III) Sklizeň a zpracování úrody

"Snad jsem měl špatný oběd, nicméně jsem Bůh." (Charles Baudelaire)

Kapitola 8

Cannabis a vrchol sezony - žně


DVA TÝDNY PŘED ŽNĚMI
        Mnozí pěstitelé věří, že jednou z příčin, proč Cannabis tvoří živice, je snaha ochránit listy v horkém počasí před vyschnutím. I když některé odborné podklady tento názor na základě chemických analytických zkoušek zlehčují, je značně zakořeněný a je jím ovlivněna a přizpůsobena mu technologie pěstování, hlavně v jeho poslední fázi, před sklizní. Záměrem tedy je, aby tato skutečnost či doměnka byla využita ku prospěchu tím, že se vhodně upraví mikroklimatické podmínky v pěstební místnosti.
        Dva týdny před konečnou sklizní se rostliny nezalévají a nehnojí. To má zapříčinit zvýšenou produkci živic ve žlázkách pokrývajících povrch rostlin, a tak je chránit před přílišnou ztrátou vlhkosti. Teplotu místnosti zvýšíme a vlhkost vzduchu se snažíme udržovat nízkou. Jestliže se rostliny osvítí horským sluncem, ultrafialové paprsky a vysoké teplo prý podporují ještě větší produkci pryskyřice. Pro zastánce tohoto způsobu se důkaz o účinnosti procesu brzy prokáže: listy se lesknou a jsou při dotyku lepkavé prýštícími pryskyřičnými látkami. Obvyklá je i dedukce, že čím více pryskyřice z listů 'kape', tím je rostlina potentnější. Znovu ovšem připomínám, co bylo zmíněno na jiném místě, že pryskyřice prýštící z pukajících žláz nemusí znamenat nutně vysokou potenci rostliny. Navíc je taková živice vystavena daleko více světlu a vzduchu, s možným následkem degradace tetrahydrocannabinolu na psychicky neaktivní komponenty.
        Se stejným úmyslem jako v závěrečném vegetativním stadiu pěstitelé provádějí omezenou verzi celé procedury v průběhu celé sezony při prostřihávání rostlin. Zalévání a postřiky se proto provádějí vždy až po zaštípnutí, a nikoliv těsně před ním.

CANNABIS SAMEC A SKLIZEŇ
        Samčí rostliny nemívají v době květu tak dramatický vzrůst potence jako samičí. Květy dosahují zralosti zhruba dva týdny poté, co se objeví první malé 'hlavý . Nové květy v bohatých trsech se pak objevují postupně po několik týdnů. Když se samčí květ rozevře a je připraven uvolnit pylová zrna, dosáhl právě okamžiku kulminace potence. Poněvadž rostliny nedozrávají najednou, sklízí se obvykle brzy po otevření prvních květů.
        Samčí rostliny obvykle nepřispívají významně k celkové úrodě. Není tedy přílišnou ztrátou pro kvalitu úrody, když samčí rostliny jsou sklízeny v době, kdy květy nedosáhly ještě zralosti. Od okamžiku, kdy se květy objeví, nedochází již k výraznějším posunům v potenci. Brzy po dozrání květu a vysypání pylu květ odpadne a je pro sklizeň ztracen. Samčí rostliny by měly být sklízeny před otevřením květů a uvolněním pylu, pokud pěstitel nechce, aby samičí rostliny vyprodukovaly semena. Na malém učástku lze žně řídit tak, že samčí rostliny jsou sklízeny samostatně, v okamžiku jejich optimální zralosti, na větším záhumenku to asi pěstitel nezvládne.
        Většina pěstitelů se ovšem k tomuto pohlaví (alespoň v případě marihuany) staví poněkud rezervovaně. Potence samčích rostlin je přece jen poněkud nevyrovnaná a zřídka tak vysoká jako u rostlinek samičích. Při jejich odstraňování ze záhonu se však nevytrhávají i s kořeny, aby nedošlo k narušení kořenového systému okolních rostlin samičích, nýbrž se odřezávají kousek nad zemí. Samčí rostliny začínají ztrácet svou vitalitu po objevení se prvních květů. Nicméně za mírného počasí či pod střechou mohou kvést dvakrát i vícekrát, než je běh jejich života ukončen.

CANNABIS SAMICE A SKLIZEŇ
        Samičí rostliny se sklízejí v plném vývinu 'hlavic', před počátkem degradačních procesů, snižujících potenci. Pěstitel se řídí v podstatě dvěma ukazateli, když chce určit, kdy je rostlina v optimální zralosti květu. Prvním je rozpoznání rytmu, v němž rostliny kvetou. Druhým je posouzení stavu blizen a barvy pryskyřice. I když i opylené rostliny mohou být zpracovány na velmi kvalitní marihuanu, je to především sinsemilla, která je ceněna pro vysokou jakost především v chuti a vůni.
        Poněvadž květy sinsemilly nejsou opyleny, perioda květu může být prodloužena na řadu týdnů. Obvyklý biorytmus probíhá tak, že rostliny procházejí stadiem bouřlivé tvorby 'hlav'. Toto období květu trvá často čtyři až pět týdnů. Konec se projeví poklesem četnosti objevování se nových květů. 'Hlavice' dosáhnou optimální potence zhruba týden po tomto okamžiku. Nastává čas sklizně. Rostlina sice může v pomalém růstu pokračovat, nicméně by mělo být přistoupeno k hlavní sklizni.
        U některých kultivarů může, opět v případě sinsemilly, dojít k prodloužení periody květu na více než dva měsíce. 'Hlavice' se vyvíjejí pomalejším, vyrovnanějším tempem. Bod, kdy zelená produkce je těsně za okamžikem optimální zralosti, je mnohem méně zřejmý než v případě prvním. Zde se pěstitel spíše než na sledování životního rytmu zaměří na vzhled květů. Blizny starých květů ve spodních částech 'hlavic' vadnou jako první. Na vrcholcích buds zůstávají blizny zatím bílé, 'zdravé' (i když případně s poněkud hnědými konci), neboť květy jsou zde mladší. Zňové práce se zahajují, když poměr zvadlých a zdravých blizen je zhruba vyrovnaný. Povlak pryskyřičných žláz má být čistý nebo bílý, jen výjimečně případně zlatavý či hnědavý.
        Někdy se hovoří i o dalším, tedy třetím typu bioíytmu v době květu. Jedná se o produkci pocházející ze semen některých thajských kultivarů. 'Hlavice' kvetou a dozrávají postupně, během dlouhého období často déle než dva měsíce. Obvykle se takováto produkce sklízí postupně, jednotlivé buds, colas či jednotlivé větve tak, jak dozrávají.

OPAKOVANÁ SKLIZEŇ
        Rostliny marihuany obvykle vyžadují alespoň pět měsíců k dosažení zralosti. Taková produkce vykazuje nejvyšší potenci. Není-li to nezbytné z jiných důvodů, pěstitel své rostliny nesklízí kompletně. Mnohdy totiž lze podpořit růst samičích květů podruhé, případně i potřetí, a to hlavně při domácím způsobu pěstování pod střechou, ale i venku, lze-li předpokládat po několik následujících týdnů teplé, mírné počasí. K iniciaci druhotného květu přistupují pěstitelé tak, že nejprve sklízí většinu z vypěstované úrody: otrhají všechny 'hlavy', s výjimkou těch nejmrňavějších, a podstatnou většinu listoví. Některé zelené listy však na stoncích a větvích ponechají, neboť ty zajistí další růst rostlin. Poté rostliny řádně zalijí vodou s přidaným hnojivem bohatým na dusík a fosfor. Tak by měl být podpořen nový růst i přechod do květu.
        Při pěstování pod střechou postupují v tomto případě někteří pěstitelé jako při úpravě živého plotu. Sestřihnou rostliny do stejné výšky kolem 60-80 cm. Sklidí většinu listoví, ale opět ponechají trochu zelených listů. Dolní větve neodstraňují, ani když jsou holé, jelikož listy na nich nyní vyraší. Se sníženým osvětlovacím systémem těsně nad vrcholky rostlin udržují denní cyklus na asi dvanácti hodinách. Druhá úroda buds se dostaví ve čtyřech až osmi týdnech. Tímto způsobem získá Velký Kultivátor úrodu, která vypadá jako neproniknutelná hradba hustě namačkaných 'hlavic' . Jestliže tento proces probíhal rychle, zkouší někteří štěstí i napotřetí, s jídlem roste chuť. Vytrvale rostliny přihnojují a pečlivě sledují, zda rostliny nevykazují symptomy nedostatku hořčíku, neboť k takovému jevu občas při tomto způsobu pěstování dochází. Dvojí či trojí úroda jsou hlavní výhody pěstování rostlin za umělého osvětlení. Ačkoliv pod střechou mohou do sklizně rostliny dosáhnout pouze relativně malé výšky, úroda může být během čtyř měsíců znásobena.

