Délkové jednotky v CSS

Zápis délky - Pixel - Absolutní jednotky - Relativní jednotky - Procenta - Příklad - Zápis URL

Zápis délky

V CSS se mezi číslem a značkou jednotky nedělá mezera. Například font-size: 14pt. Použitelné jednotky jsou px, mm, cm, in, pt, pc, em a ex. Jejich detaily rozeberu níže. Chcete-li zadávat desetiny, oddělujte tečkou (jak je zvykem ve světě), nikoliv čárkou (jak je zvykem v českých zemích).

Pixel

Základní délkovou jednotkou je pixel, což je obrazovkový bod. Zapisuje se px. V HTML (ne v CSS) se všechny rozměry (kromě procent) udávají v pixelech, takže pokud náhodou uvedete délku bez jednotky, prohlížeč by to měl pochopit jako že je to v pixelech.

Absolutní jednotky

Značky mm, cm, in, pt a pc představují normální rozměry známé z reálného světa. Nijak ale není dáno, jak se tyto jednotky zobrazí v konečném efektu (například existují různá rozlišení obrazovek), podle mých zkušeností fungují přesně jenom při tisku (takže zas tak "absolutní" to není).

Značka Název Převod Počet px *
mm milimetr   1mm = 3.78px
cm centimetr 1cm = 10mm 1cm = 37.8px
in palec (inch) 1in = asi 2,6cm 1in = 96px
pt typografický bod 72pt = 1in 3pt = 4px
pc pica nebo též cicero 1pc = 12pt , 6pc = 1in 1pc = 16px

Typografické jednotky pt a pc se odvozují od anglického palce. V běžném životě se s nimi nesetkáte, ale například pt je ta jednotka, ve které se udává velikost písmen v textových editorech typu Wordu.

* Převod na pixely se podle mých pozorování odvozuje od vztahu 3pt = 4px, který není nikde jinde uváděn. Funguje to tak ale přinejmenším v Exploreru a Navigatoru čtyřkách.

Doporučení: vyberte si jednu "oblíbenou" jednotku a všechno uvádějte v ní. Časem se velmi dobře naučíte, jak je velká a co v ní máte jak zadat. Doporučuji samozřejmě pixel.

Relativní jednotky

Značka Název Význam
em eM, čtverčík Výška velkého písmena M
ex eX Výška malého písmena x

Jednotky em a ex mění svou velikost v závislosti na aktuální velikosti písma. Aktuální velikost písma je ovlivněna jednak formátovacími značkami (<big> a pod.), jednak volbou uživatele. Většina prohlížečů totiž umožňuje nastavit velikost zobrazovaného písma (zobrazit / velikost textu). To je i základní význam těchto jednotek -- umožňují design, který se při změně tohoto nastavení nerozsype. (Jiná metoda je zadat všechna písma absolutně, to ale uživatele akorát oprudí.)

Jiné použití je u obtékaných obrázků: pokud chcete, aby obrázek byl vysoký stejně jako tři řádky, zadáte k obrázku style="height: 3em". Určitě existují další použití, na která ale přijdete až ve chvíli, kdy je budete potřebovat.

Pro IE 4 je 1em = 2ex, v NN je trošku obé trochu větší, přičemž 1em > 2ex.

Existuje i jednotka en (půlčtverčík), která je ale nestandardní a divně podporovaná.

Procenta

S procenty je v CSS trochu zmatek, ale dá se to pochopit. Zápis vypadá jako u obyčejných jednotek: width: 20% třeba (mezi číslem a % není mezera). Jediným problémem je to, jak se budou procentuální hodnoty interpretovat. Jde prostě o to, z čeho jsou to procenta.

Na tuto otázku obecná odpověď neexistuje. U každé vlastnosti je tomu jinak. V mnoha výčtech vlastností a hodnot CSS je sloupeček "interpretace procent", ve kterém se nalézá pokus o specifikaci. Já to tam nepíšu, protože to stejně většinou funguje v každém prohlížeči jinak.

Naštěstí existují ale jenom tři základní interpretace, které jsou ve většině případech stejně shodné. Procenta se počítají buď

což, jak jistě chápete, je v mnoha případech totéž. Složitější zabnořené případy se stejně musejí odzkoušet. Takže procenta zadávat doporučuji, je to mnohdy velké ulehčení.

Příklad

width: 192px

width: 10em

width: 20ex

width: 5cm

width: 50.8mm

width: 2in

width: 144pt

width: 12pc

width: 192px

Příklad není použitelný v prohlížeči Opera, nevím proč.

Zápis URL

Ještě bych měl zmínit, jak se v CSS zapisují adresy. Je to potřeba zejména při načítání obrázkových pozadí, ale jsou i jiné případy.

Následující zápisy jsou rovnocenné: 

background-image: url('pozadi.gif');
background-image: url("pozadi.gif");
background-image: url(pozadi.gif);

Mají se psát uvozovky, apostrofy nebo nic? 

URL v adrese může být i absolutní.

Další: Různý zápis CSS v prohlížečích Předchozí: Vlastní styly (class a id)
Vizte též: Přehled hodnot CSS, Úvod do CSS, Zápis barev v HTML

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Pozadí

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Definice

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Vytěžování stránek

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Možnosti PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 05.12.2001