CSS prakticky

Jak už jsem řekl v úvodu, styly se dají použít trojím způsobem:

 1. přímo u měněného elementu
 2. stylopisem = seznamem stylů zapsaným ve hlavičce dokumentu
 3. externím souborem CSS (externí stylopis)

V tomto textu napřed ukážu, jak se styly zapisují do stylopisu. Další dva způsoby přijdou později.

Příklad s nadpisy - Příklad s odkazy: pseudotřídy - Příklad s odsazením - Externí stylopis - Vlastní styly - Přímý styl

Příklad s nadpisy

Při psaní textů se snažím používat nadpisy. V HTML se na to používají tagy <H1> až <H6>. Přitom třeba to, co je mezi tagy <H2>... </H2> je text nadpisu druhé úrovně. CSS mi umožňuje všechny takové nadpisy jednotně zformátovat, třeba aby byly modré a kurzívou.

<html>
<head>
<title>První příklad se stylopisem</title>
<style><!--

h2    {color: blue; font-style: italic}

--></style>
</head>
<body>
<h1>Hlavní nadpis</h1>
<h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
<p>Odstavec s normálním textem</p>
<h2>Další nadpis druhé úrovně</h2>
<p>Odstavec s dalším textem, který by se měl formátovat normálně. </p>
</body>
</html>

Tento příklad si můžete zobrazit v prohlížeči. Do hlavičky dokumentu je zapsán stylopis (angl. stylesheet [stajlšít]). Je obalen tagy <style> a </style>. (Navíc je ještě "zapouzdřen" do poznámky kvůli starším prohlížečům, aby to nezobrazovaly. Novější prohlížeče vědí, že poznámka za tagem <style> vlastně není poznámkou, ale stylopisem. Toto druhé zapouzdření tedy není úplně nutné.) Co ale znamená ten magický řádek:
h2    {color: blue; font-style: italic}

 • H2 je selektor = jméno tagu, jehož formátování se mění
 • {} složené závorky vymezují deklaraci formátu onoho selektoru
 • color je vlastnost a blue jeho hodnota (barva: modrá), vlastnost a hodnota jsou odděleny dvojtečkou a mezerou
 • font-slyle je další vlastnost a italic je její hodnota (řez-fontu: kurzíva)
 • dvě deklarace se oddělují středníkem.
 • Pokud nechcete studovat další příklady, můžete se rovnou podívat na seznam možných CSS vlastností a jejich hodnot.

  Příklad s odkazy :pseudotřídy

  Pomocí stylopisů se dají formátovat libovolné HTML tagy, ne pouze nadpisy. Obzvlášť efektní je to u odkazů. Nebudu vypisovat celý zdroj, omezím se na stylopis:

  <style><!--
  a         {text-decoration: none}
  a:link    {color: green}
  a:visited {color: navy}
  a:active  {color: black}
  a:hover   {color: red; text-decoration: underline}
  --></style>

  Celý soubor s tímto stylopisem si můžete zobrazit. Setkáváme se tu s deklarací formátu odkazů -- vnitřku tagu <a> </a>. Navíc tento tag má pseudotřídy (různé stavy), které umožňují různé zobrazení podle toho, zda už je odkaz navštívený nebo zda po něm jede myš. Takže konkrétně:

  Tag A je jediný, u něhož se vyskytují pseudotřídy. Ještě pozor na syntaxi: mezi a a dvojtečkou není mezera!

  První řádek stylopisu definuje nepodtrhávání odkazů pro všechny pseudotřídy. Pouze a:hover tuto deklaraci přebíjí, protože je uvedena později.

  Příklad s odsazením

  Ve střední Evropě je zvykem začínat odstavec odsazením první řádky. Protože v Americe je to jinak, (tam se to dělá vertikální mezerou před odstavcem) prohlížeče takové české zobrazení nepodporují. Naopak generují nepříjemné mezery mezi odstavci. CSS umožňují nadefinovat formát odstavce tak, aby vyhovoval českým zvyklostem. Do stylopisu se napíše:

  <style><!--
  p    {text-indent: 30px;
  margin-bottom: 0px; margin-top: 0px}
  p {
  text-indent: 30px; margin: 0px} /*Ještě jednou pro Netscape */
  --></style>

  Zobrazte si tento příklad v prohlížeči. Text-indent je odsazení prvního řádku a margin jsou okraje. Margin-top je horní okraj, margin-bottom okraj spodní. Tímto způsobem se dají odsazovat všechny odstavce, takto jsou formátovány moje domovské stránky. (Ještě pozor na prohlížeč: toto umí jen verze 4 a vyšší.)

  Externí stylopis

  Kdyby se měl do každé stránky zadávat stylopis, byla by to nuda. Myšlenka CSS naopak počítá s tím, že se definice stylů umisťuje do externího souboru, který se pak už jenom odkazuje. Prostě místo toho, abych psal stylopis do hlavičky každé stránky, napíšu jej do nějakého nového souboru (třeba v Notepadu) a uložím s příponou css. Potom mohu libovolně mnoho stránek na tento css soubor nalinkovat.

  Dejme tomu, že jsem si vytvořil soubor pokus.css. Má třeba tento obsah (vložil jsem sem všechny již zmíněné definice):


  p    {text-indent: 30px; margin: 0px 0px 0px 0px, }
  a        {text-decoration: none}
  a:link   {color: green}
  a:visited {color: navy}
  a:active {color: black}
  a:hover  {color: red; text-decoration: underline}
  h2     {color: blue; font-style: italic}
  h1    {color: green; align: center}
   

  Nyní si vytvořím stránku, do které vložím odkaz na soubor pokus.css:


  <html>
  <head>
  <title>Stránka s externím stylopisem</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="pokus.css">
  </head>

  <body>
  <h1>Externě stylovaná stránka ....
  ATD.

  Můžete se podívat, jak se vám to zobrazí v prohlížeči. Ve zdroji tohoto příkladu je důležitý řádek, kterým se css soubor do stránky "linkuje". Syntaxe, jak jsem ji napsal, je závazná (samozřejmě je třeba změnit cestu k css souboru), ale ten atribut type je zbytný.

  Záludnost

  Externí stylopis nezačínejte tagem <style>. Jednak se to nemá (ačkoliv některá literatura to uvádí ), jednak Internet Explorer 4 potom ignoruje první deklaraci.

  Záludnost #2

  Zkoušíte-li nové externí stylopisy tak, že je uložíte a občerstvíte linkovanou stránku, může se stát, že se neprojeví změna. Prohlížeče si totiž drží v cache paměti minulou verzi stylopisu. Neznám způsob, jak ji z té paměti snadno vyhodit (smazání temporary files nepomáhá vždy). Proto doporučuji ladit napřed na nějaké stránce interní stylopis a až když funguje, zkopírovat jej do externího.

  Vlastní styly

  Kdyby se daly definovat formáty jenom pro základní HTML tagy, byla by to pěkná nuda. Proto existují "třídy" a "identifikátory". Dají se deklarovat i styly tagů vložených do jiných tagů. Popis těchto špeků je na delší čtení. Zatím tedy jen hlásím, že to jde.

  Přímý styl

  CSS se dá použít ve zdroji i přímo u stylovaného elementu. Považuji to za nejméně výhodné. Přesto se to občas použije. Dejme tomu, že chci odstavec zarovnat na střed stránky (a nebudu to dělat HTML atributem align="center"). Napíšu:

  <p style="text-align: center">Text odstavce ... ... ... </p>

  Takže "style" je atribut HTML tagu a jeho hodnotou je deklarace stylu {bez složených závorek}, ale v uvozovkách. Je to atribut obecný, který se může použít u jakéhokoliv tagu, u kterého to má smysl.

  Tagy <span> a <div>

  Někdy je ale potřeba zformátovat kus textu, který není vymezen žádným konkrétním tagem. Proto se tam vloží nový tag (proč ne, že). Zahrnuje-li formátovaná oblast více odstavců, použije se párový tag <div>, v rámci jednoho odstavce se používá <span>, protože <div> by to roztrhal do více odstavců. Například:

  <body>

  ... <!--normální odstavce -->

  <div style="color: maroon">

  ... <!-- mnoho různých odstavců, všechny budou hnědé -->

  </div>

  ...<!-- a už je to zase normál -->

  Vypadá to takhle. A druhý příklad:

  <p>Normální text a <span style="font-style: italic">text kurzívou</span> a zase normální text.</p>
  se zobrazí takto:

  Normální text a text kurzívou a zase normální text.

  Další: seznam vlastností CSS nebo vlastní třídy. Předchozí: strukturování textů
  Vizte též: úvod do CSS, grafické filtry, CSS pozicování, seznam definic CSS, různé barvy odkazů, zápis stylu pro různé prohlížeče, odlišné formátování tisku

  Píše Yuhů
  dusan@pc-slany.cz
  mail formulářem
  Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

  Základy HTML CSS FrontPage Hledání

  Obsah

  Hlavní stránka

  Novinky

  FAQ

  Download

  Zdroje

  Hledání


  Rozšířené

  Základní kurs

  Jak udělat stránku

  Základy HTML

  Publikování

  Zásady psaní

  Editory

  Různé prohlížeče

  Editory

  FrontPage 2000

  FP Editor 98

  Word 97

  FrontPage Express

  HTML tipy

  Příprava obrázků

  Obrázky

  Pozadí

  Odkazy

  Vychytávky odkazů

  Záložky

  Aktivní mail

  Tabulky

  Úprava tabulek

  Novinky tabulek

  Design tabulkami

  Rámy

  Formátování rámů

  Rámy nepoužívat

  Iframe

  Formuláře

  Formuláře v HTML

  Dokonalé formuláře

  Zápis barev

  Definice

  Formátovací chyby

  Jak udělat levé menu

  Vytěžování stránek

  Provoz webu

  Rychlost stránek

  Vzdálené služby

  Vyhledávače

  Katalogy

  Správa souborů

  Ikona stránky

  Obsah / forma

  Čeština

  Chyby češtiny

  Tabulky kódování

  Meta tagy

  Nastavení serveru

  Programování stránek

  Začátky PHP

  Možnosti PHP

  Používání prohlížeče

  CSS styly

  CSS styly

  Úvod do CSS

  Struktura textu

  CSS prakticky

  PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

  Složitější deklarace

  Délkové jednotky

  Pozicování

  Sloupce pozicováním

  Okraje objektů

  Odlišení prohlížečů

  Omezení CSS

  Odlišný tisk

  Dynamické HTML

  Filtry

  Příklady filtrů

  Různé barvy odkazů

  Barva rolovací lišty

   


  Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

  Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

  Poslední aktualizace 22.11.2001