ČASOVÁNÍ SKLIZNĚ
        Aby se získala sklizeň o maximální potenci, tj. s optimálním obsahem THC, je třeba žně správně načasovat. Když se to podaří, získá se produkce, ve které došlo k optimální přeměně cannabidiolu na THC, přitom nedošlo k výraznější degradaci THC na cannabinol. Skutečností ovšem je, že pěstitelé ani výzkumníci nejsou zajedno, kdy začít sklízet 'hlavice' samičích květů. Jednoznačná, vědecky podložená metoda k určení zahájení žňových prací neexistuje. Jsou-li rostliny ponechány v zemi déle, než bylo v předchozím popsáno, a pokračují ve svém vývoji, již po období hlavního květu může zřetelně projevit pryskyřice svou přítomnost. Listeny chránící květy a malé lístky zbytní a zvětší se. Pryskyřičné žlázky mění barvu. Listy často žloutnou a opadávají. Také 'hlavice' ztrácejí zelenou barvu. Takový produkt připomíná např. kolumbijskou produkci. Obsah živic může být v trávě vyšší a chuť bývá ostřejší. Někteří pěstitelé dávají takovému produktu přednost, zdá se však, že vhodnější způsob je ten předcházející. Každý pěstitel si však činí vlastní závěry na základě vlastních zkušeností.
        Když někdo přistoupí k pěstování marihuany poprvé, získává jednu velkou zkušenost. Nemůže se dočkat své druhé sklizně, neboť pevně věří, že v kvalitě i kvantitě bude vyšší. Obvykle se to skutečně podaří. Je vhodné prověřovat potenci úrody odebíráním vzorku každých několik dní, když se blíží žně, stejně jako při určování, kdy přistoupit k proštipování v průběhu vegetativního růstu.Na každé pěstební ploše dozrávají některé rostliny dříve než druhé. Pěstitel toho využívá tak, že na nich určuje okamžik nejvyšší potence a podle toho časuje počátek sklizně. Při odběrech vzorků pěstitelé dodržují pravidlo, že vybírají 'hlavice' ke zkoušce přibližně ze stejného místa, resp. stejné části rostliny. Výsledky jsou tím přesnější, čím více materiálu je ke zkoušce odebráno - doporučuje se alespoň na jeden až dva jointy.
        Jak již bylo řečeno, dochází v průběhu růstu rostliny ke zvýšení její potence (vyjádřeno v hmotnostním procentu THC v suchém vzorku). Spolehlivějšími znaky stupně vývoje rostliny než kalendářní stáří jsou změny phylotaxie či změny v rychlosti růstu. Tvorba cannabinoidů, vývoj pryskyřičných žláz a s tím související praktická otázka změn potence nejsou dosud zcela spolehlivě pochopeny a prozkoumány. Potence se nezvyšuje v jednotlivých částech rostliny rovnoměrně. Pravděpodobně dosáhne každá část rostliny optimální potence v jistý okamžik svého vývoje. List, který se vytvoří na rostlině staré čtyři týdny, po zbytek sezony již potenci nemění. Když se hovoří o zvyšování potence, znamená to, že listy nově se tvořící vykazují vyšší potenci než ty starší. Předpokládá se také, že tvorba cannabinoidů je velmi rychlá ve fázi vývoje té které části. Po dozrání příslušné části (například při dokončení plného vývoje listu) pokračuje syntéza cannabinoidů jen velmi zvolna, takže může být předstižena rychlostí jejich rozpadu. Proto během růstu může potence nejen stoupat, ale i klesat, především v závěru vývoje, tj. po tvorbě květu. Praktické aspekty těchto jevů jsou podrobněji rozvedeny dále.

CANNABIS NA SEMENA
        Je-li pro pěstitele hlavním zájmem semeno marihuany, sklízí se rostlina, jakmile semena dosáhnou svého zralého vybarvení. Může být u nich pozorováno pukání pouzder nažek. Úroda se sklízí, když dozraje valná část semen. Kdyby byly rostliny ponechány v zemi příliš dlouho, mnoho semen by vypadalo, a bylo tak ztraceno.
        Obvykle je prioritním zájmem pěstitele potence, semena jsou až na druhém místě. U rostliny opylené časně v době květu pokračuje tato perioda již jen jeden dva týdny. Žádoucí obvykle je, aby květ trval nejméně čtyři týdny před sklizní, ale i déle - šest, sedm. U opylené marihuany je tedy období květu kratší než u sinsemilly. Potence rostlin u opylených květů kulminuje po dvou až třech týdnech od okamžiku, kdy se zřejmě zpomalí růst rostliny. Všechna semena ještě nemusí být plně vyzrálá, především ve vrcholcích 'hlavic'.

CANNABIS A JEJÍ SKLIZEŇ VENKU
        Čas sklizně je časem radosti, ale také obvykle plný nezbytné obezřetnosti a úsilí. Pokud nemá pěstitel dostatečně zajištěnu bezpečnost svého učástku (jako např. v Kolumbii), provádí vše hbitě, tiše a maximálně efektivně. Ideální je pochopitelně sklízení rostlin průběžně tak, jak dozrávají. Často je však nutno sklízet najednou.
        Na přepravu úrody jsou nejvhodnější kartonové krabice či pevné pytle, neboť listy by neměly být pomačkány či květy jinak poškozeny. Pěstitelé postupují při žních tak, že stonky nad zemí přeříznou či přestřihnou silným nožem, kleštěmi nebo nůžkami. Poté nařežou rostlinu na menší části, vhodné k přepravě. Materiál uložený do pytlů či krabic převáží pěstitel na místo, kde se dále rostliny ošetřují a suší, a to tak rychle, jak jen lze. Pokud se sklizená úroda ponechá uzavřená v plastových pytlích nebo třeba v kufru auta, již během jednoho dne dochází k fermentačním (kvasným) procesům, která se záhy projeví pachem.
        Vzhledem ke značné různorodosti kultivarů i vlivu konkrétních pěstebních podmínek projevují se i značné odlišnosti v průběhu zrání. Neexistuje proto jednotné kritérium pro posouzení, kdy rostlina dosáhla optimální potence, kritérium, které by bylo spolehlivé pro všechny případy. Teplé a slunné počasí podporuje rychlý přechod do květu a dlouhé období receptivity blizen. Chladné, deštivé počasí zkracuje život orgánů květu i jejich plodnost.
        Pokud krátký mrazík nebo delší studený déšť naruší vývoj květu (vadnutí blizny), bývá důležitým řídícím ukazatelem růst rostliny. 'Hlavice' dozrávají asi za týden a není žádoucí je na rostlině nechávat déle, než je nezbytně nutné.
        Optimální je sklízet úrodu po období teplého slunného počasí. V některých severnějších, výše položených oblastech dozrávají mnohé tropické odrůdy a kultivary až na konci sezony, kdy se již počasí ochladí a hrozí noční mrazíky. Dozrálé rostliny mohou mírné mrazy snášet a pokračovat v dalším vývoji, pokud ve dne jsou teploty dostatečně mírné. V takovém případě nechávají pěstitelé rostliny dále dozrávat, neboť vývin buds je pro potenci důležitější než vliv počasí. Rostliny musí být pečlivě kontrolovány a sklizeň je provedena v okamžiku, kdy 'hlavice' dosáhly zralosti. Marihuana postižená ledovými muži může být poněkud narušena v chuti, ale potence rostlin zřejmě ovlivněna není. Dobře vyvinuté 'hlavy' je záhodno sklidit před očekávaným silným deštěm. Cannabinoidy sice nejsou ve vodě rozpustné, ale hlavičky pryskyřičných žláz by byly od živice dokonale omyty.
        Ani silný mráz nemusí být pro rostlinu nutně záhubou. Rostlina se dokonce může v následujícím roce vzchopit k novému životu, zůstane-li stonek v zemi. Nicméně ale vývoj, který následuje po hlavním květu, nebývá tak vitální a projevují se některé abnormality. Vytváří se jednodušší forma listů, pouze s jednou čepelí. Pozdější listy jsou menší, mívají celistvé okraje bez vroubkování. Bývají pokroucené a různě deformované, stejně tak květy. Takový vývoj rostlině neumožní, aby splnila očekávání a vydatně přispěla do celkové úrody. Navíc ani potence takto se vyvíjejících jedinců nebývá valná. Pryskyřičné žlázy se na povrchu rostliny vyskytují řídce a jsou jen ubohého fyzického vývinu i kondice. Má-li pěstitel své rostliny v takovém stavu, může jen konstatovat, že již promeškal okamžik sklizně.

PĚSTOVÁNÍ DLE MĚSÍCE
        Jsou jedinci, kteří při svém snažení občanském i soukromém, hmotném i duchovním, a tedy zřejmě i při pěstování marihuany, nespoléhají pouze na svůj um, zkušenosti a odbornou radu, ale nepodceňují ani závěry z aktivů některých stran a vlivy hvězd, planet a také Měsíce. Na tomto místě je alespoň stručně zmíněna moc a působení sinale chladného souputníka Země, jak ho zachytil ve své práci Stevens. Vliv fází Měsíce na pěstování a sklízení zemědělských plodin byl zkoumán od prehistorických dob. Odkazy minulosti jako Stonehenge a starověké kalendáře např. v Jižní Americe naznačují, že lidé využívali vlivu Měsíce a planet už před tisíciletími.
        Obecně řečeno, pro práce spojené s pěstováním Cannabis je nejvhodnější čas v průběhu růstu Měsíce. Druhá polovina cyklu, při zmenšování Luny, je vhodnější pro sklizňové operace. Je třeba se však vyvarovat dnů, kdy je Měsíc přesně v první či druhé čtvrti (Slunce a Měsíc spolu uzavírají 90° úhel přivolávající rezistenci a frustraci), a dnů novu a úplňku (kdy obě tělesa jsou v zákrytu, což působí mimořádně silné napětí).
        Veškeré pěstování, roubování, řízkování, klíčení atp. provádíme v první půli cyklu, přičemž nejvhodnější jsou dva či tři dny před úplňkem. Třetí a čtvrtá fáze jsou nejlepší pro sklízení, přesazování, prostřihávání a také k hubení škůdců. Za nejcitlivější, a tedy nejvhodnější okamžik se považují dva až tři dny před dovršením novu. Kořeny rostlin přesazených v této době se pevněji uchytí a sklizená úroda lépe schne, déle vydrží a má menší sklony ke zkažení a plesnivění.
        Pokud tedy máte pocit, že váš záhon neprodukuje množství ani kvalitu odpovídající úsilí, které mu věnujete, pohleďte v noci na oblohu, ve kteréže fázi je Měsíc a zda vaše zemědělské aktivity jsou v souladu s jeho tajemnými vlnami.

< index | úvod | kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4 | kapitola 5 | kapitola 6 | kapitola 7 | kapitola 8 | kapitola 9 | doslov | slovník a literatura >
< part of Fly to Joint pages >