A.pocal.Y'pse

Apocalypse

Apocalipse

Apokalipse

Apokalipsa

Apokalypsa

{A'poka'lipS$§}

3

..a Anarxie poďelala "eY!pse", abi každí wiďel .. - ..a proto "ráni mórowé" vypadají tak, aby byla jejich psixé vidět na první pohled, aby každý kdo se s nima baví, nebo nedej rozum, dokonce i obchodničí.. .. si nemohl stěžovat, že to nevěděl.
..a těm, co s nimi opravdu i chtějí obchodovat ze srdce přejme, aby je vždycky podělali!
Já mám právo nevypovídat, a proto se s takovými ex-trémisty rasistickými, příživníky a kriminálníky ani nebavím.
Nejsem za to placen. Nejsem ani policie ani sociální správa.

[Z5]