Rámy

Tag Význam Párový Výskyt
frameset skupina rámů ano za <head>
frame rám ne <frameset>
noframes alternativa rámů ano <frameset>
iframe vložený rám ano  

frameset

Skupina rámů. Rozděluje stránku do dvou nebo více obdélníkových oblastí (rámů), do kterých se načítají jiné stránky. Tag <frameset> se vyskytuje za hlavičkou místo tagu <body>. Může obsahovat pouze tagy <frame> a další <frameset>.

Atributy tagu <frameset>
Atribut Význam Hodnoty
cols rozdělení stránky do sloupcových rámů čárkami oddělené délky, procenta nebo * určující šířku rámů
rows rozdělení do řádkových rámů čárkami oddělené délky, procenta nebo * určující výšku rámů
border šířka rámečku mezi stárnkami pixely
bordercolor barva rámečku barva
frameborder zobrazit rámeček? yes | no | 0 | 1
framespacing další místo mezi rámy pixely

Naprosto nejdůležitější jsou atributy cols a rows. V jednom tagu <frameset> může být jen jeden z těchto atributů. Vyčleňují prostor pro následující rámy (tagy <frame>). Speciální hodnota * přitom znamená, že rám bude mít takovou velikost, jaká na něj zbude (podle velikosti okna).

Atributy pro zobrazení rámečku se zhusta chovají pochybně. Doporučuji používat pouze atribut border, který se zobrazuje stejně ve většině prohlížečů.

Příklad dvou rámů vedle sebe, ten levý je pevně široký, zbytek doplní druhý rám:
<frameset cols="150, *">
<frame name="sloupek" src="index.htm">
<frame name="obsah" src="obsah.htm">
</frameset>

frame

Rám. Vymezuje prostor pro načtení jiné stránky. Každý <frame> je vnožen v elementu <frameset>, jenž mu udává rozměry pro zobrazení. Nepárový tag.

Atributy tagu <frame>
Atribut Význam Hodnoty
src zobrazovaná stránka URL
name jméno rámu pro zacílení odkazů jméno rámu
scrolling umožnění rolování (zobrazení lišt) auto | no | yes
noresize znemožnění šoupání velikosti rámů myší bez hodnoty
marginheight vertikální prázdný okraj rámu pixely
marginwidth horizontální prázdný okraj rámu pixely
frameborder zda zobrazit rámeček yes | no | 0 | 1
bordercolor barva rámečku barva

noframes

Alternativní obsah pro vyhledávací stroje. Některé prohlížeče a vyhledávače nechápou rámovou strukturu, v těch se pak zobrazí obsah elementu <noframes>. <noframes> se vyskytuje v elementu <frameset>. Element <noframes> může obsahovat libovolný obsah včetně tagu <body>. Je zvykem dávat tam stručný obsah stránek s odkazem na nerámovanou verzi. <noframes> nemá žádné atributy kromě obecných.

Příklad: <frameset ...><frame ...><frame ...>
<noframes>Tento text se zobrazí v prohlížečích bez rámů a ve výsledcích vyhledávačů ... </noframes>
</frameset>

iframe

Plovoucí rám vložený do libovolné stránky. V dokumentu se zobrazí jako obdélník s načtenou další stránkou.

<iframe> je tag párový. Není některými prohlížeči podporován (zejména NN4). V takových prohlížečích se zobrazí to, co je mezi značkami <iframe> a </iframe>. Tam patří alternativní obsah (obvykle s odkazem na soubor normálně zobrazovaný v <iframe>). Prohlížeče podporující <iframe> jej nezobrazují.

Atributy tagu <iframe>
Atribut Význam Hodnota
src adresa načtené stránky URL
name jméno pro zacílení odkazů libovolná
width šířka plovoucího rámu délka nebo procento
height výška délka nebo procento
align zarovnání rámu s okolím jako u obrázku left, right, top, texttop,
middle, absmiddle,
baseline, bottom, absbottom
marginheight vnitřní vertikální okraj pixely
marginwidth vnější vertikální okraj pixely
frameborder šířka rámečku pixely
bordercolor barva rámečku barva
hspace vnější horizontální okraj pixely
vspace vnější vertikální okraj pixely
scrolling zobrazení rolovacích lišt auto | yes | no
noresize znemožnění rozšiřování bez hodnoty

Příklad plovoucího rámu bez rámečku a lišt obtékaného textem:
Text normální stránky <iframe src="jina.htm" align="right" frameborder="0" width="30%" height="300" scrolling="no" noresize>Alternativa: tento prohlížeč nepodporuje iframe</iframe>

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz