HTML příručka

Popis HTML tagů a jejich atributů, jak jsou podporovány hlavními prohlížeči v roce 2001. Nepíšu podle specifikace, ale ze zkušeností. Přesto se snažím o úplnost.

Jazyk HTML

Syntaxe - Terminologie - URL - Barvy - Délky - Znakové entity - Nejdůležitější tagy - Obecné atributy - Rejstřík tagů

Struktura - Text - Bloky - Seznamy - Odkazy - Obrázky - Tabulky - Rámy - Objekty - Formuláře - Hlavička - Skripty a styly - Rozšíření 


Struktura dokumentu

Tag Význam Párový Výskyt
html začátek HTML dokumentu ano na začátku souboru
head hlavička stránky ano na začátku souboru
body tělo stránky + definice pozadí ano za <head>
<!-- --> poznámka ano kdekoliv 
!doctype specifikace DTD ne úplně na začátku souboru

Úprava textu

Fyzické formátování

Tag Význam Párový Používat?
b tučné písmo ano ano
i kurzíva ano ano
u podtržení textu ano ne
sub dolní index ano ano
sup horní index ano ano
small zmenšení textu ano  
big zvětšení písma ano  
s přeškrtnutý text ano  ne
strike přeškrtnutý text ano  
font písmo ano ne
basefont základní font ne ne
blink blikání písma ano ne
nobr nezalamovat obsah ano  

Logické formátování

Tag Význam Párový Obvyklý vzhled
span úsek textu ano normální
strong zvýraznění (tučně) ano tučné
em zvýraznění (kurzíva) ano kurzíva
cite citace ano kurzíva
code výpis kódu ano strojopis
dfn nově použitý termín ano kurzíva
kbd vstup z klávesnice ano strojopis
samp ukázka ano strojopis
tt teletype ano strojopis
var formátování proměnné ano kurzíva
abbr ustálený výraz ano normální
acronym zkratka ano normální
del smazaný obsah ano přeškrtnuto
ins přidaný text ano podtrženo
q citace ano normální

Bloky

Tag Význam Párový
p odstavec nepovinně
br řádkový zlom ne
div oddíl ano
center vycentrování ano
h1 nadpis 1. úrovně ano
h2 nadpis 2 úrovně ano
h3 nadpis 3. úrovně ano
h4 nadpis 4. úrovně ano
h5 nadpis 5. úrovně ano
h6 nadpis 6. úrovně ano
blockquote citace, odsazení ano
address adresa ano
pre předformátovaný text ano
hr vodorovná čára ne

Seznamy

Tag Význam Párový Výskyt
li položka seznamu nepovinně <ul>,<ol> <menu> nebo <dir>
ol číslovaný seznam ano  
ul odrážkový seznam ano  
dir zvláštní druh seznamu ano  
menu typ seznamu ano  
dl seznam definic ano  
dt definovaný termín ano <dl>
dd definice termínu ano <dl>

Odkazy

Tag Význam Párový Výskyt
a odkaz, hyperlink, záložka ano kdekoliv kromě <a>

Obrázky

Tag Význam Párový Výskyt
img obrázek ne  
map klikací mapa ano  
area oblast v klikací mapě ne <map>

Tabulky

Tag Význam Párový Výskyt
table tabulka ano  
tr řádek tabulky nepovinně <table>, <tbody>, <thead>, <tfoot>
td buňka tabulky nepovinně <tr>
th hlavičková buňka tabulky nepovinně <tr>
caption hlavička tabulky ano <table>
col ovlivnění sloupce tabulky ne <table>
colgroup skupina sloupců tabulky ne <table>
tbody tělo tabulky ano <table>
thead hlavička tabulky ano <table>
tfoot patička tabulky ano <table>

Rámy

Tag Význam Párový Výskyt
frameset skupina rámů ano za <head>
frame rám ne <frameset>
noframes alternativa rámů ano <frameset>
iframe vložený rám ano  

Objekty

Tag Význam Párový Výskyt
applet Java aplet ano  
object objekt ano  
param parametry objektu ne <object>, <applet>
embed objekt s plužinou asi  
noembed alternativa k embed ano <embed>

Formuláře

Tag Význam Párový Výskyt
form formulář ano  
input vstupní pole ne <form>
select výběrové pole ano <form>
option volba ne <select>
textarea velké vstupní pole ano <form>
label popis pole ano <form>
fieldset skupina polí ano <form>
optgroup skupina voleb ano <select>
legend popis pole ano <fieldset>
button tlačítko ano <form>

Hlavička

Tag Význam Párový Výskyt
title titulek stránky ano <head>
base základ odkazů ne <head>
link nezobrazovaný odkaz ano <head>
meta informace o dokumentu ne <head>

Skripty a styly

Tag Význam Párový Výskyt
script skript, program ano kdekoliv
noscript alternativa ke skriptu ano vně skriptu
style zápis CSS stylu ano <head>

Rozšíření

Tag Význam Párový Podpora Výskyt
bgsound zvuk na pozadí ano Internet Explorer <head>
marquee běžící text ano Internet Explorer  
layer hladina, vrstva ano Netscape 4  
multicol sloupcová úprava ano Netscape  
spacer prázdné místo ne Netscape  

Obecné atributy

Atributy použitelné u skoro každého tagu.

Atribut Význam Platnost pro
class třída pro CSS selekci všechny elementy
id identifikátor pro CSS a skripty všechny elementy
style zápis CSS stylu zobrazované elementy
title titulek elementu, doplňující info v bublině všechny elementy
lang jazyk elementu všechny elementy
name jméno pro spolupráci s dalšími prvky různá použitelnost
accesskey funkční klávesa aktivní elementy
tabindex pořadí aktivizace tabulátorem akrivní elementy
language jazyk skriptu všechny elementy
události uživatelské události spouštějící skripty zobrazované elementy

Tak to bychom měli. Možná budou někde chyby, dělal jsem to narychlo. I tak jsem na tom nechal šest dnů ... :-(
Dokončeno 1. června 2001.

Ikonka

<a href="http://dusan.pc-slany.cz/internet/"><img src="http://dusan.pc-slany.cz
/internet/images/jpw_html" alt="Jak psát web"></a>

Přidejte, prosím, na své stránky odkaz nebo ikonku. Díky.

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz