Jak psát web, hlavní stránka

O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem

 

Přehled vlastností CSS

font
text a odstavec
barvy a pozadí
velikost a obtékání
okraje
rámečky 
seznamy
pozicování
další vlastnosti Internet Exploreru

Snažil jsem se napsat stručný přehled vlastností a hodnot kaskádových stylů. Zejména jsem si vyhrál s příklady, které by měly být "živé" -- to znamená, že při jejich formátování byly použity přesně ty styly, jak jsou zapsány v textu příkladů. (Proto je tato stránka barevně i jinak "chudá" -- nechci nic zkazit kaskádováním.) Pokud se vám tedy nějaký příklad zobrazí špatně, znamená to, že jej váš prohlížeč nepodporuje. (Původně jsem tuto stránku dělal pouze jako test různých prohlížečů, jak jsou na tom s podporou CSS.)

Základní přínos této stránky spočívá v poznámkách na pravé straně tabulek a návaznost na předchozí kapitoly kurzu CSSúvod do CSS, strukturování textu, praktické použití stylů a složitější deklarace. Můžou se hodit i délkové jednotky v CSS.

 V prvním sloupci jsou vlastnosti použitelné při deklaraci stylu, v dalším sloupci použitelné hodnoty, ve třetím výklad významu těchto hodnot. Nezáleží na velikosti písem. Zápis stylu do hlavičky dokumentu je potom symbolicky: 

selektor   {vlastnost: hodnota; vlastnost2: hodnota}

Např. body {color: red}. Podrobněji v předchozích textech kurzu CSS.

Font (písmo)

Vlastnost Hodnoty Význam Příklady Poznámky
font-family seznam písem Druh písma, font font-family: Arial CE, sans-serif Může se zadávat více písem za sebou, odděluje se čárkami. Pokud klient nemá v systému první font, bere další atd.

S touto deklarací má problém Opera.

Vizte Přehled použitelných písem.

font-style normal
italic
oblique
normální
kurzíva
skoněné
font-style: normal
font-style: italic
font-style: oblique
Skloněné písmo je prostá geometrická transformace, kurziva je jiný řez. Prohlížeče většinou užívají kůrzívu i při oblique.
font-variant normal
small-caps
normální
kapitálky

Font-variant: Small-caps
Kapitálky jsou velká písmena velikosti malých. Velká písmena by měla být trochu větší.

IE 5 udělá sice kapitálky, ale zmenší i velká písmena, což by neměl.

font-size xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
výška
procento
mrňavé
maličké
malé
střední
velké
obří
maxipsí
výška
zvětšení
font-size: xx-small
font-size: x-small
font-size: small
font-size: medium
font-size: large
font-size: x-large
font-size: 14pt
font-size: 16px
font-size: 125%
Netscape se na procenta tváří divně. MS IE 3.x zase neumí správně zobrazovat jednotky em a ex.

Vizte použitelná písma v různých velikostech. 

font-weight normal
bold
bolder
lighter
100, 200, 300,
400, 500, 600,
700, 800, 900
normální
tučné
trochu tučnější
trochu světlejší
duktus
vyjádřený
číslem
font-weight: normal
font-weight: bold
font-weight: bolder
font-weight: lighter
font-weight: 100 font-weight: 300,
font-weight: 400
font-weight: 500 font-weight: 600
font-weight: 800
font-weight: 900
U většiny fontů mají smysl jenom základní tloušťky: záleží to na výrobci fontu.

Bolder a lighter se doporučuje nepoužívat.

font všechny možné předchozí hodnoty nebo systémové písmo font: bold italic 20px Arial Tato deklarace je citlivá na pořadí jednotlivých údajů. Musí se použít v pořadí: řez velikost jméno.

Použije-li se v deklaraci např. font: 12pt/14pt, údaj za lomítkem se vztahuje k vlastnosti line-height.

Text / odstavec

Vlastnost Hodnoty Význam Příklady Poznámky
text-decoration none
underline
overline
line-through
blink
bez dekorace
podtržení
"nadtržení"
přeškrtnutí
blikání
text-decoration: none
text-decoration: underline
text-decoration: overline
text-decoration: line-through
text-decoration: blink
Teoreticky se dá zadávat více vlastností najednou.
Netscape 4 neumí overline.
MS IE neumí blinkat.
text-transform none
capitalize
uppercase
lowercase
nechat jak to je
Začátky Slov Velké
VELKÁ PÍSMENA
malá písmena
Text-Transform: none
Text-Transform: capitalize
Text-Transform: uppercase
Text-Transform: lowercase
 
word-spacing normal
délka
mezislovní mezera
zvětšená o délku
word-spacing: normal
word-spacing: 100px
Nepoužívá se a prohlížeče to nepodporují, snad pouze Opera a Mozilla
letter-spacing normal
délka
prostrkání znaků
zvětšené o délku
letter-spacing: normal
letter-spacing: 5pt
Netscape 4 nepodporuje
line-height normal
výška
násobek
procento
výška řádku
absolutní výška
násobek
zvětšení
line-height: 3
line-height: 8px
 
text-indent délka
procento
odsazení prvního
řádku

text-indent: 50
druhý řádek odstavce

Mozilla 5 na této stránce záhadně nepodporuje, normálně ale ano. Popis použití u českých odstavců
text-align left
right
center
justify
zarovnání vlevo
vpravo
na střed
do bloku
text-align: left

text-align: right

text-align: center

text-align: justify blablabla blablabla blablabla bla bla bla

Dá se použít jen u blokových elementů, tj. u věcí, které má smysl zarovnávat, například u odstavců.
vertical-align baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
procento
na řádek
dolní index
horní index
co nejvýše
vršek k vršku
střed na střed
co nejníže
spodek ke spodku
procento výšky
baseline řádek
sub řádek
super řádek
top řádek
text-top řádek
middle řádek
bottom řádek
text-bottom řádek
bottom řádek
10% řádek
Vertikální zarovnání na řádku

Internet Explorer 4 a 5.0 podporuje jenom sub a super (pojem indexu zde neznamená zmenšování).

display block
inline
list-item
none
blokový element
řádkový element
seznam
nezobrazí se
display: block <br>
display: inline <br>
display: list-item <br>
display: none <br>
Jde o to říct prohlížeči, že některý element je druhu odstavec (blok), nebo že má být zarovnán do řádku, nebo že je to seznam.  Nejzajímavější je možnost nezobrazení. Ostatní hodnoty mají význam pouze při formátování XML dokumentů.
white-space normal
pre
nowrap
normální text
předformátovaný
nezalamovat
 Předformátovaný text zachovává mezery a konce řádků jako ve zdroji. Obdoba tagu <pre>.
Nezalamovaný neudělá automatický konec řádky.

Podle mých zkušeností nefunguje nikde.

Barvy a pozadí

Vizte návod pro použití pozadí v HTML a CSS.

Vlastnost Hodnoty Význam Příklady Poznámky
color barva barva písma color:blue Barva písma a základních rámečků nebo barva toho, k čemu se to vztahuje
background-color barva
transparent
barva pozadí
průhledné pozadí
background-color: yellow
background-color: transparent
Barva pozadí.
Průhlednost (transparent) je přednastavená, ale jako hodnota se nedá nastavit. 
background-image none
url(cesta)

obrázek na pozadí
background-image: url('pozadi5.gif') Opera tady blbne, ale umí to.
background-repeat repeat
no-repeat
repeat-x
repeat-y
pozadí se opakuje
neopakuje
opakuje v ose X
nebo v ose Y
background-image: url('pozadi5.gif'); background-repeat: repeat
background-repeat: no-repeat
background-repeat:
repeat-x

background-repeat:
repeat-y
 
background-attachment scroll
fixed
pozadí se posouvá
pozadí je jako přibité
příklad má smysl pouze u pozadí stránky; fixed se používá zejména v souvislosti s rámy Netscape 4 neumí fixed
background-position top, center, bottom

left, center, right,

délka, procento
Poloha obrázku na pozadí
(nejčastěji pokud se neopakuje)

background-image: url('pozadi5.gif'); background-repeat: no-repeat; background-position: right 50%

2 hodnoty se oddělují mezerou. První patří k horizontální, druhá hodnota k vertikální poloze.

Netscape 4.x neumí změnit polohu z levé horní, dokonce tuto vlastnost ani nezná.

background   všechny výše uvedé hodnoty background: url('pozadi5.gif') no-repeat scroll silver center bottom Vizte Vše o pozadí

URL se zadává do závorek a apostrofů, např.: background-image: url('pozadi.gif') . Jsou ale možné i uvozovky nebo jenom závorky. URL může být absolutní i relativní, je však citlivé na velikost písmen.

Netscape umí v bloku podbarvit jenom text, ale když se mu zadá border: cokoliv (kromě 0px), tak podbarví celý blok. Pro Netscape 4 existují ještě vlastnosti layer-background-color a layer-background-image, ale fungují jen pro absolutně pozicované oddíly. Je to tožéž, co bacground-color a background-image. V jiných prohlížečích to nefunguje.

Velikost a obtékání

* Procenta v této tabulce se vztahují k šířce (výšce) rodičovského elementu. Šířka rodiče je nejčastěji  šířka dokumentu (nezávislá na okně), kdežto procentuální výška nevnořených elementů se počítá z výšky okna!

Vlastnost Hodnoty Význam Příklady Poznámky
width auto
šířka
procento
automatická šířka
nastavená šířka
procento *
 Vizte popis délkových jednotek V IE nelze nastavit width pro body. V NN ano.

Prohlížeče se velmi liší v tom, u kterých objektů jsou ochotny šířku akceptovat.

height auto
výška
procento
automatická výška
nastavená výška
procento *
  Dá se nastavit jenom některým tagům.
Nejlépe funguje u <div>.
Netscape 4 má s height problémy.
float left
right
none
umístění plovoucího (obtékaného)
objektu či zda
je neplavec

float: left

normální odstavec

float: right

Pro IE 4 nutno aplikovat na
div, img nebo object
clear left
right
both
none
čekání na skončení
plovoucích objektů
zleva, zprava,
obou, nebo žádných
  Používá se namísto atributu "clear" u tagu BR.
Většinou u nadpisů pod obrázky.

Okraje

Formátovací model blokových elementů

Vlastnosti uvedené v této tabulce lze spolehlivě aplikovat pouze na tzv. blokové elementy, což jsou většinou buňky tabulky nebo odstavce. Obrázek ilustruje významy vlastností. Příklady se v tabulce nedají dost dobře udělat. 
** Při zadávání čtyř hodnot najednou se vztahují ke stranám elementu v pořadí: horní, pravá, dolní, levá. Netscape 4 to nechápe.

Vlastnost Hodnoty Význam Příklady Poznámky
margin
délka
procento
auto
šířka vnějšího okraje
procento *
automatický okraj
Vizte text o okrajích možno zadávat všechny čtyři okraje dohromady nebo zvlášť **
IE 5 asi nepodporuje záporné hodnoty, IE 4 a NN 4 ano

margin-top
margin-left
margin-bottom
margin-right
jako u margin vnější okraj
horní 
levý
spodní
pravý<
Popis použití u českých odstavců Zápis vlastnost-strana Netsape 4 neumí
padding délka
procento
šířka vnitřního okraje
procento *
možno zadávat všechny čtyři okraje dohromady nebo zvlášť **
padding-top
padding-left
padding-bottom
padding-right
jako u padding horní vnitřní okraj
levý
spodní
pravý
 

Rámečky

border-width thin
medium
thick
délka
šířka rámečku slabá,
normální
tlustá
nastavená
Příklady v příloze možno zadávat všechny čtyři okraje dohromady nebo zvlášť **

Zjištěna chyba u Mozilly 5

border-width-top
border-width-left
border-width-bottom
border-width-right
jako u
border-width
horní šířka rámečku
levá
spodní
pravá
  Netscape 4 neumí
border-color barva barva rámečku

border-color: red;
border-style: solid

nutno zadávat všechny čtyři okraje dohromady
border-style

none
,
dotted,
dashed,
solid,
double,
groove,
ridge, 
inset, 
outset
Druh rámečku žádný,
tečkovaný,
čárkovaný,
plný,
dvojitý,
příkop,
val,
ďolík, 
návrší
border-style: none

border-style: dotted

border-style: dashed

border-style: solid

border-style: double

border-style: groove

border-style: ridge

border-style: inset

border-style: outset

IE 4 a 5 zobrazuje doted a dashed jako solid a stínuje vše černou barvou (proto je příklad v zelené, aby bylo alespoň něco vidět).
Ostatní prohlížeče včetně IE 5.5 zobrazují správně a stínují šedou. 
Netscape styl rámečku podporuje pouze v zápisu border:
border-top
border-left
border-bottom
border-right
barva, tloušťka
a styl
celkové vlastnosti
strany rámečku
 Příklady v příloze Netscape 4 zcela ignoruje
border barva, tloušťka
a styl
všechny vlastnosti rámečku

border: solid blue 2px

Jediný zápis, který Netsape 4 akceptuje
Slovníček okrajů a rámečků
border margin padding width top bottom left right
rámeček vnější okraj vnitřní okraj šířka (rámečku) horní spodní levý pravý

Prohlížeče se velmi liší v tom, na jaký tag dovolí okraje a velikost aplikovat. U některých tagů styl prostě ignorují. V příkladech je použit odstavec <p>.

** Při zadávání čtyř hodnot najednou se vztahují ke stranám elementu v pořadí: horní, pravá, dolní, levá.

Seznamy

Všechny vlastnosti seznamů lze podle mých zkušeností aplikovat na tagy <ul>, <dir>, <menu> a <li>. Některé podrobnosti chování CSS v seznamech.

Vlastnost Hodnoty Význam Příklady Poznámky
list-style-type disc
circle
square
decimal
lower-roman
lower-alpha
upper-alpha
none
puntík
kolečko
čtvereček
číslování
římské číslice
ábécéčkování
ABCD
bez odrážek
 • disc
 • circle
 • square
 • decimal
 • lower-roman
 • lower-alpha
 • upper-alpha
 • none
Netscape 4 nezvládá decimal a *-*
list-style-image none
URL(cesta)
normální nebo
obrázková odrážka
 • none
 • list-style-image: URL('pozadi5.gif')
Netscape 4 nepodporuje vůbec.
list-style-position inside
outside
odrážky v úrovni textu
odrážka mimo text
 • list-style-position: inside
 • list-style-position: outside
 
list-style všechny předchozí hodnoty      

Pozicování

Následující vlastnosti se někdy shrnují pod pojem CSS-P. Nefungují v IE 3, NN 3 a v Opeře 3. Příklady se v tabulce nedají udělat plně funkční. Vizte popis pozicování.

  Hodnoty Význam Poznámky
position absolute
relative
static
absolutní umístění
relativní umístění
normální umístění
Vizte popis pozicování.
left auto
délka
procento
bez posunutí
posunutí vpravo o délku
nebo o procento
Nemá smysl pro position: static.
Vlevo se posouvá zápornou hodnotou.
top auto
délka
procento
bez posunutí
posunutí dolů o délku
nebo o procento
Nemá smysl pro position: static.
Nahoru se posouvá zápornou hodnotou.
clip auto
rect(top right bottom left)
normální zobrazení
zadání obdélníku pro oříznutí elementu
Pouze pro elementy s position: absolute

Hodnoty v závorce udávají viditelný obdélník.
Top a left jsou souřadnice levého horního rohu vzhledem k elementu. Right a bottom jsou souřadnice pravého dolního rohu.
Místo hodnoty se může zadat "auto"; v tom směru se to nebude ořezávat.

Netscape 4 nezná!

overflow none
hidden
scroll
auto
nechat přetékat
oříznout
vždy rolovat
rolování, je-li třeba
pro elementy, které se nevejdou do vymezené oblasti nebo mají clip: rect

Netscape 4 vůbec nezná! 

Vizte příklad na overflow
V IE 4+ fungují overflow-x a overflow-y

z-index auto
číslo
definice překrývání elementů
jakoby v ose z
Netscape 4 divně vykresluje některé překryvy. V elementech s nízkým z-index navíc v NN4 někdy nereagují odkazy.
visibility inherit
visible
hidden
neměněná viditelnost
viditelný element
skrytý (neviditelný)
u skrytých objektů se vyhradí místo, jako by tam byly.
Netscape 4 skryje pouze elementy s position: absolute nebo relative.

Další vlastnosti Internet Exploreru

Samostatné stránky s podrobnostmi: grafické filtry, barvení rolovací lišty, CSS kurzory

Vlastnost hodnoty význam poznámky
filter none
Alpha
Blur
Chroma
DropShadow
FlipH
FlipV
Glow
Gray
Invert
Light
Mask
Shadow
Wave
XRay
grafický filtr žádný 
zprůhlednění
rozmazání
zprůhlednění
stín
převrácení horizontálně
převrácení vertikálně
obsvícení
stupně šedi
inverze barev
nasvícení (skriptem)
podbarvení průhlednosti
stín
vlna
perokresba

Každý filtr má další parametry v závorce. Lze aplikovat pouze na přesně rozměrované objekty (width, height), v IE 6 i na nerozměrované. 
Popis grafických filtrů
na samostatné stránce a příklady.
cursor Auto
Default
Crosshair
Hand
Move
e-resize
ne-resize
nw-resize
n-resize
se-resize
sw-resize
s-resize
w-resize
text
wait
help
Automatický kurzor
základní kurzor
zaměřovací křížek
ručička
přesouvací čtyřšipka
východní šipka
severovýchodní
severozápaní
severní
jihovýchodní
jihozápaní
jižní
západní šipka
textový kurzor
přesýpací hodiny
kurzor s otazníkem
Příklady kurzorů na samostatné stránce.
scrollbar-něco-color
(několik různých vlastností)
barva zbarvení určitých částí rolovací lišty Barvení rolovací lišty v samostatném textu. Funguje od verze IE 5.5. 
writing-mode lr-tb
tb-rl
text zleva doprava
text shora dolů (otočený o 90°)
Podpora v IE 5.5. Svislý text je otočený nešikovně (odpovídá anglosaské normě). Vhodné pro záhlaví tabulek. Hodnoty vycházení z angličtiny: left, right, top, bottom. Jiné hodnoty nejsou podporovány. 
table-layout auto
fixed
tabulka se přizpusobuje oknu
tabulka se nezužuje do okna
Podpora v IE 5+. Použití pouze u tagu <table> 
border-collapse separate


collapse
buňky v tabulce mají rámečky oddělené
sousední buňky mají vykreslený rámeček společně jednou čarou
Podpora v IE 5+. Použití pouze u tagu <table> 

Další zjištěné vlastnosti teprve zkoumám.

Vite též: hlavní stránka CSS, úvod do CSS, praktické použití stylů, třídy a identifikátory, zápis barev, různé prohlížeče, zápis stylu pro různé prohlížeče, omezení CSS, délkové jednotky v CSS, přehled HTML tagů

Selektory (syntaxe)

Zápis stylu do hlavičky dokumentu: 

<style>
selektor {vlastnost: hodnota; vlastnost2: hodnota}
selektor2 {vlastnost: hodnota}  
/* atd. */
</style>

Nebo se dají do samostatného *.css souboru napsat jenom selektory s vlastnostmi. Napojení toho souboru ve hlavičce: 

<link rel="stylesheet" href="soubor.css">

druh selektoru zápis příklady význam příkladu poznámky
tag jméno tagu p {color: red} Normální text
<p>červený text</p>
 
identifikátor #identifikátor #cervene {color: red} Normální text 
<span id="cervene"> ovlivněný text</p>
 
tag#identifikátor b#cerverne {color: red} <b>Jenom tučný</b>
<b id="cervene"> tučný a červený</b>
 
třída .třída .cervena {color: red} Normální text 
<span class="cervena"> červený text</span>
Vztahuje se na každý tag, který má uvedeno správné class
tag.třída i.cerverna {color: red} <i>Jenom kurzíva</i> 
<i class="cervena"> červená kurzíva</i>
Vztahuje se jen na konkrétní tag, který má uvedeno správné class
hromadná deklarace selektor, selektor H1, H2, H3 {color: red}  <h1>Červený nadpis</h1>
<h2>Také červený </h2>
Seznam libovolných platných selektorů (tagů, tříd apod.) oddělený čárkou
kontextová deklarace nadřazenýSelektor selektor 
(oddělené mezerou)
li a {font-weight: bold} <li>normální text seznamu 
<a href=...>tučný odkaz</a></li>
Příklad: ztučňuje odkazy (<a>) uvnitř seznamu (<li>)
i b {color: red} <i><b>Červená tučná kurzíva</b></i>
<b><i>Normální tučná kurzíva</i><b>
Záleží na pořadí
pseudotřída tag:pseudotřída a:hover {color: red} <a href="...">Zčervená při přejetí myší</a> Pseudotřídy a:link, a:visited, a:active, a:hover jsou pouze u odkazů
p:first-line {color: red} <p>První řádka 
odstavce bude červená</p>
Funguje pouze v Mozille a v IE 5.5
Existuje i :first-letter (první písmeno)
přímá deklarace v HTML (to není selektor) <tag  style="zápis stylu"> <p style="color: red">Červený odstavec</p> Nezapisuje se do stylopisu

Mnohem více o selektorech a deklaracích v textu o třídách a identifikátorech. Vizte zápis stylu prakticky

Vzhled této stránky je záměrně ubohý, aby se nenarušilo formátování příkladů.

Inspiroval jsem se podobným dílem Jiřího Koska, u nějž najdete trochu jinak zpracovaný popis vlastností CSS. Přesná specifikace CSS1 by měla být na www.w3c.org/TR/REC-CSS1 (anglicky).

Ikonka

<a href="http://dusan.pc-slany.cz/internet/css_prehled.htm"><img src="http://dusan.pc-slany.cz
/internet/images/jpw_css.gif" alt="Přehled CSS
"></a>

Přidejte, prosím, na své stránky odkaz nebo ikonku. Díky.


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/
Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz
Sláva kočkám! Poslední aktualizace 26.12.2001