Struktura dokumentu

Základní značky vymezující oblasti HTML souboru.

Tag Význam Párový Výskyt
html začátek HTML dokumentu ano na začátku souboru
head hlavička stránky ano na začátku souboru
body tělo stránky + definice pozadí ano za <head>
<!-- --> poznámka ano kdekoliv 
!doctype specifikace DTD ne úplně na začátku souboru

html

Začíná a končí celý dokument. Veškerý další obsah musí být uvnitř. Jedná se o značku nepovinnou, většina prohlížečů si ji domyslí. Pokud ale chcete mít soubory v souladu s normou, <html> tag používejte.

Tag html nemá žádné atributy.

head

Hlavička dokumentu, která se nezobrazuje. Obsahuje nepovinně další tagy (title, meta, link, style, script aj.). Pokud v hlavičce použijete prostý text, v některých prohlížečích se zobrazí na začátku stránky!

Tag head nemá žádné atributy.

body

Tělo dokumentu. Obsahuje veškerý zobrazovaný obsah stránky.

Atributy tagu <body>
Atribut tagu <body> Význam Hodnoty
bgcolor barva pozadí barva
background obrázek pozatí URL obrázku
text barva popředí (textu) barva
link barva nenavštívených odkazů barva
vlink barva navštívených odkazů barva
alink barva klikaných odkazů (a pod tabulátorem) barva
bgproperties posouvání obrázkového pozadí scroll | fixed
scroll rolování těla (raději neměňte) yes | no
leftmargin levý okraj pixely
topmargin horní okraj pixely
+ obecné atributy

Příklad: <body background="obrazek.gif" bgcolor="yellow" text="blue" link="green" vlink="olive" alink="#FF0000">

Zadávání barev pomocí atributů tagu body je zastaralé. Doporučuji barvit dokument pomocí CSS stylů, např.: <body style="color: yellow; background-image: URL('obrazek.gif')">

<!-- poznámka -->

Všechno, co je v HTML souboru obaleno značkami <!-- a -->, je považováno za poznámku a nezobrazuje se. <!-- je tedy začátek poznámky, --> její konec. Tři záludnosti:

!doctype

Specifikace DTD. Píše se úplně na začátek souboru, ještě před značku <html>. Není nutné to dělat, ale podle standardu značkovacích jazyků SGML a XML je vhodné strukturovanou formou říci, že tento dokument je HTML dokument; navíc se udává verze HTML, které to odpovídá. Význam to bude mít v budoucnu, až se budou dokumenty zpracovávat více automaticky.

Syntaxe je poněkud podivná. Omezím se na pár příkladů:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Strict//EN">

Na místě řetězce "strict" se někdy užívají řetězce "draft" nebo "final". Pokud nemáte syntaxi souboru zkontrolovanou parserem podle příslušného DTD, raději <!doctype> vůbec nepoužívejte.

Příklad

Klasický HTML soubor má vypadat takto:

<!doctype HTML public "-//W3C//DTD HTML 3.2//en">
<html>
<head>
obsah hlavičky
</head>
<body>
obsah těla
</body>
</html>

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz