Úvod

        Marihuana. Kolik obav a zatracení se skrývá za tímto jménem. Jak je přitom (či snad právě proto) lákající a svůdná. A tajemná - za kolik dalších jmen se dosud skryla! A uctívaná a oslavovaná... Kde je pravda? Ani tato kniha si nemůže činit nárok na její odkrytí. Chtěla by jen přispět k zaplnění informačního vakua o této zajímavé rostlině. Trpělivý čtenář by měl nabýt základních odborných informací v relativně širokém rozsahu ,zbožíznalectví' marihuany, pokud lze použít tohoto výrazu pro něco, co oficiálně 'zbožím' není. V rámci možností jsou zde zprostředkovány znalosti o konopí setém (Cannabis sativa L.), hlavně o jeho odrůdě konopí seté indické (C. sativa var. indka), která slouží k výrobě marihuany a která je sama s pojmem marihuana ztotožňována. Podklady byly shromaždóvány jako odborný materiál pro zbožíznaleckou laboratoř k ověřování jakosti produktů z konopí indického, především se zaměřením na marihuanu, v době, kdy se očekával jistý stupeň legalizace této drogy a jevila se potřebná připravenost na jakosfií kontrolu. Z části nasbírané látky byla sestavena tato kompilace. Zahrnuje stručné historické údaje o kontaktech člověka a této rostliny, a to z hlediska konopí obecně i se zřetelem na jeho užití jako drogy. Více by se měl zájemce dozvědět o vlastní rostlině: její morfologii, chování samčích a samičích jedinců, chemické podstatě psychoaktivních látek zvaných cannabinoidy, životním cyklu rostliny a možnostech, jak vývoj rostliny různými faktory ovlivnit. Tyto znalosti jsou pěstitelem aplikovány při řízení pěstebních podmínek, což se s úspěchem provádí především při pěstování 'indoors', tedy pěkně v teple doma. Popsány jsou dále postupy při časování a provádění sklizně a sušení a ošetřování sklizené Cannabis (ano, v latině je konopí rodu ženského) a další možnosti a způsoby zpracování. Práce není nikterak vyčerpávající: například není z technických i jiných důvodů zahrnuta pasáž o mikroskopických zkouškách, které jsou k vlastní zbožíznalecké praxi nezbytnié. Rovněž analytická stanovení psychoaktivních látek ze skupiny carmabinoidů jsou zde podána jen ve stručném nástinu a budou zatím čekat na podrobnější zpracování v českém přehledu.
        V základech jsou podány informace o dalším zpracování marihuany. Z Cannabis se připravuje hašiš, extrahují se z ní cannabisové (hašišové) oleje, balí speciální cigarety 'oilers'... Většina těchto produktů rná širší použití než pouze aplikaci kouřením - přidávají se do nápojů, cukrovinek i pečiva, do povědomí se začíná dostávat zelený bramborák. Dalšími možnostmi je smíchání s máslem, vaření v mléce, vyrábí se z ní pivo. Fantazii se zde meze nekladou - té ovšem nechává tato kompilace volný prostor, kuchařku až jindy. Čtenář všakmůže získat dostatek teoretických podkladů, aby například pochopil, proč nesmí receptura podcenit dostatečně vysoký tepelný zákrok.
        Co se účinků drogy týče, dotýká se kompilace problému jen ze strany chemického principu již zmiňovaných cannabinoidů. Nezbylo v ní místo na sociologii ani filosofii ani na pohledy věd lékařských. Publikace zaměřené na uvedené oblasti již v češtině byly vydány (Doležal, Riitsch). Celou složitost diskusí na tomto poli naznačuje již Baudelaire, jenž ve své barvité a květnaté oslavě hašiše hovoří na druhé straně o klamném, umělém Ideálu, kterého se účinky marihuany dosáhne, a o nemravnosti podstaty honby člověka za ním.
        Jistě nesmím opomenout zdůraznit, že touto publikací autor nemíní podporovat držení, užívání ani výrobu nepovolených látek. Materiál je zamýšlen jako zdroj sumarizovaných informací, které dosud musely být čerpány útržkovitě, nekomplexně a obvykle z cizojazyčných zdrojů.
        Při sestavování této publikace jsem měl snahu se v maximální míře řídit principem ověřování informací alespoň ze dvou zdrojů. (Na některé rozpory v náhledech různých autorů v textu upozorňuji.) I tento způsob měl však své hranice, a proto nemohu vyloučit omyl neověřené informace a samozřejmě ani chybnou interpretaci. Za zaslané připomínky, doplňující informace a kritické příspěvky budu vděčný.

Duben 1994, L.D.

8091 Bytes

< index | úvod | kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4 | kapitola 5 | kapitola 6 | kapitola 7 | kapitola 8 | kapitola 9 | doslov | slovník a literatura >
< part of Fly to Joint pages >