Rozšíření HTML

Tag Význam Párový Podpora Výskyt
bgsound zvuk na pozadí ano Internet Explorer <head>
marquee běžící text ano Internet Explorer  
layer hladina, vrstva ano Netscape 4  
multicol sloupcová úprava ano Netscape  
spacer prázdné místo ne Netscape  

 Rozšířeními HTML chápu značky, které nejsou podporovány většinou prohlížečů.

bgsound

Vloží do stránky zvuk na pozadí (angl. background sound). Nepárový tag vyskytující se v hlavičce. Podporuje Internet Explorer od verze 3. Uživatel může zvuk vypnout kliknutím na tlačítko stop, které je v prohlížeči. Jsou akceptovány soubory typu vaw a mid, možná i další. <bgsound> doporučuji nepoužívat, protože to působí rušivě.

Atributy tagu <bgsound>
Atribut Význam Hodnoty
src adresa načítaného zvuku URL *.mid | *.vaw
loop počet opakování číslo; -1 znamená "furt dokola"
volume hlasitost číslo; nula znamená plnou hlasitost, -10000 ticho
balance balance sterea -10000 až 10000; nula je normál

Příklad: 
<head>
...
<bgsound scr="pisnicka.mid" loop="-1">
</head>

marquee

Jezdící text. Párový tag obklopující ten text. Prohlížeče, které <marquee> neznají, text zobrazují normálně. Podporuje Internet Explorer. Doporučuji nepoužívat, protože to působí rušivě.

Atributy tagu <marquee>
Atribut Význam Hodnoty
direction kterým směrem má text rolovat down | left | right | up
behavior způsob rolování textu scroll | alternate | slide
loop počet rolování (pokud není uvedeno, je to nekonečno) číslo
scrollamount počet pixelů mezi dvěma fázemi animace pixely
scrolldelay počet milisekund na jednu změnu obrázku milisekundy
truespeed Všechny hodnoty scrolldelay nižší než 60 milisekund nebudou upraveny na 60 ms (což by se normálně stalo) bez hodnoty
width šířka elementu délka nebo procento
height výška elementu délka nebo procento
vspace vertikální okraj pixely
hspace horizontální okraj pixely
bgcolor barva pozadí barva
Tag <marquee>, atribut behavior
behavior= Význam
scroll text jede v daném směru
alternate text jede tam a pak zpátky
slide text přijede a zůstane

layer

Vrstva, hladina. Párový tag. Podporován Netscapem od verze 4. Umožňuje překrývání obsahu. Doporučuji nepoužívat, lze nahradit pozicováním.

Atributy tagu <layer>
Atribut Význam Hodnoty
visibility viditelnost hide | show | inherit
width šířka délka nebo procento
height výška délka nebo procento
left posunutí doprava délka nebo procento
top posunutí dolů délka nebo procento

V některých stránkách jsem viděl tag <ilayer>, ale vůbec nevím, co dělá. Snad nějaká alternativa k <iframe>?

multicol

Sloupcové uspořádání textu. Párový tag. Podporován Netscapem od verze 3. Doporučuji nepoužívat.

Atributy tagu <multicol>
Atribut Význam Hodnoty
cols počet sloupců číslo
gutter šířka mezi sloupci pixely
width šířka elementu všech sloupců délka nebo procento

spacer

Prázdné místo. Nepárový tag, podporovaný pouze Netscapem. Je natolik nestandardní, že jej raději ani nebudu moc popisovat. Atributy type (= horizontal | vertical | block), size ( nebo pro type=block:  width, height), align.

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz