Odlišné formátování tisku

CSS umožňují, aby se vzhled stránky na obrazovce a v tiskárně odlišoval.

Media=print

Uvedu-li v tagu <style> atribut media s hodnotou print, říkám tím, že se instrukce tohoto stylopisu budou vztahovat jenom na tisk.

<style media="print">

(Existují i jiné možné hodnoty atributu media, například screen pro monitor, page pro tištěnou stránku.)

Příklad

<html><head><title>Pokus s media=print</title>

<style media="print">

p {font-style: italic}

</style>

</head>

<body>

<p>Tento text bude na monitoru zobrazen normálním stojatým písmem, ale při tisku vyleze kurzívou.</p>

</body></html>

Nevěříte? Inu, než jsem si tenhle příklad vytisknul, taky jsem nevěřil.

Alternativní zápisy

Vztahuje-li se k tisku celý externí stylopis odkazovaný tagem <link rel=stylesheet>, prostě se také přidá media=print, stejně jako do <style>:

<link rel=stylesheet href="někam.css" media=print>

@Media

Horší situace nastává, pokud chci pro tisk určit část stávajícího stylopisu nebo když styl zadávám přímo. Pak musím využít formule @media print.

<style>

p {color: blue}/* Normální stylopis */

@media print {

p {text-indent: 10%}

}

/* Pokračování normálního stylopisu*/

</style>

Určitě jste si všimli syntaxe, která spočívá v použití dalších složených závorek, které ohraničují styl určený pro tisk.

Podobně se to dá použít v přímém stylu:

<p style="@media print{ p {text-indent: 10%} }">Text odstavce.</p>

Podpora prohlížečů

Výše popsané postupy fungují ve všech prohlížečích, které podporují CSS s výjimkou Netscape Navigatoru verze 4 (což asi nikoho nepřekvapí), ten naštěstí pak ty zápisy ignoruje. Mírné zklamání jsem zažil u MSIE verze 4, který nepodporuje zápis @media print (media=print ano). IE 5, Opera 5 a Mozilla 5 podporují bezvadně. Můžete si to zkusit na příkladu, v němž využívám všechny postupy.

Výhody

Není to žádná bomba, ale někdy se to může hodit. Napadá mě pár příkladů:

Určitě vymyslíte mnoho veselých použití. Zejména si lze vyhrát s třídami a identifikátory.

Zalomení stránky

CSS2 nabízí celou kolekci nových vlastností, které mají ovlivňovat tištěný výstup. Dnes jsou do prohlížeče Internet Explorer 5 zabudovány pouze vlastnosti určující zalomení stránek.

Vlastost Význam Hodnoty
page-break-before zalomení stránky před elementem always | auto | right | left | avoid
page-break-after zalomení stránky po elementu

 

Hodnota Význam Poznámka
always zalomení vždy Jediná rozumně použitelná hodnota
auto normálně Jako by se nic nezadalo
right nová pravá stránka u tisku, v němž jsou rozlišovány pravá a levá stránka
left nová levá stránka
avoid nikdy nelámat V Internet Exploreru nefunguje

V praxi by se nejčastěji použilo zakázání zarovnání po nadpisech (h2 {page-break-after: avoid}), ale to nefunguje. Proto je dnes rozumné využití těchto vlastností jen v přikazování zalomení (hodnotou always), což ale často vede k chybám a zbytečné spotřebě papíru.

Tisk naležato

V Internet Exploreru 5 funguje poněkud zvláštní CSS vlastnost, která umožňuje nastavit tisk naležato, to jest na šířku. Zápis je následující:

@page {mso-page-orientation: landscape}

Pozor, mám pocit, že se tím přenastaví prohlížeč na delší dobu a pak tak tiskne všechno.

Tisk pozadí

Je to někde v nastavení prohlížeče. Např v IE5:
Nástroje - Možnosti - Upřesnit - Tisk - Tisknout barvy a pozadí na obrázky.

Snadné experimenty

Dnes nejrozšířenější prohlížeč Internet Explorer 5.x má velmi pěkný příkaz: Soubor - Náhled. Je to klasické zobrazení před tiskem, ukazuje stránku přesně tak, jak potom vyleze z tiskárny. Podle mých zkušeností je to naprosto přesné. Takže na pokusy nemusíte plýtvat papírem.

Vizte též: Různý styl v různých prohlížečích, Přehled vlastností a hodnot CSS
Příklad: Zkouška tiskových CSS

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Seznam definic

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

Přehled vlastností

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 01.08.2001