Znakové entity

Pokud chcete v prohlížeči zobrazit text, prostě ho napíšete do kódu stránky. Ale některé znaky jsou chápány jako součást jazyka HTML, a tak by se normálně nezobrazily. Pro tento účel vznikly entity, které se vzápětí rozšířily o mnoho dalších znaků.

Znakové entity se zapisují jako sekvence znaků. Sekvence začíná znakem & a končí středníkem. Mezi nimi je krátký písmenkový zápis daného znaku.

Asi nejdůležitější entitou je pevná mezera. Představuje jediný způsob, jak na stránce zobrazit několik mezer po sobě (odhlédněme nyní od faktu, že dvě mezery za sebou jsou v typografii chybou). Zapisuje se jako   (z angl. non-breaking space).

Příklady entit
Znak Entita
pevná mezera  
& &
< &lt;
> &gt;
& &amp;
" &quot;
­ &shy;
± &plusmn;
× &times;
® &reg;
© &copy;
&euro;
» &raquo;
« &laquo;
Obecná diakritika pro Latin 1
Symbolický zápis Co je nad písmenem ? Příklad Zobrazení příkladu
&?tilde; vlnovka  &ntilde; ñ
&?circ; stříška &ecirc;  ê
&?uml; dvě tečky  &auml; ä
&?acute; čárka  &iacute; í
&?grave; opačná čárka &agrave; à
&?ring; kolečko, kroužek &aring; å
&?slash přeškrtnuté písmeno &oslash; ø
háček nelze udělat

Nahrazování českých znaků entitami je nepraktické a působí chyby. České znaky je mnohem lepší normálně vpisovat do HTML kódu.

Číselný zápis entity

V rámci zvoleného kódování je možné vkládat do HTML zdroje znaky podle čísla v ASCII tabulce. Dělá se to zápisem &#číslo;

Například &#0190; je ¾ v ISO a měkké ľ ve windows kódování.

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz