Syntaxe HTML

HTML soubor

Soubor, který má příponu htm nebo html, je považován za internetovou stránku. Je psán v jazyce HTML, což je dnes nejrozšířenější značkový jazyk.

Značkový jazyk

HTML kód je kombinací normálního textu a značek. Smysl HTML značek je v oddělování a vyznačování částí textu. Značkám se také říká tagy.

Tagy jsou párové a nepárové. Párové tagy mají úvodní a koncovou značku (koncové značce je předřazeno lomítko). Obě značky obklopují text, který ovlivňují.

Příklad kusu html kódu:
Normální text <b>tučný text</b>, <i>kurzíva</i> a opět normální text.

Příkladem nepárového tagu je obrázek, který se načítá z jiného souboru:
<img src="obrazek.gif">

Zápis tagu

Popis Vývoj příkladu
Značka tagu začíná levou ostrou závorkou. <
Za ní následuje jméno tagu, před kterým nesmí být mezera. <font
Mohou následovat atributy. Před každým musí být alespoň jedna mezera. <font color
Za atributem se píše rovnítko a hodnota v uvozovkách. Vše bez mezer. <font color="blue"
Atributů může být několik. <font color="blue" size="6"
Značka končí pravou ostrou závorkou. <font color="blue" size="6">
Následuje vlastní text, který se zobrazí <font color="blue" size="6">Modrý velký text
Element končí ukončovací značkou s lomítkem a bez atributů <font color="blue" size="6">Modrý velký text</font>

Vnořování tagů

Obsahem tagu může být cokoliv, klidně i další značky, které text dále ovlivní.

Normální text <i>kurzíva, <b>tučná kurzíva</b></i> a opět normální text.

Zákaz křížení

Tag nesmí mít koncovou značku před tím, než ji budou mít všechny vnořené tagy.

Následující zápis je invalidní, protože </i> předchází </b>:
<i>kurzíva, <b>tučná kurzíva</i></b>.

Velikost znaků

V jazyce HTML nezáleží na velikosti znaků. Opravdu ne. Vůbec. (Anglicky se říká, že HTML je non-case-sensitive.) To znamená, že:

Kdy si dávat pozor na velikosti znaků:

Na a samozřejmě v samotném textu stránky je nutno velikosti rozlišovat.

Mezery v kódu

Pro zápis mezer v HTML platí následující zajímavá pravidla:

Z toho vyplývá, že:

Entity

Jak tedy ve stránce zobrazit více mezer za sebou? Použitím entity &nbsp;, což je "pevná mezera". Podobným způsobem se na stránce dělají znaky, které by se prohlížeč snažil interpretovat jako prvky jazyka, například ostrá závorka. < se dělá jako entita &lt; Více v textu o entitách.

Uvozovky u atributů

Častým dotazem je, kdy se musejí dělat uvozovky kolem hodnot atributů. Jestli <font color=blue> je něco jiného než <font color="blue">.

V tomto případě je to totéž, ale pokud hodnota atributu obsahuje mezeru, tak tam uvozovky být musejí.

Invalidní příklad: <font face=Times New Roman>

Prohlížeč by to bez uvozovek chápal jako více atributů. Takže doporučuji uvozovky dávat všude, nic se tím nezkazí.

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz