AKTIVITY PRO PŘÍPAD SELHÁNÍ ANARKKO-PUNK AKTIVIT

Smyslem se rozumí vyrovnání se s neúspěšnou misí součastných Fans Followers, naší anarchopunkové skupiny 
a hrůznému naplnění vize FALLOUTU. 
Jedná se zachování nejhodnotnějších děl vývoje lidstva, aby svět přeživších nemusel jít úplně odzačátku. 
Proto vytváříme virtuální knihovnu The Followers obsahující význačná díla lidské kultury a anarchistické materiály, 
aby mohly naše myšlenky posloužit k reinkarnaci The Followers v post-nukleární realitě.
Vědomosti o vesmíru, planetě i skrytých skutečnostech ke kterým se lidstvo těžce dobralo budou uchovány v ENCYKLOPEDII. Praktické znalosti technologických postupů budou zachovány v SCIENTOLOGII. Hodnotné anarchistické myšlenky, obrazy dokonalé lidské společnosti, budou k nalezení v Knihovně Anarchistických Klasiků.
Budou zde ovšem i jiná díla hodná přezití k dispozici tedy obyvatelům Pustin celého světa, i pro studia Fans Followers. 
Věříme, že náš CyberNet-Site bude díky technice dostupný se všech funkčních terminálů poválečné éry.

FOLLOWERS INFRASTUCTURE

Nezávislí stoupenci FOLLOWERS

SMYSL

Smyslem The Followers anarcho-punku je celit nukleární i jakékoli záverecné epizode.
Anarchistická uskupení jsou velmi ideologická a téz se nesnazí o dosazení konkrétních cílů.
Boj za hodnoty, které si clovek obecný ani nedovede predstavit, natoz aby pochopil jejich
prirozenost a nenahraditelnost, se omezuje na slabý protest, velmi negativně lidmi vnímaným.

Sláva punkového hnutí, toho dítka anarchie, se zdá být umírněna na pouhou zábavu punkerů,
kteŕí si hrají pro radost. Je tentam duch útočící na sociální problémy, na krivdu a marnost
zivota. Dnes prevazuje odevzdaný duch punků,kterí uverili, ze punk je to co onem ríkají 
jeho neprátelé, a tím jej degradují. Jsme prílis svobodomyslní, abychom je znicily.

Anarchistické idee jsou tím, co se nazývá Ideál. Není mozné bojovat marný boj s civilizací
a nesrovnávat hodnoty anarchistů a soucastný stav. Followers chtejí jiný osud nez Apokalypsu,
chtéjí tedy Anarchii. Vysvetlována je ruzně, predstava Followers je svetový harmonický řád,
kosmopolitní spolecnost, ruzných autonomií. Je dáno pravidlo Volnosti, Rovnosti, Prátelství
a to pro kazdého jednotlivce. Svet je velmi vzdelaný, vedomosti patrí lidstvu a jsou prístupna 
vsude díky CyberNetu. kazdý se díky tomu domluví anglictinou, ale kdo chce muze mluvit po svém.
Povinnost a závazky na svete neexistují, kazdý má svou polnost, která ho zíví. Farmarské stroje
jsou rízeny pocítacem. Ten je univerzálním komunikacním prostredkem. Stroje, obydlí, comúputer
stejne jako budovy, pouzívané vsemi jsou vyrábena spolecne. Vse ostatní je zálezitostí jedince.

Kontrolovaná porodnost je jednou z mála ciností svetové rady, vyjímecných muzu, strezícíck
Svetový řád. Ten je jednoduchý. Jednej jak je libo, nikdy ale ne na úkor kohokoliv.
Jinak pak platí oko za oko a facku navíc. Ale kazdý územní celek má svá charakteristická pravidla,
vystavená na hranici samosprávy, k uspokojení kultury kazdého. Byly úplne odstraneny neekologické
zdroje energie. Slunce s"tepí vodu na vodík. Suroviny se recyklují a organické sloucěniny
získávány z vsude prítomného pralesa.

Mezi Měsícem a Zemí pluje U.F.O. Universal Focustic Observatory. Zbrane omracují, nezabíjí.
Lidstvo žije prevázně tvorbou nových svetu ve virtuální realite.
Vse je prozkoumáno az do neoveritelných hypotéz. Kazdý ví vsechno. Je to ale nuda?

Na svete je tolik rozmanitosti, ze lidský zivot jenz nebyl geneticky upraven, 
a tak nezdegeneroval, je vázenou hodnotou - spatrit vsechny krásy sveta je zcela naplnující.
A tvurcí cinnost v neskutecném svete virtuality nikdy nevycerpá moznosti eletromagnetických 
fluid. Zde je vse zábavou.. práce, studium, hry..

Zábava je dulezitou slozkou zivota cloveka. Veskerý vývoj a kazdý cíl musí mít takovou hodnotu.
Dojít tedy k takové vizi budoucí planety, musí být téz zábavou. Nelze trpet za velké hodnoty,
je logictejsí snízit jejich dulezitost a ucinit z nich zábavu. Tím se otevre mozek, který 
se brání jinak všemu slozitému a zbytecnému. Nic není zbytecné, ale je li matematika pojímána
jako nevyuzitelná, nepraktická véda, nebude vyuzit její skrytý potenciál, pocí´tání jako základ
logického myšlení.
I boj za svetovou revoluci i její formy jsou-li vyvázeny radostí, má jinou dimenzi. 
Followers budou usilovat za zavedení modelu Anarchie - té budoucí utopie, ovsem protoze je dnes
nedosazitelná a úsilí není odměnováno, naopak odsuzováno, je potreba zábavou odreagovat deptaný 
mozek. 


Anarcho-punk The Followers of the Apocalypse je syntézou vzdelávání se, alternativním zivotem,
bojem a protestem, vyznáváním idealismu, hledání cest k realizaci ideálu ci zmenu k lepsímu,
a to formou snad detinskou, nicméne nejlépe snášenou.
Kazdý kdo míní pozvednout své punkové cítění, kazdý jenz hledá prostor k seberealizaci,
kdokoliv zvedavý a tvorivý, zde muze zapojit své schopnosti.ZÁVAZKY:
Followers neorganizovaní nemají zádné závazky. Rozdíl mezi kdejakým taky-punkem 
a aktivním rebelem je, ze ví co chce a to co delá má pro nej hodnotu. Proto se snazí
tyto názory sdílené kazdým Followerem, vlastne anarcho-punkerem a ovsem anarchisty,
podlozit címkoli co má cenu. Studiem nejlépe, ale nemusí vsichni znát co uzije jeden.

PRÁVA:
Z nezávislého clenství neplynou zádné zvlástní výhody, jeli k uzitku jednání jménem Followers
nebo zalození své organizace, je to v porádku. Doufejme, ze bude tato cinnost obhájena vedomostmi,
bude zajímavá a uzitecná, a budou zaslány dokumenty o akci do centra Followers.