Zákoník Práce 2009

Část druhá

Pracovní poměr

Hlava devátá: Pracovní spory

§ 207

Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují soudy.

§ 208 až 216

Zrušeny.
    [ZPĚT]     [MENU]     [DÁLE]