Barvení rolovací lišty

v IE 5.5 a IE 6 pomocí CSS

 Internet Explorer od verze 5.5 umožňuje definovat barvu rolovacích lišt (scroll-baru). Mnohým autorům, zejména těm, co rádi pracují s rámy, dělaly šedivé lišty "čáru přes design". Tak teď si mohou přijít na své alespoň co se barev týče.

Barvení lišty je realizováno pomocí nových CSS vlastností scrollbar-něco-color.

Příklad

Takhle to pak vypadá po zvětšení: názvy barevných částí rolovací lišty

Do hlavičky stránky je vložen stylopis:

<style>

body, html  {
scrollbar-track-color: silver;
scrollbar-face-color: blue;
scrollbar-highlight-color: color;
scrollbar-3dlight-color: green;
scrollbar-darkshadow-color: black;
scrollbar-shadow-color: purple;
scrollbar-arrow-color: red; }
</style>

Asi vidíte, že lišta je anatomicky rozdělena na několik částí s různými názvy. Kdo obecně nerozumí syntaxi, nechť se podívá na zápis stylopisů nebo na zápis barev.

Základní obarvení

Lišta se základní barvou červenouPokud se nechcete s barvením lišty moc párat, poslouží vám báječně vlastnost scrollbar-base-color.

<style>

body, html  { scrollbar-base-color: red; }
</style>

Nastavenou barvou (v tomto případě červenou) se obarví některé části lišty. Konkrétně face, 3dlight a svrchní barva oblasti track. Další části lišty se obarví barvami odvozenými. Světlejší odstín nastavené barvy (růžovou) získají higlight a spodní track. Oblast shadow bude mít tmavší odstín (nahnědlou). Arrow a darkshadow se nezmění -- budou černé, ať nastavíte základní barvu jakkoliv.

Lišta v normálním zbarveníModifikace

Kdyby se nezapsaly všechny vlastnosti, lišta by dědila přednastavené barvy. Většinou jsou to různé stupně šedi, bílá a černá.

Track - "dráha" lišty

Pokud není nastavena vlastnost scrollbar-track-color, přebírá se spodní barva z highlight. (Není-li nastaveno ani higlight, pak ze světlejšího odstínu base.) Pokud vlastnost track nastavena je, změní se šachovnicový rastr na jednolitou barvu.

Selektor

Pokud máte na stránce další objekty s lištami (iframe nebo odstavce <p> s CSS vlastností overflow: auto (nebo scroll)), musíte je do deklarace vypsat jako selektor, to jest místo toho "body, html".

Například toto je odstavec, který má omezenou velikost a má nastaveno overflow: auto. Rolovací lištu u něj lze barvit pouze přidáním třídy (class) nebo přímým stylem:
<p style="scrollbar-face-color: green; width: 300px; height: 90px; overflow: auto">

Jak možná na příkladu vidíte, vlastnosti lišty nastavené dříve pro body se zdědily i do odstavce.

Select nefunguje

Jak zjistil Tomáš Chemik Kubica, u prvku formuláře <select> se lišta obarvit nedá. Prohlížeč to patrně nechápe jako lištu, ale prostě nějaký jiný objekt, který náhodou vypadá jako lišta.

Podpora

Zda váš prohlížeč barvení lišt používá nebo ne, můžete vidět přímo na této stránce. Jak se mi doneslo, podporuje to pouze Internet Explorer 5.5, předpokládám, že i vyšší verze.

Internet Explorer 6 nebere nastavení lišty pro tag body, ale jenom pro html. Pro zachování zpětné kompatibility doporučuji psát tam oboje a oddělovat čárkou: body, html {scrollbar-...}.

Možná, že existují i jiné vlastnosti lišt scrollbar-něco-cosi, nikde jsem se o tom ale nedočetl a nemám to vyzkoušené. Je nutné si ale uvědomit, že lišta jako taková není objekt dokumentu, ale pouze vlastnost objektu (většinou body).

Také byste měli přemýšlet o psychické podpoře čtenářů. Barevná lišta s více jak dvěma odstíny by jim klidně mohla způsobit morální šok.

Vizte též: CSS, přehled vlastností CSS, zápis barev, formátování rámů

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Pozadí

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Definice

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Vytěžování stránek

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Možnosti PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 08.12.2001