Skripty a styly

Tag Význam Párový Výskyt
script skript, program ano kdekoliv
noscript alternativa ke skriptu ano vně skriptu
style zápis CSS stylu ano <head>

Zde se zaobírám pouze začleněním skriptů a stylů do HTML, nikoli jimi samotnými. Kurz CSS už jsem napsal, výklad skriptů ještě ne.


Script

Párový tag obsahující zápis skriptu. Skript není zapsán v HTML, ale v jiném jazyce, většinou je to JavaScript.

Tag <script> může být kdekoli v dokumentu, v hlavičce i v těle. Instrukce programu se začnou okamžitě provádět (někdy bez viditelného efektu, např. při deklaraci funkcí), jakmile je prohlížeč načte.

Atributy tagu <script>
Atribut Význam Hodnoty
language jazyk skriptu Javascript | Jscript | VbsScript | a další
src cesta k externímu skriptu URL, nejčastěji na soubor *.js
defer odložení běhu skriptu používaný u skriptů, které obsahují pouze deklarace funkcí a nejsou v daný čas bezprostředně potřeba, čímž se urychlí načítání bez hodnoty
event vazba skriptu na událost (některé prohlížeče to nepodporují) jméno události dokumentu (např. "document.body.onload")

Skripty mohou být do dokumentu vloženy třemi způsoby:

  1. Elementem <script>, v němž je program zapsán (a pro jistotu zapoznámkován).
  2. Elementem <script>, který atributem src stáhne jiný soubor, ve kterém je program zapsán. Tělo tagu je prázdné a ihned následuje značka </script>.
  3. In-line skript: Instrukce mohou být zapsány jako hodnoty obecných atributů událostí. Událost je např. stisknutí tlačítka nebo přejetí odkazu. Tento způsob nepoužívá tagu <style>.

V praxi se používají kombinace těchto tří zápisů. Např. v externím skriptu jsou použité knihovny funkcí, přímým zápisem se inicializují proměnné a in-line stylem se spouští funkce jako reakce na práci uživatele.

Příklad zápisu skriptu do tagu <script>:
<script language="javascript"><!--
document.write("Ahoj světe!");
--></script>

Příklad volání externího souboru:
<script language="Vbscript" src="iloveyou.vbs"></script>

Příklad in-line skriptu volaného událostí onmouseover:
<a href="tajna.html" onmouseover="alert('Neklikej na ten odkaz!')">Tajemství</a>

Noscript

Alternativa ke skriptům. Prohlížeče, které skripty provádějí, obsah elementu ignorují (i když mají skripty zrovna vypnuté). Starší prohlížeče bez podpory skriptů (plus vyhledávače) berou obsah tagu <noscript> jako běžný text. Tag nemá žádné atributy.

Pozor, jde o tag párový, vynechání koncové značky způsobuje fatální problémy.

Tag <noscript> se umisťuje mimo tag <script>, funguje dokonce, i když ve stránce žádný skript není.

Style

Zápis stylu dokumentu. Párový tag obsahující zápis stylu. Styl je zapsán v jazyce CSS (Cascading Style Sheets), který není součástí HTML (ačkoli na HTML úzce navazuje).

Tag <script> by měl být součástí hlavičky, ale podle mých zkušeností jej prohlížeče akceptují i jako součást těla.

Atributy tagu <style>
Atribut Význam Hodnoty
type jazyk stylu (nepovinné, jde-li o CSS) text/css | jiné nejsou podporovány
media výstupní zařízení, na které se styl vztahuje all | print | screen | a další
disabled vypnutí funkce stylu (z důvodů skriptování) bez hodnoty

Styly dokumentu mohou být zapsány trojím způsobem:

  1. Jako obsah tagu <style> (je dobré vlastní CSS ještě zapoznámkovat)
  2. Externím souborem -- tagem <link rel=stylesheet href="soubor.css"> se dokument nalinkuje na soubor *.css, ve kterém jsou definice stylu.
  3. Přímo u každého elementu pomocí obecného atributu style, jehož hodnotou je CSS zápis. Tento způsob se obejde bez použití tagu <style>.

V praxi se mohou jednotlivé možnosti kombinovat.

Příklad zápisu stylu použitím tagu <style>:
<style type="text/css"><!--
a {text-decoration: none} /* Odkazy nebudou podtrhávané */
u {font-weight: bold; color: blue}/* Co je podtržené, bude navíc tučné a modré */
--> </style>

Příklad zápisu stylu použitím tagu <link>:
<link rel="stylesheet" href="styly.css" type="text/css">

Příklad in-line stylu:
<p style="color: red">Červený odstavec</p>

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz