Odkazy

Tag Význam Párový Výskyt
a odkaz, hyperlink, záložka ano kdekoliv kromě <a>

a

Odkaz (z angl.anchor).

Obsah odkazu

Vše, co je mezi značkami <a> a </a> bude sloužit jako odkaz (tzn. bude klikatelné).

Např. <a href="index.html">Hlavní stránka</a> se zobrazí jako klikatelný nápis Hlavní stránka.

Uvnitř elementu se může objevit skoro cokoliv (např. obrázek, který tak bude celý sloužit jako odkaz). Uvnitř odkazu nesmí být

Atributy tagu <a>
Atribut Význam Hodnota
href cíl odkazu URL
name jméno záložky libovolné jméno
target cílový rám jméno rámu

Href

Nejdůležitější atribut, cíl odkazu. Zjednodušeně pojato tato hodnota říká, jaká stránka se objeví po kliknutí. Href se zapisuje jako URL.

Příklad: <a href="http://www.seznam.cz">Portál Seznam</a>

Name

Jméno záložky. Tag <a> může sloužit kromě odkazu i jako záložka. Záložka je dobrá k tomu, že definuje místo v dokumentu, na které může mířit odkaz (jiný tag a s href="#jmenoZalozky"). Po kliknutí na takový odkaz se stránka odroluje na pozici záložky.

Tag <a> definující záložku neobsahuje atribut href, ale name. Obsah tagu <a name=něco> může být prázdný.

Příklad: <a name=priklad></a> Libovolný text mezi ....
<a href="#priklad>Po kliknutí na tento odkaz odroluje stránka na záložku příkladu.</a>

Target

Cílový rám, ve kterém se obsah zobrazí. Pokud se ve stránkách používají rámy, má každý z nich jméno. Jméno rámu je obsaženo v atributu name v tagu <frame>.

Kromě jmen existujících rámů se jako hodnota atributu target mohou použít speciální jména virtuálních rámů.

Jména virtuálních rámů
target= Kde se to otevře
_blank nové okno
_top nejvyšší okno hierarchie rámů
_parent nadřazený rám
_self tentýž rám

Příklad: <a href="http://dusan.pc-slany.cz" target="_blank">Autorova stránka</a>, která se otevře v novém okně.

Pokud se v atributu target objeví jméno neexistujícího rámu, otevře se nové okno. To si ale jméno podrží, takže případné další podobné odkazy se budou zobrazovat v tomto novém okně.

Otevírání odkazů v rámech lze ovlivnit také tagem <base> v hlavičce stránky, jehož atribut target nastaví cíl pro všechny odkazy, kterým nebude cíl předefinován.

Další varianty odkazů

Elementy, které se chovají jako odkaz, lze vytvořit i jinými způsoby:

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz