Různé barvy odkazů

pomocí CSS

Někdy můžete chtít obarvit odkazy v různých částech stránky různě. V normálním textu je chcete mít třeba modré a v odkazové liště bíle na modrém pozadí. Pro tento úkol se báječně hodí CSS. Je to téměř vzorový příklad.

Je dobré určit novou třídu jménem "lista". U odstavce, který tvoří lištu, jenom napíšu příslušnost k této třídě:

<p class="lista">Text lišty s <a href="někam">odkazem</a></p>

Obsahem tohoto odstavce může být libovolné HTML, formátování se provede pomocí ".lista {...}" ve stylopisu.

Výpis zdroje

<html><head><title>Různé barvy odkazů</title>

<style><!--

a {color: blue} /* Odkazy budou modré */

.lista {background-color: blue; color: white} /*Modré pozadí a bílé písmo */

.lista a {color: white} /* Odkazy (a) uvnitř třídy lista budou bílé */

--></style>

</head>

<body>

<p>Normální odstavec s nějakým <a href="někam">odkazem</a>.</p>

<p class="lista">Text lišty s <a href="jinam">odkazem</a></p>

</body></html>

 

Příklad si můžete zobrazit v prohlížeči. Samozřejmě by to ještě chtělo vyladit, o tom níže.

Kontextová deklarace

V příkladu jsem použil kontextové deklarace. To je to ".lista a". Říká, že následující styl se bude aplikovat na všechny odkazy (element "a") uvnitř elementu, který má nastaveno class="lista". V tomto případě říkám, že ty odkazy budou bílé {color: white}.

Pořadí deklarací

Je důležité, že speciální deklarace odkazů v liště následovala až za deklarací obecných odkazů. V CSS totiž platí, že co je později, je platnější (proto jsou to "kaskádové" styly). Kdybych to napsal v opačném pořadí, byly by všechny odkazy modré.

Pseudotřídy

V praxi by se to muselo doplnit o výpis všech pseudotříd odkazů. Jde o to, že jinak se barví odkazy navšívené, nenavštívené, aktivní a přejížděné myší. O tom už jsem psal jinde. Nyní jen tolik, že se to samozřejmě může rozepsat, třeba takhle:

a:link {color: blue} /* nenavštívený */

a:visited {color: purple} /* navštívený*/

.lista a:visited, .lista a:link {color: white} /* oba typy v liště */

a:hover, .lista a:hover {color: red} /* odkazy přejížděné myší */

Všiměte si, že jsem použil hromadnou deklaraci, ve které se elementy se stejným stylem oddělují čárkou.

Vyladění v NS 4

Zrovna v tomto příkladu by někomu mohlo vadit, že se v Netscapu 4 zobrazuje pozadí pouze pod textem a nikoliv pod celým odstavcem. Proto je dobré přidat deklaraci, která působí doslova magicky (a nevysvětlitelně):

.lista {border: none; margin: 0px}

Tato deklarace způsobí, že Netscape vykresluje pozadí pod celým obdélníkovým prostorem odstavce. Možné jsou jakékoliv platné deklarace marginu a borderu.

Okraje lišty - padding

Aby se text lišty nelepil na okraje modrého pozadí, může se použít vlastnost padding - vnitřní okraj. Ten udělá na okraji lišty prostorovou mezeru, která ale ještě bude patřit do lišty, takže se podbarví modře.

.lista {padding: 10px}

Vyšperkování lišty se dá udělat různými způsoby, to už nechám na vás. Zatím jsem všechny uváděné deklarace shrunul do lepšího příkladu, který si můžete zobrazit a zdroj prostudovat sami.

Toto je lišta, třebaže s trochu jiným nastavením stylu, než uvádím v příkladu nebo v lepším příkladu.
Vizte též: úvod do CSS, třídy a identifikátory, zdokonalení odkazů, CSS prakticky

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Seznam definic

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

Přehled vlastností

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 27.07.2001