URL

URL znamená Unique Resource Locator = jednoznačné určení zroje. Je to způsob, jak jednoznačně zapsat umístění souboru na Internetu nebo na intranetu. V HTML se používá jak pro zacílení odkazů, tak pro načítání obrázků a podpůrných souborů.

Příklad: http://www.seznam.cz je URL ukazující na stránku Seznamu.
http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/url.htm je URL ukazující na tuto stránku. 

Absolutní adresování

Každá absolutní adresa se skládá z protokolu a doménového jména. Většinou následuje adresářová cesta a jméno souboru. Někdy jsou v adrese ještě číslo portu, jméno záložky a dotaz (query string).

Protokoly

HTML stránky se nejčastěji přenášejí http protokolem. Ten se do URL zapisuje jako http://

Další protokoly mailto: , ftp:// nebo https:// se užívají zřídka.

Domény

Každý server na Internetu má doménové jméno. To se skládá ze tří částí oddělených tečkami.

  1. jméno virtuálního serveru, nejčastěji www (doména třetí úrovně)
  2. jméno domény druhé úrovně (nutná registrace)
  3. generická doména (doména nejvyššího řádu), nejčastěji cz, sk nebo com

Port

Velmi zřídka se za generickou doménu píše dvojtečka a číslo portu.

Adresářová cesta

Cílový soubor bývá uložen v adresáři (ale může být přímo v kořeni serveru). Adresáře se do URL zapisují za generickou doménu. Před jméno adresáře patří lomítko (obyčejné, nikoli zpětné). Je-li adresářů více úrovní, píšou se za sebe odděleny lomítky.

Soubory

Vlastní jméno souboru se píše za adresářovou cestu (existuje-li). Před jméno souboru se dává lomítko.

Záložky

Odkaz může mířit na záložku v odkazovaném dokumentu. Do URL se za jméno souboru píše křížek # a jméno záložky.

Dotaz

Součástí URL mohou být i vstupní data pro nějaký skript. Ta se do URL píšou na konec za otazník. Syntaxe je jmeno=hodnota&jmeno2=hodnota2.

Příklad

Příkladem absolutního URL může být:
http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/url.htm#priklad

Část adresy Příklad Jiné možné hodnoty
protokol http:// ftp:// , mailto: atd.
doména 3. úrovně (server) dusan. www. , cokoliv.
doména 2. úrovně pc-slany. seznam. , mujweb. apod.
generická doména cz com, sk, gov apod.
port nic :80 , :číslo
cesta (adresáře) /internet/html /cokoliv
jméno souboru url.htm index.html apod.html
záložka #priklad #jménozáložky
dotaz nic ?proměnná=hodnota

Relativní adresování

Mnohdy je vypisování celé adresy zbytečné a zdlouhavé. Existuje možnost, jak si práci usnadnit použitím relativní adresy.

Myšlenka relativních adres se zakládá na tom, že soubory, které se navzájem odkazují, často leží na tomtéž serveru. Každý soubor, který pomocí URL vyžaduje jiný soubor, má sám nějaké absolutní URL. Takže stačí, aby se do adresy napsaly cesta k souboru, lomítko a jméno souboru. To je relativní URL.

relativní URL = cesta/jméno_souboru

Často oba soubory leží v jednom adresáři, takže pak není nutno vyplňovat cestu (je prázdná), relativní URL tvoří pouze jméno souboru.

Adresáře se oddělují lomítky. Pokud se cílený soubor nachází v hierarchii adresářů někde výše (takže je nutno "vyskákat" nahoru), použije se zápis dvou teček pro nadřazený adresář.

Příklad: Vložení obrázku s logem Jak psát web do této stránky za použití relativní adresy by se udělalo takto: <img src="../images/jpweb.gif">

V relativním URL lze samozřejmě použít záložky a dotazy.

Speciální znaky

Pokud se ve jménu souboru vyskytuje mezera, je nutno nahradit ji v URL sekvencí znaků "%20". Říká se tomu URL encoding. Takto lze nahradit každý znak znakem procenta se dvěma znaky, které jsou šestnáctkovým zápisem toho původního znaku.

Takové překódování je nutné i v případě diakritizovaných znaků ve jménech souborů a adresářů. Mimochodem právě proto se jména souborů a adresářů doporučují bez mezer, háčků a čárek, aby s tím nebyla práce.

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz