Ediční poznámka.............................................................
I. Pro užívání encyklopedie si je třeba osvojit systém vzájemných křížových odkazú. V textu jednotlivých hesel je užíváno zvýraznění velkými písmeny, jež slouží k označení dalších hesel, která s pojednávaným tématem nějak souvisejí a v nichž múže čtenář nalézt další informace.

II. Vzhledem k tomu, že encyklopedie byla púvodně zpracována pro anglické uživatele, nebylo možné zachovat púvodní seznam odkazú a doporučené literatury, v anglickém originále označený jako reading list. Pro české vydání volíme přehlednější rozdělení do dvou samostatných poznámkových oddílú - odkazy a literatura.

III. V oddílu odkazy uvádíme díla, na která autor hesla odkazuje nebo je cituje. V případě hesel týkajících se jednotlivých politických myslitelú doplňujeme i některé jejich další klíčové práce. U autoru francouzského a německého jazyka upřednostňujeme prameny v púvodním jazyce. U autorú ostatních jazykú (italština, ruština atd.) uvádíme nejdostupnější anglické vydání. Pokud bylo dané dílo přeloženo do českého nebo slovenského jazyka, uvádíme toto vydání.

IV. V oddílu literatura uvádíme odkazy na nejdúležitější (většinou sekundární) literaturu v anglickém jazyce.

V. Díla v oddílu odkazy, jež jsou označena +, slouží zároveň jako doporučená literatura.

....................................................[ZPĚT]       [DÁLE]