KŇIHI MAGIE ANARXIE

Sistematika mistérií wjedi sintetické i analitickíx wjed
we wztahu poeticki milostném k filozofii nejpokrokowjejší

Předmluva autorowa o powaze a smislu této kňihi...

Na místo úwodů.. ..malé ohlédnuťí w časoprostoru !


Ďíl I :    K ň i h a   S m i s l ů - pojednáwající o powaze tohoto swjeta i o tom co twoří nás... a náš osud.


Ďíl II :    K ň i h a   N e s m i s l ů - plná wímislů, dwojsmislů, rozmislů a konečňe i samotníx lidskíx nesmislů...


Ďíl III :    K ň i h a   Š e s t é h o   S m i s l u - kňiha mistérií tohoto biťí... a klíč k wzdušním zámkům biťí iracionálňího.


Ďíl IV :    K ň i h a   S m i s l n o s ť i - howoří o hříšnosťi swjeta paňí a k její xwále... i lítosťí na ňí páxané křiwdi...

[ZP5!]
[ Léw - Dogma & Rituál ]    [ Papus - Praktická Magie ]    [ Guitta - Had Geneze ]    [ Halewi - Wesmír v Kabbale ]    [ Wurm - Tarot ]