpůsobovat jim svoji práci.

Zatím tu nic není

Mnozí autoři webů se občas rozhodnou, že udělají skvělou stránku s maximem informací. Pak na to ale jdou ze špatné strany, když si napřed na své hlavní stránce udělají bombastický odkaz na prázdnou stránku, na kterou napíšou "Brzo tu bude spousta informací", "Stránka je ve výstavbě" nebo dokonce "Zatím tu nic není". My zkušenější víme, že mezi záměrem a realizací je velká propast a že ono "zatím" může být dlouhé i několik let. Takže je dobré napřed stránky udělat a teprve potom na ně odkazovat. Většinou se na takovou stránku už nikdy nepodívám, protože tam stále zatím nic není. Příkladů znáte jistě bezpočet.

Aktuální informace

Je zábavné na Internetu narazit na "aktuální" stránky, na kterých jsou informace tři roky staré. Proto když zakládám stránku, na níž mají být aktuální informace, raději si dvakrát rozmyslím, zda ji budu stíhat aktualizovat. Ale i při běžném psaní textů je dobré vyvarovat se termínů "včera", "příští měsíc" a podobně, ovšemže pokud se na téže stránce neuvádí datum. To je mimochodem nejlepší způsob, jak čtenáře nezmást. Většina editorů nabízí vložení data automaticky.

Jednoduchá správa

Pokud každá drobná změna obsahu stránek vyžaduje hodinovou práci, něco není v pořádku. Stránky je prostě potřeba udělat tak jednoduše, aby šly snadno měnit. Pro začátek se raději vyhýbejte složitým věcem, kterým moc nerozumíte a které by při pravidelné rutině jenom zdržovaly. Mám na mysli třeba obrázkové nadpisy, tabulkovou úpravu nebo rámový design.

Bludiště odkazů

Vyplatí se dát stránkám jasnou stromovitou strukturu a použít při tom co nejméně úrovní, aby se dalo rychle dostat na konkrétní stránku. Znám sajty, kde musím kliknout až šestkrát, než se dostanu na stránku, kterou hledám. A šest kliknutí, to je víc než minuta. Také není dobré spoléhat na to, že čtenář přichází na stránky skrze tu hlavní, a proto by měl na každé stránce být na hlavní stránku odkaz. A úplně nejlepší je udělat stránku se seznamem a s odkazy na všechny ostatní. Viz správu souborů.

Mateřskej jazyk

Občas mě svědí prsty, když na web napíšu něco příliš spisovně. Ale myslím si, že na na síť spisovná čeština patří, protože síť je médium používající text. Pro hovorovou češtinu písemná norma neexistuje. Než se snažit vyjadřovat se lidově a tvořit při tom svéhlavé normy, to raději budu za suchara. Takže zásadně doporučuji spisovnou normu. Navíc, mně se čeština docela lýbý.

Pokud vím, jediný editor, který umí dělat pravopisnou kontrolu textu, je FrontPage 2000 (verze 98 to česky neumí). Word 97 nebo 2000 to sice umějí také, ale zároveň zmrší HTML kód.

Nepiste cesky

Pište česky! Dnes už většina klientů zvládá překódovávání, takže je možnost všechny texty psát česky. Pak už jenom stačí napsat do hlavičky souboru jeden meta tag, v němž se uvede použité kódování a je hotovo (mnoho editorů to dělá automaticky). Ono zamrzí, když některé stránky musím louskat domýšleje si háčky s čárkami. Více v textu o češtině.

Nadpisy

Používáním nadpisů se stránky velmi zpřehlední. Dají se používat v šesti úrovních a v HTML se deklarují pomocí tagů <h1> až <h6>. Všechny editory (kromě Wordu 97) jejich tvorbu podporují. Kdo dělá nadpisy jinak, totiž pomocí normálních odstavců tak, že je zvětší, ztuční a zarovná na střed, ten se z toho za chvilku zblázní a stejně na to někdy zapomene. Navíc naučíte-li se používat CSS, můžete velmi snadno nadeklarovat všechny nadpisy třeba zelené a pak to kdykoliv snadno změnit.

Záložky

U dlouhých textů je dobré používat záložky (také se tomu říká kotvy, bookmarky). Editory to podporují, v HTML se to dělá pomocí atributu name v tagu <a>.

Stylovat, stylovat!

Moje hlavní zásada spočívá v nepoužívání přímých formátů. Například se varuji se nadeklarovat velikost nebo font písma přímo ve stránce. Raději používám externí CSS. Hlavní důvody jsou ty, že se to pak snadno mění, mám jednotný styl na více stránkách, zdrojový kód je přehledný a dobře se to zaindexuje v prohledávačích. V neposlední řadě je dnes zřejmé, že po HTML přijdou jiná XML. Převod dobře stylovaných HTML textů do XML bude snadný.

Text odkazů

Určitě to znáte ze spousty stránek: klikněte zde. Nelíbí se mi to.

Vždycky se lze vyhnout dvěma pochybným slovům:

Proč je to špatně?

  1. Některé vyhledávače si velmi všímají textu odkazů a zaznamenávají si jej do databáze.
  2. Hodně lidí si stránky tiskne. Tam je fráze "klikněte" vyloženě trapná.
  3. Čtenář se  podle textu odkazů orientuje v překvapivě velké míře. Slova "zde" nebo "klikněte" mu velmi nenapoví, takže vlastně zdržují.

Jak si tedy pomoci? Vtip spočívá v tom, že ty odkazy vždycky někam míří, takže je možné jako odkazu použít některého konkrétního slova. Pár příkladů:

Špatně Správně
Pro aktualizovanou verzi klikněte zde Aktualizovaná verze
Zde najdete příklad Podívejte se na příklad
Abyste se přesvědčili, klikněte na odkaz! Přesvědčete se!

A tak podobně.

Další: Editory, Předchozí: Publikování stránek
Viz též: Obsah/forma, Strukturování textů, Kódování češtiny, Správa souborů, CSS styly, Základy HTML

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Pozadí

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Definice

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Vytěžování stránek

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Možnosti PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 06.09.2001