Obecné atributy

Existují atributy, které může mít každý HTML tag. Já je nazývám obecnými atributy a pro úsporu místa je uvádím najednou.

Přehled obecných atributů
Atribut Význam Platnost pro
class třída pro CSS selekci všechny elementy
id identifikátor pro CSS a skripty všechny elementy
style zápis CSS stylu zobrazované elementy
title titulek elementu, doplňující info v bublině všechny elementy
lang jazyk elementu všechny elementy
name jméno pro spolupráci s dalšími prvky různá použitelnost
accesskey funkční klávesa aktivní elementy
tabindex pořadí aktivizace tabulátorem akrivní elementy
language jazyk skriptu všechny elementy
události uživatelské události spouštějící skripty zobrazované elementy

class

Třída elementu používaná pro CSS. Umožňuje jednoduché označení elementu, který má mít jiný vzhled. V zápisu stylu se jménu třídy předřazuje tečka.

Příklad:<style>
.cervene {color: red}
</style>
...
<p class="cervene">Odstavec červeným písmem</p>

id

Identifikátor, který by měl být jednoznačný. Používá se pro CSS a skripty. V zápisu CSS se jménu identifikátoru předřazuje křížek #.

Příklad:<style>
#mrnavej {font-size: 5px}
</style>
...
<p id="mrnavej">Odstavec děsně mrňavým písmem.</p>

style

Zápis stylu v jazyce CSS.

Příklad:<p style="line-height: 200%">Odstavec s dvojitou výškou řádku</p>

title

Titulek elementu, doplňková informace. V dnešních prohlížečích se zobrazuje ve žluté bublině při přejíždění elementu myší (to dříve šlo jenom atributem alt u obrázků). Hezké zvláště u odkazů.

lang

Jazyk elementu. V současnosti nepříliš užitečná věc. V budoucnu se s ní počítá pro lepší zobrazování dokumentu v národním prostředí. Standardní hodnotou pro češtinu je "cs" (nikoli cz).

name

Jméno. Není to až tak obecný atribut, dá se užitečně použít pouze u některých tagů. Vždy má ale tentýž účel: jednoznačně pojmenovat (identifikovat) element pro spolupráci prvků. V dynamickém HTML jeho funkci převzal atribut id.

accesskey

Funkční klávesa. Tento atribut dovoluje ke každému elementu přiřadit klávesu, po jejímž stisknutí (na Windowsech navíc s Altem) se bude element aktivovat. Dá se použít pouze u elementů, které mohou být aktivovány, to znamená u odkazů a prvků formuláře.

Příklad odkazu s funkční klávesou: <a href="www.alt-f4.cz" accesskey="w">Máte rádi <b>W</b>indows?</a>

tabindex

Pořadí prvku pro funkci tabelátoru. V prohlížečích tabulátor slouží pro přecházení po aktivních prvcích (odkazy a prvky formuláře). Atribut tabindex dovoluje pozměnit výchozí pořadí prvků, takže se mohou aktivovat v jiném pořadí, než jak jsou uvedeny v HTML kódu. Hodnotou atributu tabindex je přirozené číslo.

language

Jazyk skriptu. Používá se velmi zřídka, většinou se totiž skriptuje v JavaScriptu a ten není potřeba takto nastavovat. Ale programátoři v VBScriptu potřebují atribut language pro zápis in-line skriptů. Pozor, nepleťte si atribut language s atributem lang (jazyk dokumentu).

události

V dynamickém HTML se do každého tagu může přidat atribut události, který zařídí spuštění nějakého skriptu. Událostí je asi dvacet, klasickým příkladem je onmouseover -- přejetí prvku myší nebo onclick -- kliknutí na element. Výpis všech možných událostí už nepatří do HTML, ale do popisu skriptovacích jazyků. V angličtině se událostem říká "events".

Příklad: <p onclick="alert('Trefa')">Klikatelný odstavec</p>

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz