Hlavička

Tagy, které patří do hlavičky dokumentu (mezi značky <head> a </head>). Teoreticky by sem měl patřit ještě <bgsound>.

Tag Význam Párový Výskyt
title titulek stránky ano <head>
base základ odkazů ne <head>
link nezobrazovaný odkaz ano <head>
meta informace o dokumentu ne <head>

title

Titulek stránky. Párový tag. Mezi značkami <title> a </title> je text, který bude chápán jako titulek. Titulek má několik málo známých funkcí, například:

Obsahem elementu může být pouze obyčejný text bez tagů.

Tag <title> nemá nic společného s obecným atributem title.

base

Základní umístění nebo zacílení. Nepárový tag. Vyskytuje se pouze v hlavičce.

Atributy tagu <base>
Atribut Význam Hodnoty
href základní umístění, od kterého se odvozují všechny relativní odkazy URL složky
target jméno rámu, ve kterém se zobrazují odkazy (pokud u nich není stanoveno jinak) jméno rámu | _blank | _top | _parent | _self

Tag <base> se využívá málo, hlavně slouží pro ulehčení práce. Obvykle se pracuje pouze s jedním z atributů.

link

Spojitost s jiným souborem, neviditelný vztah. Nejčastěji se užívá pro propojení s externím CSS stylem. Nepárový tag, vyskytuje se pouze v hlavičce.

Atributy tagu <link>
Atribut Význam Hodnoty
rel vztah k linkovanému souboru stylesheet | teoreticky i další
href cesta k linkovanému souboru URL
type MIME typ souboru (nepovinné) MIME specifikace (např. "text/css")
media omezení na typ výstupu all | screen | print | a další
disabled zrušení platnosti (kvůli skriptům) bez hodnoty

Link prošel celkem dramatickým vývojem, dnes se využívá vlastně pouze pro připojení stylu: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="soubor.css">. Žádná další původně proklamovaná využití (next, atribut rev) nikde nefungují, proto je neuvádím.

meta

Informace o dokumentu. Nepárový tag vyskytující se v hlavičce. Slouží třeba k informaci o klíčových slovech nebo použitém kódování. Běžná internetová stránka má v hlavičce kolem čtyř různých tagů <meta>. V praxi je čtou a používají pouze programy (vyhledávače, parsery a editory).

Atributy tagu meta
Atribut Význam Hodnota
name druh uživatelské informace keywords | description | author | generator | a spousta dalších
http-equiv ekvivalent http hlavičky content-type | refresh | mnoho dalších (jakýkoli http údaj)
content obsah, vlastní informace podle typu informace

Každý meta tag obsahuje buď atribut name, nebo http-equiv. Oba najednou být nemohou.

Tag <meta>, atribut name
name= Význam content=
keywords klíčová slova pro vyhledávací stroje slovo, slovo, slovo
description popis stránky, většinou pro vyhledávací stroje stručný popis obsahu stránky
author informace o autorovi, většinou jméno cokoliv
generator identifikace programu, který stránku vytvořil řetězec vkládaný programem
robots zakázání robotů indexovat nebo sledovat odkazy [index | noindex ], [ follow | nofolow]
a další milión hodnot, které si přidává nějaký software nebo se hodí pro cosi záhadného
Tag <meta>, atribut http-equiv
http-equiv= Význam content=
content-type MIME specifikace + informace o kódování text/html; charset=iso-8859-2 |
text/html; charset=windows-1250 |
a další kódování
content-language Info o jazyce dokumentu cs | sk | de | en-us | en-gb | a stovka dalších jazyků
refresh přesměrování na adresu po určitém čase sekundy;URL=URL
např.
"6
;URL=http://www.nekam.cz/cokoliv"
cache-control způsob cacheování (ukládání na klientech) no-cache | cache
a spousta dalších ekvivalentů HTTP hlaviček. Některé z nich jsou používány jen některými klienty, takže mi nepřipadá moudré zmiňovat je.
Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz