Úprava textu

Fyzické formátování

Fyzické formátování říká, jak má který text přesně vypadat (tedy jak má být formátován). Nezabývá se logickou rolí formátovaného textu (snad kromě sup a sub).

Tagy fyzického formátování textu
Tag Význam Párový Používat?
b tučné písmo ano ano
i kurzíva ano ano
u podtržení textu ano ne
sub dolní index ano ano
sup horní index ano ano
small zmenšení textu ano  
big zvětšení písma ano  
s přeškrtnutý text ano  ne
strike přeškrtnutý text ano  
font písmo ano ne
basefont základní font ne ne
blink blikání písma ano ne
nobr nezalamovat obsah ano  

Logické formátování

Vymezuje význam elementu. Přitom vůbec neříká, jak má vymezený text vypadat. Původně mělo mít logické vymezení mnohem větší význam, než jaký mu přisoudil dnešní web, kde se používá zejména formátování fyzického. Dnes se logických značek používá velmi zřídka, navíc často s fyzickým významem.

Tagy logického formátování textu
Tag Význam Párový Obvyklý vzhled
span úsek textu ano normální
strong zvýraznění (tučně) ano tučné
em zvýraznění (kurzíva) ano kurzíva
cite citace ano kurzíva
code výpis kódu ano strojopis
dfn nově použitý termín ano kurzíva
kbd vstup z klávesnice ano strojopis
samp ukázka ano strojopis
tt teletype ano strojopis
var formátování proměnné ano kurzíva
abbr ustálený výraz ano normální
acronym zkratka ano normální
del smazaný obsah ano přeškrtnuto
ins přidaný text ano podtrženo
q citace ano normální

Fyzické formátování

b

Tučný text (z angl. "bold"). Používá se velmi často ke zvýraznění. Bývá zaměňován se <strong>, což je logické zvýraznění realizované tučným písmem.

i

Kurzíva (z angl. "italic"). Bývá zaměňován za <em>, což je logické zvýraznění realizované kurzívou.

u

Podtržení (a angl. "underline"). Doporučuji nepoužívat. Z následujících důvodů:

Odkazy se v normálním případě podtrhávají samy, není nutno to nastavovat.

sub

Dolní index (z angl. "subscript"). Pro další snížení a zmenšení je možno použít vícekrát za sebou.

sup

Horní index (angl. "superscript").

small

Zmenšení písma o jeden stupeň.

Možno použít vícekrát za sebou: <small><small>maličký text</small></small>

big

Zvětšení písma o jeden stupeň.

Možno použít vícekrát za sebou.

s

Přeškrtnuté písmo (z angl. striked).

strike

Přeškrtnuté písmo. Osobně doporučuji používat spíše než <s>, třebaže v HTML 4.0 doporučuje opak, totiž používat <s>. Úplně nejlepší je ale texty vůbec neškrtat.

font

Nastavení barvy, velikosti a fontu písma.

Atributy tagu <font>
Atribut tagu <font> Význam Hodnoty
color barva písma barva
size velikost, stupeň písma 1 až 7 | +1 | -1 (+-1 až 6))
face font, druh písma jména fontů oddělená čárkami

Příklad: <font color="red" face="Arial, Helvetica">červené písmo Arialem</font>

U face lze sice zadávat více fontů (pokud není prohlížečem rozpoznán první název, jde k dalšímu), ale v praxi je nutno zůstat u Arialu (varianty Helvetica, Verdana, sans-serif), Timesu (serif) a Courieru (monotype), protože jen u nich je jistota, že budou na klientském počítači zobrazeny správně a s češtinou. Doporučuje se i přidávání "CE" za název písma (kvůli Windows 3.11)

Je doporučováno tag <font> nepoužívat (je zastaralý). Lze jej nahradit tagem <span> s atributem style s definicí CSS stylu nebo s předem definovanou třídou.

Příklad: <span style="color: red; font-family: Arial, Helvetica">červené písmo Arialem</span>

size

Velikost písma se v HTML nenastavuje v bodech jako všechny ostatní rozměry, ale ve stupních. Stupně jsou jakési imaginární jednotky vymyšlené pouze pro účel HTML. Stupňů písma je sedm. Od vysloveně mrňavého stupně jedna, které se skoro nedá číst, až po kravskou velikost 7. Běžné písmo je stupeň číslo 3.

Přesné velikosti písem nejsou nijak konkrétně stanoveny. Uživatel si může písmo zvětšovat a zmenšovat v prohlížeči. Dělá se to příkazem Zobrazit - Velikost písma (nebo tak něco -- v každém prohlížeči to může být jinak). Přesné velikosti písma lze dosáhnout pouze pomocí CSS.

Kromě přímého nastavení stupně písma se může použít relativní zápis +-, např. size="+1" znamená zvětšení písma o jeden stupeň.

basefont

Základní, přednastavený font pro celou stránku. Musí se deklarovat bezprostředně za tagem <body>. Nepárový tag. Má stejné atributy jako <font>, ale u velikosti nelze použít relativní stupeň.

Používání tohoto tagu se silně nedoporučuje, protože se jeho vlastnosti nevztahují na tabulky a občas ani na nadpisy. Podpora v moderních prohlížečích je vágní a nejistá. Prostě je zastaralý.

Příklad: <body><basefont face="arial" color="navy">Tmavomodrý Arial bude na celé stránce. Snad.

blink

Blikající písmo (z angl. blink = mrkat). Podporováno pouze Netscapem.

nobr

Zakázané zalomení řádku. Text se prostě nezalomí, i kdyby došel do konce stránky. Používá se zejména v odkazových proužcích a sloupečcích, aby nebyly odkazy rozhozené přes dva řádky.

Někde jsem se dozvěděl o existenci tagu <wbr>, který umožňuje zalomení uvnitř <nobr>. Nevím, jak je podporován.


Logické vyznačování

span

Logické vymezení části textu, která bude jinak formátována nebo na ni bude vázán skript. Je příbuzný s tagem <div> s tím rozdílem, že <span> je in-line, tzn. nezalamuje před a po sobě řádku.

U tagu span lze použít pouze obecné atributy. Ale mají zde velký význam, zejména atributy style, class a id.

strong

Silné zvýraznění (z angl. strong = silný, mocný). Prohlížeče pro něj používají tučné písmo, proto bývá zaměňován s tagem <b>.

em

Zvýraznění (emphasis). Prohlížeče vykreslují kurzívou. Nejsprávnější tag pro zvýrazňování (a pro tento účel jen zřídka používaný).


Další tagy logického formátování nejsou prakticky vůbec používané. Půlka protože je zastaralá, druhá půlka (od abbr níže) je zase relativně nová.

cite

Citace, která na rozdíl od blokové citace <blockquote> nezalamuje řádek (je in-line). Takřka neužívaný tag zobrazovaný kurzívou. Některé vyhledávače prý neindexují vnitřek tohoto tagu, protože se domnívají, že jde o externí citaci.

code

Výpis kódu. Prohlížeče používají neproporcionální písmo (strojopis). Velmi zřídka používaný tag.

dfn

Definice nového výrazu. Prohlížeče to zobrazují kurzívou nebo tučnou kurzívou. Prakticky nepoužívaný tag.

kbd

Vstup z klávesnice zobrazený strojopisem. Nepoužívaný tag.

samp

"Vzorek", což znamená výstup programu. Zobrazováno strojopisem. Nikdy jsem neviděl použití.

tt

Teletypový terminál. Že nevíte, co to je? Já také ne. (Nabízí se výraz "dálnopis", což ale problematiku spíše zatemňuje.) Zobrazováno strojopisem.

var

Proměnná. Zobrazováno kurzívou. Použití snad jen mezi programátory pro formátování zdrojáků.

abbr

Hm, tak to by mělo být něco jako definice zkratky. Zajímavým atributem je obecný atribut title, který by jako hodnotu měl obsahovat význam té zkratky. Neviděl jsem použití. Výmysl v HTML 4.0.

Příklad: <abbr title=Cascading Style Sheet>CSS</abbr>

acronym

Totéž, co <abbr>

del

Odstraněný text. Prohlížeče jej zobrazují jako přeškrtnutý. Výmysl HTML 4.0. Osobně raději odstraněný text mažu. A co vy?

ins

Přidaný text. Zobrazováno podtržením. Atribut datetime vyjadřuje čas, kdy došlo k přidání. Time má formát rrrr-mm-ddThh:mm:ssTZD. Nesetkal jsem se s použitím.

q

Citace (angl. quote = citovat) podle definice HTML 4.0, svou funkcí velmi podobná tagu <cite>. Liší se atributem cite, která obsahuje zdroj citace.

Příklad: <q cite="http://dusan.pc-slany.cz">Bydlím ve Slaném, mám se dobře</q>

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz