Iframe

vnořený rám

Příklad - Atributy tagu IFRAME - Alternativa - Odkazy tam a zpátky - Použití

Všechny moderní prohlížeče kromě Netscape 4.x podporují tag <iframe>. Ten umožňuje vložit do stránky rám přesné velikosti a zobrazit v něm jinou stránku (té říkám "vnořená"). Je to pak hodně podobné obrázku, akorát že obsah může být zcela libovolný (textový a rolovaný). Iframe se čte ífrejm, anglicky ajfrejm a v českých textech se také občas označuje jako plovoucí rám.

Příklad

V HTML kódu to vypadá takhle:

<iframe src="priklad15.htm" width="300" height="100">

</iframe>

Na stránce se potom objeví toto:

Hezké, ne?

Všimněte si prosím, že tag <iframe> je párový.

Atributy tagu <iframe>

src
jak jistě chápete, atribut src obsahuje URL k souboru vnořené stránky. To může být klasicky relativní (jako v tomto příkladu) nebo absolutní.
width a height
šířka a výška. Hodnotou může být velikost v pixelech nebo v procentech. Přitom klasicky procentuální šířka se odvozuje z šířky stránky, kdežto výšková procenta se počítají z výšky okna. Satrapa tvrdí, že procenta zadávat nelze, takže to možná není ve specifikaci; ale funguje to.
scrolling
pokud se dá scrolling=no, pak se nezobrazí rolovací lišty a vnořenou stránkou nepůjde rolovat. Scrolling=yes zobrazí pravou rolovací lištu bez ohledu na to, je-li potřeba. Pokud se scrolling neuvede, lišty se zjevují podle potřeby.
frameborder
frameborder=0 vypne zobrazování rámečků kolem vnořeného rámu (asi jenom v IE). Jiné hodnoty nefungují. Atribut border ani framespacing nefunguje a nemá žádný vliv (alespoň v IE ne).
marginheight, marginwidth
vnitřní okraje vnořené stránky v pixelech
align
nastavení obtékání (hodnoty right a left) nebo poloha na řádku (ostatní hodnoty). Je to to samé jako u obrázků.
name
jméno vnořeného rámu, použitelné u odkazů (atribut target), které mají mířit do vnořeného rámu.
ostatní atributy
dá se použít také class, id a style. Doufám, že jsem na nic nezapomněl.

Příklad

<iframe src="rainbow.htm" width=50% height=30 frameborder="0" align="baseline" scrolling=no name=ifrejm>

zobrazí vnořený rám přes půl šířky stránky vysoký 30 pixelů, bez rámečků a lišt. V rámu bude stránka rainbow.htm. Zarovnaný bude na základnu řádku. Jmenuje se ifrejm.

Alternativa

Co se zobrazí v prohlížečích, které <iframe> nepodporují?

Tam se zobrazí to, co je mezi značkami <iframe> a </iframe> (tedy v "obsahu" tagu).

<iframe src="priklad15.htm" width="300" height="100">

Alternativní obsah.

</iframe>

Prohlížeče, které <iframe> podporují, musejí alternativní obsah ignorovat. Z toho mimo jiné vyplývá, že pokud zapomenete </iframe>, jste v rejži.

Starší prohlížeče bez podpory alternativní obsah zobrazují. Bývá zvykem dávat do alternativního textu odkaz na vnořenou stránku, aby se k ní dalo dostat přes libovolný prohlížeč. To je dobré mimochodem také pro vyhledávací roboty.

Odkazy tam a zpátky

Odkazy se dají nasměrovat do různých rámů pomocí atributu target u odkazu.

Z nadřazeného do vnořeného

<a href="stranka.htm" target="ifrejm">Odkaz do ifrejmu</a>

<iframe name="ifrejm" ...></iframe>

V odkazu se použije u targetu jméno vnořeného rámu (to je atribut name).

Z vnořeného do nadřazeného

Možná vás napadne, že vnořená stránka nemůže vědět, jak se jmenuje nadřazený rám. No to opravdu nemůže. Naštěstí existuje generické jméno rámu _parent, které označuje rodičovský rám. Ve vnořené stránce bude:

<a href="jina_stranka.htm" target="_parent">Odkaz z ifrejmu do rodičovského okna</a>

Po kliknutí samozřejmě zmizí obě dvě stránky, protože se načte úplně jiná stránka.

Pokud je tam takových odkazů víc, vyplatí se vložit do hlavičky vnořené stránky tag <base target="_parent">.

Z vnořeného do vnořeného

Úplně normálně bez atributu target.

Použití

Protože prohlížeč Netscape 4 je na ústupu, dají se vnořené rámy vcelku dobře používat.  Nejčastěji se využívají jako různá menu nebo pro usnadnění práce autora. V poslední době je vídám dokonce v reklamách. Určitě vymyslíte spoustu možností. Důležité je vědět, že to existuje.

Předchozí: Proč nepoužívat rámy
Vizte též: Formátování rámů, Odkazy v HTML

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Seznam definic

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

Přehled vlastností

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 27.07.2001