Objekty

Tag Význam Párový Výskyt
applet Java aplet ano  
object objekt ano  
param parametry objektu ne <object>, <applet>
embed objekt s plužinou asi  
noembed alternativa k embed ano <embed>

Společné atributy vzhledu

Applet, object a embed se ve stránce zobrazují jako obdélníkový prostor, ve kterém se realizuje výstup programu nebo dat. Zarovnání a obecný vzhled toho obdélníku je u všech těchto objektů dáno několika stejnými atributy.

Atributy vzhledu společné tagům <object>, <applet> a <embed>
Atribut Význam Hodnoty
width šířka délka nebo procento
height výška délka nebo procento
align umístění na stránce jako u obrázku left, right, top, texttop,
middle, absmiddle,
baseline, bottom, absbottom
border tloušťka rámečku pixely
vspace vertikální okraj pixely
hspace horizontální okraj pixely
no a samozřejmě obecné atributy

applet

Applet je externí program napsaný v Javě. Tagem <applet> se umisťuje do obdélníku ve stránce. Applet je tag párový. Jeho obsahem mohou být pouze tagy <param>, vše ostatní je považováno za alternativní obsah.

Atributy tagu <applet>
Atribut Význam Hodnoty
code adresa javovského programu URL na soubor *.class
codebase pracovní adresář programu (nepovinné) URL adresáře
a společné atributy

Příklad vizte u <param>.

object

Object je velice podobný appletu, ale jeho možnosti jsou širší. Dovoluje do stránky umístit libovolný objekt uložený v nějakém souboru. Parametry se předávají pomocí následujících tagů <param>.<object> je tag párový. Jeho obsahem mohou být pouze tagy <param>, vše ostatní je považováno za alternativní obsah.

Atributy tagu <object>
Atribut Význam Hodnoty
data adresa vkládaného souboru URL na soubor
type typu objektu MIME specifikace
name jméno pro spolupráci s jinými objekty libovolné jméno
codebase základ případných odkazů (nepovinné) URL
clasid identifikace programu, který bude data interpretovat složitý řetězec specifikující registrovaný program (většinou ActiveX) | URL podpory ke stažení
code adresa javovského programu (<object> umí zobrazovat i Java-applety) URL na soubor *.class
standby hláška při načítání něco jako "čekejte prosím" nebo "loading"
a společné atributy

Většina atributů je nepovinných. Velmi často se neuvádí clasid, jindy jsou data a type a spousta dalších věcí předávány jako parametr.

Pokud se v těle tagu <object> vyskytne něco jiného než <param>, je to považováno za alternativvní text, který se zobrazí v prohlížečích, které <object> nepodporují (třeba některé Netscapy).

Příklad vložení flashe pomocí <object>:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" width="550" height="400">
<param NAME="movie" VALUE="soubor.swf"> 
<param NAME="quality" VALUE="high">
<param NAME="bgcolor" VALUE="#99CCCC">
Váš prohlížeč nepodporuje Flash nebo Object.
</object>

param

 Parametr objektu nebo appletu. Obsahuje dvojici atributů name a value. Vlastně je to předávání proměnných. V name je jméno proměnné a ve value je hodnota. Jaké bude objekt vyžadovat proměnné závisí samozřejmě na něm -- většinou to je v nějaké nápovědě.

Atributy tagu <param>
Atribut Význam Hodnota
name jméno proměnné jméno proměnné
value hodnota proměnné cokoliv

Příklad appletu s param:
<applet code="fphover.class" codebase="../../" width="120" height="24">
<param name="text" value="Klikni!">
<param name="color" value="#000080">
 <param name="effect" value="glow">
Váš prohlížeč neumí Javu, jak to?
 </applet>

embed

Anglický slovník říká: "embed = pevně vsadit do, upevnit, vložit". Je to starší forma objektu. Zobrazuje soubor typu, který není normálně podporován, ale pomocí plug-in (česky plužina) se to zobrazí. Různé prameny udávají <embed> jako tag párový, jiné jako nepárový.

 Tento tag umožňuje zobrazení některých typů souborů. Neužívají se u něj parametry <param>, takže se všechna data musí předávat pomocí atributů. Není tedy divu, že vzniklo několik desítek různých atributů, některé pro podporu i jediného formátu. Proto se dnes doporučuje nahradit tag <embed> tagem <object>.

Atributy tagu <embed>
Atribut Význam Hodnoty
src zdroj dat URL
hidden možnost skrytí bez hodnoty
name jméno pro spolupráci s jinými prvky jméno
další libovolné atributy podle typu dat
společné atributy pro vzhled objektu
a obecné atributy

Příklad staršího způsobu vložení flashe:
<embed src="soubor.swf" quality="high" bgcolor="#99CCCC" width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">

noembed

Alternativa k <embed>. V mnoha HTML specifikacích není tento tag vůbec uveden (v těch, co chápou tag <embed> jako párový). Alternativu k <embed>by prohlížeče chápající <embed> měly ignorovat. Prohlížeče starší, které <embed> nechápou, by měly <noembed> zobrazovat. 

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz