O NÁSILÍ...(V KONTEXTU FAŠIZMU)

Násilí v počítačových hrách a v ulicích vypadá jinak, princip se ale nemění. Na jedné straně kladní hrdinové, na druhé zmrdi porušující některá etická pravidla. Jenže v počítačových hrách lze jednoznačně určit kdo si zaslouží zemřít, kdežto v realitě neexistuje jednoznačný zápor. Mluvme konkrétně o boji s fašizmem... Filozofie vyzdvihující zájmy národa (popravdě zájmy státu) nad práva a hodnoty jedince a zároveň hlásající oprávněnost použití síly - jakékoliv - k prosazení pořádku. Fašisté již nejsou v evropských zemích u moci, ale přesto mohou svoje způsoby celkem beztrestně provádět. My, jenž považujeme násilí za primitivní jsme už jen tímto v nevýhodě protože máme k násilí psychický odpor, a to nemluvím o našich a jejich fyzických proporcích. Jejich způsoby jsou pro nás nepřijatelné, avšak jsou jednoznačně špatní? Mé zkušenosti mi říkají, to co mnozí antifašisté nechtějí připustit, že mnohé síly nelegální ať jakékoliv národnosti (cikáni, ukrajinci nebo italové...), svou činností etické pravidla taktéž porušující jsou stejně anebo více nebezpečné pro obyčejného člověka... Tímto se nechci zastávat v žádném případě fašistického teroru. Beztak fašisté utočí jen na slabé příslušníky levicového a svobodomyslného vyznání, nikdy neřešily otázky spravedlnosti, stejně jako jejich takzvaná hrdost dělnické třídy spočívá v tom jak se stát nižším řídícím pracovníkem a buzerovat lidi, aby práce pro kapitalisty - "židy" byla vykonána. Samozřejmě si uvědomuji, že se za jejich ideály pouze skrývá lidská špína, neboť mě nepřesvědčili svými činy o ničem jiném, ale také si uvědomuji, že pokud se nezamyslíme nad tím co (zde konkrétně fašisti) záporní hrdinové obhajují (zde konkrétně zájmy národa nad zájmy mafií) a nenajdeme alternativní řešení (neukážeme jim, že jsme stejně schopní i jejich hnusu) bude zde odboj skřípat (protože bojují záporní proti záporným). Je tedy opravdu nutné se zamyslet jestli vidíme věci takové jaké jsou. Vyhlásíme bezvládí a budeme svobodní jen do chvíle, kdy nás nezačne ovládat mafie a v porovnání s ní bude stát, kapitalizmus a policejní praktiky jen bubu na malé děti. Tento článek začíná porovnáváním násilí v realitě a v computerových hrách. Jak jste si všimly, tento zine je ovlivněn v souladu s mými názory o punku počítačovou hrou... ale hlavní důvod proč dávám do souvislostí hry se skutečností je podobná rozporuplnost našich ideálů a reality jako takové.