Příklady filtrů

Už jste četli popis syntaxe filtrů s přehledem hodnot?

Průhlednost - Rozmazání - Zprůhlednění barvy - Stíny - Převracení - Obsvícení - Černobílost - Negativ - Maska - Vlna

Trpělivost, prosím

Tato stránka se zobrazuje a překresluje velmi pomalu. Ne snad, že by byla příliš velká, ale obsahuje extrémní množství elementů, ve kterých musí procesor přepočítávat grafiku. Mimochodem, právě tím je zajímavá.

Máte Explorer 4?

Tuto stránku má smyls prohlížet pouze v Microsoft Internet Exploreru 4.x nebo novějším prohlížeči, který filtry podporuje. IE 3 ani Netscape 4 to neumějí. Neberte to tak, že bych preferoval Microsoft! Jen se prostě zmiňuji o věci, která se náhodou týká zatím jen MSIE 4 a 5.

Konstrukce příkladů

Původní obrázekPoužívám jediný obrázek kote.gif (60 × 60 průhledný gif), který mám umístěný v buňce tabulky. Styl filtru aplikuji až na buňku a tentýž filtr na sousední buňku s textem. Buňka je o 20 pixelů širší, proto se grafický efekt dostane místy i mimo obrázek, což jinak udělat nelze (prostě to jinak neumím). Také občas kvůli tomu není efekt symetrický. V další buňce mám napsáno "Koťátko", aby bylo vidět, jak filtr působí na text. Tento text musí být v elementu, který má pevné rozměry (např. tedy v buňce), na volný text se filtr aplikovat nebude. Buňkám tabulky je přiřazen přesně ten styl, který je vypsaný ve třetím sloupečku.

Alpha -- Průhlednost
Kotě Koťátko { filter: alpha(opacity=20) }
Kotě Koťátko { filter: alpha(opacity=50) }
Kotě Koťátko {filter: alpha(opacity=100, finishopacity=0, style=1) }
Kotě Koťátko { filter: alpha(style=2) }
Kotě Koťátko { filter: alpha(opacity=0, finishopacity=100, style=3) }
Kotě Koťátko { filter: alpha(opacity=0, finishopacity=70, style=1, startx=10, starty=20, finishx=40, finishy=60) }
Blur -- Rozmazání
Kotě Koťátko { filter: blur }
Kotě Koťátko { filter: blur(add=0, direction=135, strength=10) }
Kotě Koťátko { filter: blur(add=1, direction=135, strength=10) }
Chroma -- Zprůhlednění barvy
Kotě Koťátko { filter: chroma(color=#00ff00) }
Kotě Koťátko { filter: chroma(color=#000000) }
DropShadow -- Stín 1
Kotě Koťátko { filter: dropshadow(color=999999, offx=5, offy=-3, positive=1) }
Kotě Koťátko { filter: dropshadow(color=ffff00, offx=5, offy=-3, positive=0) }
Shadow -- Stín 2
Kotě Koťátko { filter: shadow(color=#39933, direction=45) }
Kotě Koťátko { filter: shadow(color=#880000, direction=180) }
FlipH + FlipV -- Převracení horizontální a vertikální
Kotě Koťátko { filter: fliph }
Kotě Koťátko { filter: flipv }
Glow -- Obsvícení
Kotě Koťátko { filter: glow(color=00ff00, strength=1) }
Kotě Koťátko { filter: glow(color=ff0000, strength=20) }
Gray + Xray -- Černobílost
Kotě Koťátko { filter: gray }
Kotě Koťátko { filter: xray }
Invert -- Negativ
Kotě Koťátko { filter: invert }
Mask -- Maska
Kotě Koťátko { filter: mask(color=#333300) }
Wave -- Vlna
Kotě Koťátko { filter: wave(add=0, freq=1, light=40, phase=0, strength=10) }
Kotě Koťátko { filter: wave(add=0, freq=5, light=100, phase=0, strength=20) }
Kotě Koťátko { filter: wave(add=0, freq=2, light=5, phase=50, strength=10) }
Kotě Koťátko { filter: wave(add=1, freq=2, light=20, phase=0, strength=4) }

Filtr Light se přidává pomocí skriptů. Umím to, ale pravděpodobně to dám na nějakou příští stránku s příklady, protože je půl páté ráno 25. 7. 1999.

Vizte též: popis syntaxe filtrů, úvod do CSS, obrázky na webu

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Seznam definic

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

Přehled vlastností

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 27.07.2001