CSS styly - úvod

Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem

Formátování HTML

Každý text má obsah a formu. Když mluvím o formátu (formě) webových stránek, myslím tím třeba barvu a velikost písma, pozadí, zarovnání atd., prostě všechno, co nepatří do obsahu.

Protože se jazyk HTML vyvíjel, vznikaly časem různé způsoby, jak formátovat text. Proto dnes existují dva odlišné způsoby, jak v HTML třeba obarvit písmo nebo ztučnit text.

  1. Starší způsob používá přímo HTML tagy. (Například kurzíva se dělá pomocí tagů <i> a </i>: <i>kurzíva</i>). Pomocí tagů se některé věci nedají udělat.
  2. Novější způsob -- CSS styly -- používá obecný atribut "style", kterému se přiřazuje nějaká definice. Je to složitější, ale všeobecné. Dají se s tím dělat různé fígle, které budu popisovat níže.

Mimochodem, co je CSS?

CSS vzniklo někdy kolem roku 97. Je to kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek. Ta zkratka  znamená Cascading Style Sheets. CSS se také jinak jmenuje "kaskádové styly". Kaskádové, protože se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí jenom ta poslední. To teď není důležité. (Také už je na světě návrh CSS 2, jakési vylepšené a složitější formy stylů, které ale zatím moc nefungují.)

Drobný problém

CSS nepodporují starší prohlížeče (2. Explorer a 3. Navigator), v takových se text nezformátuje (zůstává čitelný), ale tyhle prohlížeče se už téměř nevyskytují (a bude lépe).

Kdy používat CSS

V první řadě je potřebná znalost HTML (alespoň částečná). Pokud HTML ani trochu neznáte, není třeba číst dál. Ale i pak je pouze pět případů, kdy se opravdu vyplatí zajímat se o CSS styly:

Jinak se to asi nevyplatí.

Nástin možností CSS

Opravdu jenom nástin. (Kdyžtak vizte kompletní přehled.) Tak co třeba CSS dovedou:

(Bylo by ale nefér, kdybych zamlčel, že CSS mají některé chyby a omezení, kvůli kterým jsou mnohými lidmi zavrhovány.)

Trojí použití CSS

Styl se může nadeklarovat třemi způsoby, stačí, když se naučíte jeden:

  1. Přímo v textu zdroje u formátovaného elementu. Anglicky je to "in-line" styl, já tomu říkám přímý styl. Je to nešikovné, ale občas se to používá.
  2. Pomocí "stylopisu" (angl. "stylesheet") v hlavičce stránky. Stylopis je jakýsi seznam stylů. Je v něm obecně napsáno, co má být jak zformátováno, například že nadpisy mají být zelené.
  3. Použitím externího stylopisu -- to je soubor *.css, na který se stránka odkazuje tagem LINK. V souboru je umístěný stylopis. Hlavní výhoda je v tom, že na jeden takový soubor se dá nalinkovat mnoho stránek, takže pak všechny vypadají podobně.

Samozřejmě stačí ovládnout jenom jeden způsob. Já nejčastěji používám externí css soubor.

Příklady

Chci udělat odstavec červeným písmem pomocí CSS. Jak už jsem popsal, jde to třemi způsoby:

Přímo (in-line)

Do zdroje se napíše tato deklarace odstavce:

<p style="color: red">Tento odstavec bude červený.</p>

Poznámka: <p> je značka vymezující odstavec; z anglického paragraph. Atribut "style" je obecný atribut podobný třeba atributu "align", jenže je mocnější.

Stylopisem

Do hlavičky dokumentu se napíše stylopis uzavřený mezi tagy <style></style>:

<style>

p    {color: red}

</style>

a do těla stránky se mohou psát odstavce:

<p>Tento odstavec bude červený. </p>

<p>Tento mimochodem také, protože červené budou všechny.</p>

To, jak zařídit, aby nebyly červené všechny, ale jenom některé odstavce, se dá pomocí "tříd" a "identifikátorů", o tom později.

Externím CSS souborem

Vytvoří se soubor, který se pojmenuje třeba styly.css. V něm bude tento text:

p    {color: red}

Do hlavičky html dokumentu, který chci stylovat, musím napsat odkaz na tento soubor:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly.css">

V těle dokumentu pak budou opět všechny odstavce červené. K dispozici je i podrobnější příklad.

Syntaxe

CSS nejsou součástí HTML, a tak se zapisují zcela jiným způsobem, jak už jste si možná všimli. Pokud vám tabulka přijde příliš teoretická, všimněte si pouze příkladů ve spodní části.

Přímý styl: <tag style="zápis vlastností">stylovaný element</tag>
Ve stylopisu: <style> tag {zápis vlastností} 2.tag {zápis vlastností} </style>
Zápis vlastností zjednodušeně: vlastnost: hodnota; 2.vlastnost: 2.hodnota
Zápis vlastností obecně: vlastnost: hodnota [, hodnota2] [; další zápis vlastností]
Příklad přímého stylu <p style="color: red">text červeného odstavce</p>
Příklad stylopisu <style> p {color: red}
body {background-color: yellow}
</style>
Příklad jednoduchého zápisu vlastností color: red
a složitějšího font-family: Arial, Arial CE, sans-serif; color: red

Je nutné všimnout si, kde se používají uvozovky, dvojtečky, složené závorky, středníky a čárky. Pokud si některé znaménko popletete, nebude to pravděpodobně fungovat. Mezery a entry příliš velkou roli nehrají, mohou se přidávat a vypouštět. K dispozici je seznam vlastností a jejich hodnot.

Hodnoty, které prohlížeč nezná, ignoruje. (Pozor ale u NN4 - pokud nezná jednu vlastnost, ignoruje celou složenou závorku.)

Komentáře se ve stylopisech dělají podobně jako v Javě mezi znaky /* a */. Nefungují dvě lomítka.

Příklad s nadpisem

Deklarovat formát nadpisů přímým stylem je hloupost (to není usnadnění, ale ztížení práce). Ale ve stylopisu nebo v externím css souboru se to dá udělat snadno. 

<style>

H1    {color: green}

H2    {color: blue}

</style>

Potom v celém dokumentu budou nadpisy první úrovně zelené a nadpisy druhé úrovně modré. To ovšem pouze za předpokladu, že při psaní textu byly použity tagy <H1> a <H2>. Jinými slovy, stylopisy se dají efektivně použít pouze u dobře strukturovaných textů. Pokud vás nezajímá teorie strukturování textů, přečtěte si, jak se CSS používá prakticky.

Další: strukturování textů nebo praktické použití CSS
Vizte též: přehled hodnot CSS, vlastní styly, grafické filtry, CSS pozicování, zdokonalení odkazů, délkové jednotky v CSS

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Pozadí

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Definice

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Vytěžování stránek

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Možnosti PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 25.11.2001