Formuláře v HTML

 Na této stránce se zabývám pouze základní syntaxí formulářů v HTML, což se fakticky týká pouze jejich vzhledu.

<form></form>

Tag formuláře. Příklad:

<form action="skript.php3" method="post" target="_blank">

...nějaká vstupní pole + normální html text

...<input type=submit value=odeslat>

</form>

Co znamenají jednotlivé atributy:

action obsahuje URL (v tomto případě relativní) na skript, kterému je potom formulář posílán

target určuje cílový rám, ve kterém se budou výsledky zpracovávat. Podobnost s target u odkazů není náhodná. Např. hodnota target=_blank přepíná do nového okna.

Method

method určuje způsob, kterým budou data odesílána. K dispozici jsou hodnoty GET a POST.

GET je metoda základní (nemusí se zadávat). Data odeslaná metodou GET jsou součástí URL za otazníkem. Používá se většinou u krátkých formulářů.

Metoda POST je vhodná pro rozsáhlejší vstupy. Data nepřidává do URL (takže nejsou vidět), ale odesílá je jako samostatný HTTP objekt.

Jaký vliv má method na zpracování dat? Některé skripty mezi metodami get a post nečiní rozdíly (např. PHP skripty.) Jiné rozdíly činí (ASP a většina CGI skriptů), ovšem nijak zásadní.

Chameleon <input>

Input znamená "vstup". Tag input má mnoho podob v závislosti na atributu type:

HTML ukázka popis
<input type=text size=10 name=textik value=obsah> Normální vstupní pole
<input type=password size=10 name=heslo value=kocka> Vstupní pole pro heslo. Pouze skryje hodnoty, jinak to nic neumí.
<input type=checkbox checked name=skrtatko value="ano"> Zaškrtávací políčko (nezaškrtnuté se neodesílá)
<input type=radio name=puntik value=horni>Horní<br>

<input type=radio name=puntik value=dolni checked>Dolní

Horní
Dolní
Přepínač
Vždy je aktivní pouze jedna volba se stejným name.
<input type=hidden name=tajemstvi value=nic>

 

Skryté pole bez možnosti změny
<input type=submit value=odeslat> Odesílací tlačítko
<input type=reset value=vymazat> Zákeřné tlačítko obnovující původní hodnoty
<input type=image name=obrazek src="images/jpw.gif"> Odesílací tlačítko, které zároveň posílá souřadnice kliknutí.

Zkuste si schválně pozměnit hodnoty a odeslat.

Do tabulky se mi nevešel poslední typ

<input type=file name=soubor> slouží k zadání cesty k souboru. Nepřenáší se jméno souboru, ale celý soubor. Ke správné funkci vyžaduje určitá nastavení (v definici formuláře: <form enctype="multipart/form-data">).

Select

HTML ukázka popis
<select name=platforma size=1>

<option value=win>Windows

<option value=linux>Linux

<option value=unix>Unix

<option value=mac>Mac

</select>

Výběr z několika možností, který se zobrazuje v jednom řádku (protože size=1)
<select name=platforma2 size=3 multiple>

<option value=win>Windows

<option value=linux selected>Linux

<option value=unix>Unix

<option value=mac>Mac

</select>

 

Výběr zobrazený ve třech řádcích (size=3) s možností výběru více položek -- to dělá to "multiple"(klikejte s klávesou CTRL)
<select name=platforma3 size=4 multiple>

<option value=win>Windows

<option value=linux>Linux

<option value=unix selected>Unix

<option value=mac>Mac

</select>

 

Seznam výběrů je tak velký, že nejsou potřeba lišty (size=4 odpovídá počtu položek).

Volba s atributem "selected" je předem vybrána (Unix).

<input type=submit value=odeslat> Odesílací tlačítko

Pozor, tag <select> je párový!

Textarea

HTML ukázka popis
<textarea size="10" rows="4" cols="15" name="dlouhytext">Zde může být text
</textarea>
Široké a vysoké vstupní pole pro zadávání delších textů
<input type=submit value=odeslat> Odesílací tlačítko

Tag <textarea> je také párový. Zkuste si odeslání a sledujte, co se stane.

Atribut Name

Name je nejdůležitější atribut formulářových tagů. Identifikuje je a posílá své jméno s daty. Symbolicky po odeslání vypadá dotaz takto:
?jméno=hodnota&jméno2=hodnota2

Příklady odesílání dat si můžete vyzkoušet ve výše uvedených tabulkách. Nebo například v dotazu

?jidlo=jablko&piti=kafe&zvire=ko%E8ka
jsou řetězce jidlo, piti a zvire obsahem atributu name, kdežto jablko, kafe a kočka jsou zadané hodnoty.

Ještě pár zajímavých výjimek:

Atribut Value

Hodnota, obsah polí.

Velikosti prvků

Checked a selected

Atributy, jimiž se označuje přednastavené zatržení políčka nebo výběr. Jsou to atributy zvláštní tím, že za nimi není rovnítko s hodnotou.

Checked se dá použít u <input type=checkbox> a u <input type=radio>.

Selected se dá použít u výběrů <select>.

Pokud jsou tyto atributy použity v jednom výběru nebo přepínači vícekrát, platí jen ten první z nich.

Předchozí: Úvod do formulářů, Další: Detaily formulářů, zdokonalení vzhledu

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Pozadí

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Definice

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Vytěžování stránek

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Možnosti PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 05.08.2001