Seznamy

Tag Význam Párový Výskyt
li položka seznamu nepovinně <ul>,<ol> <menu> nebo <dir>
ol číslovaný seznam ano  
ul odrážkový seznam ano  
dir zvláštní druh seznamu ano  
menu typ seznamu ano  
dl seznam definic ano  
dt definovaný termín ano <dl>
dd definice termínu ano <dl>

li

Položka seznamu (z angl. list item). Pro správné zobrazení musí být uvnitř seznamu -- to znamená uvnitř elementu <ol>, <ul>, <dir> nebo <menu>.

Zobrazuje se vždy na novém řádku za číslem (pokud jde o <ol>) nebo za odrážkou (v ostatních případech). Mezi jednotlivými položkami nejsou zvětšené vertikální mezery.

Atributy tagu <li>
Atribut Význam Hodnoty Význam hodnot
type druh odrážky disc
circle
square
puntík
kolečko
čtvereček
druh číslování 1
A
a
I
i
normální číslování
velké písmenkování
malé písmenkování
římské číslice
malé římské číslice
start změna čísla číslo číslo položky (převedeno podle typu číslování)

ol

Číslovaný seznam (ordered list). Uvnitř se smějí vyskytovat pouze elementy <li> (číslované řádky). Čísla k položkám samozřejmě přidá prohlížeč, o to není třeba se starat.

Například takto vypadá číslovaný seznam se dvěma položkami:
<ol>
<li>První položka</li>
<li>Druhá položka</li>
</ol>

<ol> má atributy type a start, které mají stejný význam, jako u <li>, případné nastavení téhož u jednotlivých <li> má ale větší prioritu.

Zanořením dalšího tagu <ol> do elementu <li> se dá udělat víceúrovňové číslování s větším levým odsazením.

Před a po celém seznamu se udělá vertikální mezera velikosti jednoho řádku. V tomto se seznamy podobají odstavcům (<p>). Levé odsazení se zobrazuje zpravidla ve velikosti 40 pixelů, čímž se seznamy podobají tagu <blockquote>.

ul

Nečíslovaný seznam (unordered list). Uvnitř mohou být pouze elementy <li>.

Před položkami se jako odrážka zobrazí puntík, lze to ale změnit atributem type (hodnoty stejné jako u <li>). Víceúrovňové odrážky se dají dělat zanořováním dalšího <ul> do <li>. Druhá úroveň zobrazuje přednastaveně kolečko, třetí čtvereček.

Seznamy s obrázkovou odrážkou lze udělat pomocí CSS stylů a vlastosti list-style-image.

Příklad: <ul style="list-style-image: URL('puntik.gif')">
<li>položka s obrázkovou odrážkou</li>
</ul>

dir, menu

Tyto tagy funkcí ani zobrazením neumím odlišit od <ul>, zobrazují a chovají se totiž ve všech směrech naprosto stejně.  


Další tagy se týkají definičních výčtů

dl

Seznam definic (definition list). Obsahuje na střídačku tagy <dt> a <dd>, což by měl být termín a jeho vysvětlení.

Definice se dnes v HTML používají velmi zřídka. Ne každý autor totiž píše encyklopedie.

Jediný atribut compact způsobuje, že pokud to jde, zobrazuje se <dd> na stejném řádku jako <dt>.

dt

Definovaný termín (defined term). Může se vyskytovat pouze uvnitř elementu <dl>. Zobrazuje se vždy na novém řádku u levého okraje stránky.

dd

Definice předchozího termínu. Může se vyskytovat pouze uvnitř elementu <dl>. Zobrazuje se s levým odsazením. Mezi <dt> a <dd> není žádná vertikální mezera. Klasická velikost odsazení <dd> je 40 pixelů, ale dá se měnit pomocí CSS vlastnosti margin-top.

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz