Cannabis sativa L.

Některé drogy nejsou zakázané proto,že by byly nebezpečné, ale jsou nebezpečné, protože jsou zakázané.

________________________________________________dr. J.Marks_______

Potence:

Samičí květové buds

Samčí květová lata

Konec větvové a stonku (před květem)

Listy + stopky

Stonky a větvičky (čím slabší,tím víc THC)

Doba vsazení: Pro letní sklizeň nejlépe sázet doma začátkem dubna, kdy jež je nejlepší fotoperioda pro min. pohlavní deformaci. Pokud zasadíme konopí koncem dubna, je pravděpodobné, že bude hemafroditní. Doma necháme přibližně do května - dle počasí.
Klíčení: Vybírají se semena z nejpotentnějších rostliny. Dozrálá mívají žlutohnědou až hnědou či šedou voskově lesklou barvu. Zelená či bílá jsou nedozrálá. Pozor na hustě černá, mohou být zkvašená, lze je lehce rozmáčknou. Semena se skladují ve tmě a chladu, nejlepší v ledničce. Semena starší 3 let bývají obvykle již neplodná, nebo rostliny z nich vyrostlé nepotentní. Klíčení by mělo probíhat cca v 32°C na tmavém místi. Semena, která vyklíčí jako první, bývají nejpotentnější. Pro dobrý růst se semena před klíčením namáčejí na 24 hodin do vlažné vody. Po vyklíčení přesazujeme do menší nádoby na dobu, než tráva dosáhne výšky, kdy nehrozí záhuba přírodními povětrnostními živly.
Doba Přesazení: Ven přesazujeme při f.periody 12-18 h.Na večer, kvůli UV záření, které by v odpoledním žáru marihuanu usušilo. Je dobré před přesazením rostlinu "otuĹovat". Po zasazení podepřít.
Pozor na rozdíly kyselosti půdy !
Pozor na kořenový systém !

Zalévání: Tak aby půda byla vlhká, ale nesmí být bahnitá.Malé rostliny zaléváme denně, větší po 3-4 dnech. Před sklizní se může zalévání omezit, zvýší se tak produkce pryskyřice a tím i THC.
Teplota: V noci min. 5°C.
Hnojení: Na Marihuaně mladší jak 3 týdny hrozí spálení. Výhodný je postřik na rostliný až 3-4 týdenní.Důkladně rozprášíme hnojivo, nejlépe večer - lepší příjem živin. Nanášíme 3-krát za sebou 1-krát týdně. Pro ekology doporučuji žížaly -Hygienické a kvalitní-
Fotoperioda: Každá rostlina řídí svůj růst podle délky dne a noci, neboť podle toho poznává blížící se zimu.To zn., při dlouhých dnech a krátkšch nocí tráva roste a sílí.Zkracování dne znamená blížící se zimu a rostlina se dostává do květu (začíná vytvářet buds), obvykle stačí dva týdny dlouhých (po 12-13 hodinových) nocích, dost záleží na odrůdě a počasí.Také čím starší kytka tím delší dobu potřebuje na vykvetení Pokud chcete, aby buds vykvetlo při optimálních teplotách koncem srpna, pak cca v polovině srpna prodlužujte noc na 10-13 h. překrytím konopí.Tato metoda je zvláště užitečná při častých říjnových mrazech.Rostlina ovšem musí být min.4 měsíce stará. Samec vzkvétá dříve než samice a to již při 6 hodinové tmě. T.j. 3-5 měsíční rostlina.
Určování pohlaví:

Ranné stádium:Samec větší a řidší.Samice v některých případech má již výrazná kolénka na stonku. V tomto stádium jsou rozdíly velmi pochybné, či vůbec žádné, redukce proto skoro nemožná.

2-4 měsíce:Začínají se vytvářet květy na vrcholku, u samce jako bobule.Samice má květy bez blizny.Určení samice jen podle samičích květů je však bez záruky, neboť může dojít k deformaci pohlaví.Pokud jsou ale jen samičí květy v několika nódech (kolínkách) nad sebou, jde pravděpodobné o samici.U samce je určení při samčích květech zcela jisté.

1-2 týdny před květem:Samec táhne hodně do výšky, kolénka jsou daleko od sebe a má řídkší profil.Samici roste každý nový list těsně ke starému, takže vrchol rostliny je ukryt pod houštím listí, to zn. že je dost rozrostlá do husta.

Neopylená samice má více THC cca o 20%, je objemnější a kvalitnější, než samec.Proto se samec, který vykvete dříve a tím může samici opýlit, odstraňuje.A to ustřižením těsně nad zemí. -POZOR nevytrhávat, neboť hrozí poškození jiných rostlin.
Změna pohlaví: Cannabis je pohlavně dost nestálá, pohl. nestálost může být způsobena metabolismem rostliny, fotoperiodou, Špatným genem (odrůda) a mnoha jinými faktory.Rostlina se může začít měnit v kterémkoliv stupni svého vývoje a na jakoukoliv dlouhou dobu.Hemafroditní rostlina mívá větší, chaoticky rozmístěné listy, produkce THC těchto pohl.zmatených rostlin je menší.
Květ:
Samec:Květ se objevuje zhruba po 4 týdnech a i tak dlouho trvá. Nedozrále hlavice se nejprve objevují na konci větví a stonků a po té i v úžlabí listů. Květ jako pět kališných lístků, při dozrávání rozevřených, uvolní pět dolů visících prusníků. Po vysypání pylu na samici (je vyšší),nastává rychlá degradace THC.
Samice:Začíná kvést při f.periodě kratší jak 12-13 hodin. Květ roste v colas soustředěných v úžlabí listů a na špičce stonku, kde mohou dosahovat délky až 60 cm s průměrem cca 10 centimetrů. V colas je soustředěno nejvíce THC z celé rostliny. Samotný květ tvoří dvě krémově bílé, či načervenalé vztyčené blizny.Uvnitř květu v malé úžlabě vyrůstá semínko. Opylená rostlina roste silně do šířky a má maximum THC.Uschlé se blizny po vypadnutí semínka zbarvují do zrzavě-hněda. Zrání semen trvá dle počasí 10 dnů - 4 týdny, produkce bývá cca 10000 semen. Rostlina i po vykvetení může dále vykvést několikrát za sezónu. Květ trvá dle počasí 10 dnů až 8 měsíců.

Sensemilla: Pro pěstování Marihuany jako sensemillu, tj. bez opylení samičích květů, je třeba odstranit samce hned jak se objeví první nevyvynuté květy, tj. 1-2 týdnem.Proto je nutná častá kontrola.Může však přesto dojít k částečnému samoopylení (přeměna pohlaví samice), to však příliš nevadí-i po opylení rostlina může znovu vykvést. Tráva pak zůstane v květu 4-10 týdnů, množství květů začne přibývat, celá košatí, THC je asi o 10% vící než se semenem, potence však dost závisí na odrůdě.Sensemilla se často podává v podobě Thajských tyčinek což jsou vonné tyčinky obalené v aromaticky upraveném buds.
Prostřihávání: V jeho důsledku dochází k zvyšování THC a k celkovému košatění rostliny.Provádí se min. 2-krát za sezónu.
První prostříhávání 3-6 týdnu.Odstřihneme vršek těsně nad 1. trsem listů (odstžižek lze "požít" ,ale má málo THC). To vyvolá druhotný růst, přičemž trsy horních listů zesílí svůj stonek tak že se skoro podobá stvolu.
- Na hlavním stonku se prořeže 4 až 5 kolénko. výsledkem je vyražení dvou nových výhonků (po 1. prostříhání mají výhonky bohaté listoví).
- Po vyvedení alespoň listů na každé druhotné větvi prostříháme každou z nich tak jako hlavní stonek. Z každého, ze 4 listů, pak vyrostou nové větve a ty by měli být zaštipovány cca po 10 dnech.
- Zaštipování listů je dobré pokud možno omezit na minimum, neboť dochází k odumírání konopí, a tím i k poklesu produkce THC. Malé lístky na vrcholku mají max. THC Velké list s HIGH nic-moc Nikdy neostříhávat ratolesti na stonku, z nich se vytváří colas.
Vyjma 1. prostřihávání je potence odstřižku dost dobrá, a stupňuje se každým dalším prosřižením až do doby, kdy rostlina dosahuje Plató (zhruba v polovině vegetativního vývoje-venku půle června), poté potence klesá až do doby květu (nastává THC-bomba). Sklizeň zažloutlých listů musí být s přísným výběrem vzhledem k možnosti nemocí.List má jinou chuč,THC je obvykle malé.
Dobu prostřihávání je třeba naplánovat na jasné a slunečné dny, neboť při a po deštích dochází k poklesu potence a to až na 2 týdny.

_____________________________Sklizeň_____________________________


Sklizeň : Pokud pěstujeme marihuanu venku záleží na počasí, ale také na odrůdě. Dva týdny před žní se cannabis nezalévá, nehnojí a max. slunní, čímž dochází k produkci živce, rostlina se stává na omak lepkavou a leskne se (Pozor pokud rostlina začne vyměšovat tento živec kdykoliv před sklizní, dochází k max. úbytku THC, proto je nutné rostlinu okamžitě sklidit či jinak zkonzumovat).Neboč pokud necháme živec na rostlině vyschnout, a to i během sklizně dojde k totální degradaci THC = bezcenná kytka.
Proces vysušování rostliny, ovšem v omezené míře, provádíme již před každým významnějším prostříhávání. Sklízí se mezi 5-8 měsícem, nejpozději v 10 měsíci podle určujících znaků jednotlivých pohlaví:

Sklizeň samce - Sklízí se cca 2 týdny po prvních hlavách, dříve než vykvetou a mohli by tak samici opýlit, pokud tedy samici nechceme na semena. Sklizeň samice - Sklízí se v plném vývinu hlavic těsně před degradačním procesem THC.
Určení optimální zralosti:

Rozpoznání biorithmu - Bouřlivá tvorba hlav trvá asi 4 až 5 týdnů. Konec tvorby se projeví poklesem četnosti objevování se nových květů. Maximální obsah THC asi týden po tomto období, potom už jen jeho pokles.Rostlina sice může pokračovat ve svém růstu s min. obsahem THC, ale ke konzumaci může sloužit už jen králíkům.

Posuzování stavu blizen a barvy pryskyřice - Používá se u "pomalejších" kultivarů konopí. Sensemilly se vyvíjejí pomalejším, ale vyrovnanśm tempem. v tomto případě je však bod před poklesem potence méně zřetelný.Blizny stašrých květů ve spodní části květů vadnou jako první, na vrcholku zůstávají zatím zdravé -bílé (mohou mýt i nahnědlé konce).


Žně zahajujeme až když je poměr zvadlých a čerstvśch blizen v roven 1:1. Povlak pryskyřičných žláz má být čistě bílý,výjimečně zlatavý či nahnědlý.
Cannabis se může nechat v zemi i déle, pak se ale zřetelně projevý vylučování lepkavé pryskyřice a listeny chránící malé lístky zbytní a zvětší se.Hlavice ztrácejí zelenou barvu. A tráva pak připomíná Kolumbijskou produkci s výraznou ostrou chutí a s malým HIGH. Optimální je sklízet za teplého a slunného počasí pro udržení potence marihuany.Pokud je očekáván delší déšť raději sklidíme dobře vyvinuté hlavice, neboť by mohlo dojít ke zpláchnutí pryskyřice,a tedy i THC, ze žláz. Cannabis se však může nechat růst až do konce sezóny, neboť mírné mrazy rostlině neuškodí, pokud jsou přes den teploty mírné. Potom se nechává buds dozrát na max. potenci, což je mírně znát i na chuti.
Sklizeň ukládáme do kartonových krabic či papírových pytlů, neboť v uzavřené nádobě dochází k nechtěné fermentaci. Rostliny mohou vyrůst i v další sezóně, ty jsou však již degradované.

Odlisťování : Velké listy se většinou odstraňují teprve po sklizení hlavic, kdy rostlina pak uvadá během hodiny. Ostatní listy se sklízí, až když tkáně ztratí svou houževnatost a pevnost.Samotné odlistění se provádí přejíždění nahoru a dolů podél stonku(rukavice jsou nutné).
Opakovaná sklizeň : K inicializaci druhotného květu se přistupuje po vypěstování první úrody, pokud následují teplé a slunečné dny, a to tak, aby 1. várka dozrávala min. 5 měsíců. Při první sklizni se otrhají všechny hlavy (s vyjímkou těch nejmenších) a většina listový. Na rostlině ponecháme něco málo listů a řádně ji zaléváme vodou s přidaným hnojivem bohatým na dusík a fosfor. Po 4-8 týdnech se vytvoří dost hustá, skoro až neproniknutelná hradba hlavic. Marihuanu trvale přihnojujeme a sledujeme zda netrpý nedostatkem hořčíku. Po úspěšném vypěstování várky můžeme zkusit štěstí do třetice.
Cannabis na semena : Pokud chceme semena, tak jen hlupák by likvidoval samce na začátku jeho vývoje.Samice opylená časně v květnu mívá semena cca po 1-2 týdnech. Pokud však chceme samici "spracovat i jinak" pak je třeba, aby květ trval min. 4, ale i 6-7 týdnů, neboť, již v květnu marihuana neobsahuje dostatek THC pro normální užití a potence u opylené trávy kulminuje zhruba po 2-3 týdnech a to všechna semena nemusí být ještě vyzrálá. Sklízet se začíná jakmile začnou semena vypadávat z pouzder, která jsou již většinou seschlá. Výběr semen viz. - Klíčení -
Pěstování dle Měsíce : Tato méně zaručená a nepodložená metoda využívá poznatků z lidového léčitelství, neboť tam se tvrdí, že rostliny a jejich růst, je značně ovlivňován lunou. Pokud budete chtít pěstbu řídit dle Měsíce, pak :

2. polovina cyklu při úbytku - je doba vhodné pro skliň, né však ve dnech, kdy je Měsíc přesně v 1.a 2. čtvrti, novu a úplňku. 1. půle - tzn. řízkování, roubování, klíčení to je nejlepĘí 2-3 dny před úplňkem. 3. a 4. fáze - sklízení, přesazování, prostřihávání a hubení škůdců, nejlépe 2-3 dny před novem.


Nemoci :
Hnědnutí špiček listů - Rostlina je většinou moc zalévaná, nebo voda špatně prochází půdou.Indikátorem správného zalití může být i obyč. tužka s gumou, která po zaboření do hlíny nesmí udržet hlínu na gumě, jinak moc zaléváme.
Exrémě pomalý růst - Může být způsoben:

·        Teplotou ( pod 10 C)

·        Málo světla

·        PH půdy pod 5

·        Moc soli v půdě

·        Častám zaléváním, půda pak slehne a zamezí přístupu vzduchu.


Žloutnutí starých listů - Může být způsoben:

·        Deficitem dusíku

·        Nízké PH

·        Málo soli

·        Časté zalévání

·        Deficit draslíku-tj.Šedavé listy

·        Nedostatek hořčíku-Žloutne nejprve kolem žile.


Kroucení horních listů - Způsoben nedostatkem molybdenu. Ten zajistíme postřikem fortifikovaným hnojivem, nebo přidáním molybdenu amonného do zálivu.
Přerostlá rostlina - Může být způsoben:

·        Nadbytkem dusíku

·        Málo místa pro kořeny, tráva má pak málo listů.


Povlak na listech - Stříbřité pavučinky, později bělavý povlak,skoro jako plíseň. Tento povlak způsobují malý roztoči, kteří vysávají vlákna z listů a dojde k úhyn listů. Pro vymýcení použijte pesticidy nejlépe Aericid, nebo Maluthion.Ty však nezabyjí larvy, proto je třeba devíti denních postřiků, až do úplného vyhlazení.Aplikace pesticidů se provádí každý 3 dny během 9 dnů.K úmrtí parazitů dochází již sedmý den kůry.
Pudrová plíseň - Jako bílý či šedý prášek, nebo moučný povlak na listech. Způsobuje jí především velká vlhkost vzduchu, nedostatek místa či špatná cirkulace vzduchu. Nejúčinnější metodou pro odstranění plísně je posyp listů sírou.

___________________________Ošetření sklizně_________________________


Po sklizni : V čerstvě sklizeném mat. je cca 70%, na jejím vysušení se projeví samotná chuť a jakost modelu, ale i rovnoměrné a stálé hoření. Produkce THC se již ve sklizeném materiálu zastavuje.Psychoaktivní látky se v trávě vytvářejí až při tepelném zpracování. Proto usušený materiál není třeba zahřívat, pokud není určen na jídlo či něco jiného vyjma kouření. Při požívání marihuany ústní dutinou je tepelné úprava dokonce zcela nevyhnutelná, neboť dochází k likvidaci jemných chloupků na povrchu listů, stonků a květů, které způsobují silné žaludeční křeče a podráždění hltanu.
Sušení : Před samotným sušením je třeba úrodu roztřídit podle jednotlivých kultivarů, pohlaví a částí rostliny. Tato operace je důležitá pro velkou diferenci potence jednotlivých skupin.

·        Vrchní Colas

·        Menší Colas

·        Nedozrálé Buds

·        Listy poblíž květů

·        Trsy listů

·        Samotné listy

Samotná rostlina obsahuje cca 80% vody, z toho colas má asi 70%. Pro bratelný model je třeba materiál vysušit na 8-10% obsah H2O. Průběhem a rychlostí sušení ovlivňujeme buket a aroma výsledné trávy.Sušení jako takové by nemělo ovlivňovat sílu a obsah THC v marihuaně.V zásadě platí, že čím je sušení pomalejší, tím je také chuť hladší a jemnější.Pokud sušení provedeme s Curingem (školení) Stává se model labužnickou pohádkou.

Pomalé sušení- Při tomto procesu dochází automaticky i k mírnému curingu. Otrhané listy uložíme do papírovś pytlů s otvory po stranách. Pak již jen čekáme a příroda zapracuje sama.Nám zbývá jen vystihnout, pokud možno co nejpřesněji, kdy listy nejsou již vlhké, ani přesušené, tj. na dotek suché, ale ještě vláčné. Tento optimálně předpracovaný mat. uložíme do sklenic s uzávěrem, kterou denně otevíráme pro uvolnění vlhkosti z láhve. Pokud nám snad marihuana ve sklenicích začne plesnivět, je třeba jí rozložit a kvapně dosušit. Materiál ve skle je proto třeba bedlivě sledovat a zabránit tak případnému znehodnocení drogy.
Schnutí zavěšené trávy-Dělá se při velkých (několika hektarových) úrodách, kdy se materiál zavěšuje hlavicemi dolů podél stěny tak, aby proudící vzduch byl na optimální hodně pro zamezení plísně. Za vlhkého počasí je třeba zajistit intenzivní ventilaci a hlídat známky plísně. Pokud se objeví tak se musí okamžitě zajisti větší teplota prostoru sušárny.
Rychlé sušení-Postup je podobný, jako u předchozí metody, s tím rozdílem, že teplota 30°- 45° je zajišťována již od počátku sušení. Marihuana pak usychá po 4 týdnech. Výsledkem je pak marihuana zelené barvy s trávovou příchutí.
Sušení v sušárně-Tato metoda je výborná při odebírání vzorků během sezóny, nebo k přípravě mat. k extrakci.Jako univerzální sušárna nám poslouží i obyčejná trouba, kde uschlý mat. rozdrobýme na drátěnné síto. Usušený model pak propadá skrz síto, kde ho okamžitě odebíráme.Celý proces je třeba bedlivě hlídat, neboť při přesušení drasticky klesá THC. Teplota v troubě by neměla překročit 110°, kdy již dochází k hoření marihuany, a tím k totálnímu znehodnocení drogy.Pro optimální usušení je proto teplotu udržovat mezi 65° a 95°, asi po 10 min je již usušeno.
Sušení na slunci-Zhruba v polovině či ¾ se rostlina zalomí a nechá se postupně uschnout. Dalším podobným postupem je rozložení useklé rostliny na plachtu a vystavení na slunci, při velkém žáru je však jistější rostlinu zakrýt řídkým plátnem, neboť přehnané slunění snižuje THC a poškozuje buket trávy (při krátkém vystavení není poškození tolik akutní).Chuť takto sušeného modelu je podobná metodě s troubou, barva trávy je zeleně vyšusovaná.
Indická Gandža-Je jeden z nejefektnějších způsobů zpracování produkce. Rostliny sklizené v podvečer se nechají přes noc po nebem. Pak se půl dne ponechá ne přímém slunci. Další z pracování je závislé na názoru samotného degustátora. Indové zpracují usušený materiál následovně:
Tyč asi 1 metr vysoko slouží jako podpěra. Ind přidržující se tohoto bidla nohama roluje svazky cannabis tak, že jednou nohou svazek přidržuje a druhou ho zvláštním valivým pohybem zpracovavá. Občas svazky protřepe, aby se marihuana zbavila listí. Poté svazky opět vystaví slunečnímu záření a pak zase nastupuje
Rolling a ruční zpracování. Tato kombinace pokračuje několik dnů, kdy se cannabis zbavuje listů, semen a květů.

Mnozí zkušení Cultivators© dávají přednost pomalému sušení před školením, nevzniká tak žádné riziko spojené s chybou v technologii postupu. Buket je pak se stejně sladkým a jemným aromem,byl-li mat. zprávně vyzrálí.


Curing : Neboli školení, metoda zlepšující buket, chuť a aroma, bez jaké- koliv změny potence trávy, je-li vše provedeno správně. Curing není nezbytný, pokud je buket po sušení jemný, není dalších úprav třeba. Také jemná sensimilla není obvykle tomuto procesu vystavována. Školení je nejúčinnější na zcela vyzrálých rostlinách, které již začaly ztrácet chlorofil. Na ještě živých listech dochází k rozložení škrobů na jednoduché cukry, což způsobuje sladkou chuť a aroma. Zároveň se mění barva materiálu a to podle odrůdy a techniky curingu.

·        Školení proudícím vzduchem a sluncem-Při této metodě je nezbytná místnost s řízenou ventilací. Užívá se při velkém množství produkce konopí, neboť jinak nedojde k udržení potřebné teploty a vlhkosti v zásobě. Napříč místnosti jsou natažené dráty, na které se cannabis volně zavěsí vedle sebe tak těsně, aby se nezamezilo přístupu prodícího vzduchu. Po určité době bez ventilace, při teplém a suchém počasí dost rychle, ztrácí rostlina chlorfil a tím i zelené zbarvení. Pokud je zataženo a zima, zvyšuje se uměle teplota v místnosti přes 30°. Po vyblednutí listů se spustí mírná ventilace až do odbourání ve- škerého chlorofilu, což může trvat až 6 týdnů. Curing se ukončuje max. ventilací. Až do doby, kdy tráva třením mezi prsty spíše ohýbá než drtí.

·        Na slunci-Méně šetrné, ale zato velmi účinné a rychlé školení. Sklizeň ve vrstvách, proložených papírem či bavlněnou látkou (Ručník) se uloží do plastového pytle, či pod sklo. To celé vystavíme na slunci. Dochází k rychlé změní barvy a dalším texturám v buketu. Tato i částečná Fermentace urychluje proces uvolňování vody. Hnilobě se zabraňuje proležením vrstev. Přibližně po 4 dnech se mat. usuší a školení je tímto ukončeno.

·        Školení vodou-Provádí se na již usušeném a rozdrceném materiálu. Ten se namáčí do vlažné vody na několik hodin s občasným promýcháním. Rozpustné složky jako barviva, bílkoviny a cukry se tak uvolní čímž se pak po usušení sníží obsah hmoty v trávě cca o 25%.Účinek THC se při této metodě trochu zvyšuje.


Ošetření suchým ledem : Podle jistých, nepříliš zaručených zdrojů, lze pomocí této metody zvýšit potenci, neboli obsah THC v rostlinném mat., a to suchém i čerstvém. Tento zmrazený oxid uhličitý údajně přeměňuje degradovaná, neaktivní látky CBN (Spolu s THC psychoaktivní látka) a tím výrazně zvyšuje potenci. To znamená, že pokud dáme cca 5 kg kostku suchého ledu do polystyrén. chladící tažky. Na led rozložíme materiál a celé to přikryjeme novinami, dochází k reverzi, tj. znovupřeměně CBN na aktivní THC. Proces musí trvat min. 2 dny, nejlépe však 8 dní. Popřípadě můžeme dát celou tašku do ledničky. Tato metoda je však nestálá, a tak počase začne THC opět degradovat. Ke zvýšení potence však nemusí po této operaci vůbec dojít, neboť malý obsah THC nemusí být zapříčiněn degradací.
Fermentace : Je proces kvašení, při němž se rozkládají škroby, cukry, chlorofil a jednodušší látky. Marihuana má potom sladkou a jemnou chuť. K Fermentaci dochází při vlhkosti cca 75% a teplotě více jak 15° za nepřístupu vzduchu. Proces nesmí proběhnout příliš rychle, neboť pak se mat. stává již jen kompostem. Při Fermentaci je možno mezi jednotlivé vrstvy konopí různé vonné složky, zabalené v plátěných sáčcích. Jako např. skořici, hřebíček, zázvor, šalvěj, vanilku. Tráva má pak aroma a chuť po této příasadě.

·        Samovolná Fermentace se dělá při větším množství trávy. Rostlinný mat. se uloží do velké nádoby, či jen na hromadu. Řádně se to celé napěchuje a přikryje nepromokavou celtou.
Tento "závin" se nechá několik dní samovolně pracovat, což se projeví zvýšením teploty uvnitř kopy. Je dobré, ještě před začátkem procesu mat. trochu zvlhčit rozprašovačem, u příliš suché trávy je to zcela nezbytné. Právě proto je důležité u tohoto samovolného procesu dobře uhodnout dobu ukončení Fermentace, neboť pak se z marihuany stává již jen "SHIT" do kompostu.

·        Řízená Fermentace vyžaduje uzavřený prostor s řízenou teplotou, tj. 55°C s vlhkostí cca 75%. V tomto prostředí ponecháme trávu přibližně týden, během kterého je nutná častá kontrola průběhu. Při tomto typu Fermentace dochází k uvolňování dusíkatých látek,Ź což se projevuje nepříjemným odérem. Chuť modelu po procesu je sladce jemná a nápadně harmonická.


Skladování Marihuany : Nejlepší je skladovat ji v tmavé nádobě při teplotě kolem 22°C ze nepřístupu vzduchu, neboť k největšímu rozkladu a deformaci THC dochází při "dlohoudobém" působení světla (již několik týdnů). Pokud trávu uskladníme v mrazáku či ledničce je jen lépe. Optimální vlhkost v produkci lze spolu se zlepšením aroma, jako vedlejším účinkem, zajistit slupkou citrónu či pomeranče v materiálu. Ten pak bude pružný a nepřeschlý.
Pokles THC časem :

·        Dva roky ve tmě 20° C = 14% THC

·        Dva roky ve tmě 35° C = 94% THC

Praktiky zpracování

&

_________________________Požívání Cannabis_________________________


REEFERS, OILERS : Je marihuanová cigareta připravená spec. způsobem, založeným na impregnaci extraktem cannabis.Připravuje se namáčením marihuany do cann. oleje,popřípadě namočením a následným vysušením celého jointu,ale také prostou injektáží extraktu "píchnoti do larvy" Kouření Cannabisového oleje - Nejefektivnějším způsobem jsou skleněné olejové dýmky, kdy je olej v baňce zahříván nad plamenem. Tento způsob přináší vzpálenci max. frčák s min. ztrátou psychoaktivních látek.
Jiným poněkud primitivnějším způsobem je umístěním dávky modelu na kousek alobalu a jeho nahřátí nad plamenem. Inhalace se provádí pomocí trubičky, či nálevky. Pro dobrý senzorickś dojem je třeba staniol předem očistit od všech odpařitelných nečistot ožehnutím.

Zpracování HAŠIŠE : V Indii se získává nejlepší Hašiš -NUP- vymlácením suchých rostlin na plátno, z něhož se pak sezbíra a lisuje pryskyřice ve formě zlatavěbílého pudru. V některých oblastech se "pudr" získává z kožených obleků, případně pěímo z nahých těl zběračů probíhajících marihuanovým polem.
- Arabský způsob přípravy mastné hašišové tresti se provádí provařením vrcholku rostliny v másle s vodou, popřípadě s příměsí vonných látek (vanilka, skoęice). Po vypaření vody se mat. přecedí a vzniká tak substrát zažluklého másla nepříjemného zápachu a chuti, tvarovaného do kuliček.
- Nejpotentnější Hašiš je však připraven smíšením cannabisového oleje s jemně drcenou marihuanou. Olej se pak podrobí izomerizaci, nebo acetylaci. Taková droga je lepkavá a tvárná a svým HIGH odpovídá Indickému chuarasu. Výsledný produkt je ve tvaru lisovaných tyčinek, paliček či kuliček.