O VEGETARIÁNSTÍ

Vegetariánství vychází z myšlenky nikomu a ničemu neubližovat, nežít na úkor slabších či více méně bezmocných tvorů. Jistě, masitá strava bývá velmi chutná a vyživující a je těžké tyto přednosti nahradit, není to však úplně nemožné. Lidé jdoucí cestou minimálního násilí znají pro a proti vegetariánství. Prvořadý přínos je samozřejmě altruistický. Nezabíjením zvířat a hlavně odporováním jejich nehumánních chovů přispívá k vytváření světa ve kterém je radost žít. Už to přináší skvělý pocit. Navíc však je čistší a ačkoliv je člověk již přizpůsoben k masité stravě a schopen si s jejími průvodními jevy poradit, energii pocházející z rostlin využívá radostněji. Cítí se lehčeji a vyrovnaněji. Na druhou stranu tím však ztrácí určitý potenciál agresivní síly, kterou může potřebovat ke své obraně. I svalovina vegetariána, mluvím z vlastní zkušenosti, bývá chabší. To ale člověku rozhodnutému používat násilí minimálně nevadí tak moc. Většinou lze najít nenásilné řešení, v krajním případě použít zbraně. V některých punkový zinech se bylo vegetariánství obhajováno tím, že mnozí kulturisté maso nejedí a přesto dokáží vybudovat mohutné svaloví. Tito kulturisté však pravděpodobně používají vyrobené proteiny, jejichž zdrojem je maso. Je opravdu škoda, že zatím neznám žádnou alternativu k tomuto problému. Avšak bezmasá strava je alespoň zdravější, to je dokázané. O tom jak bezmasou stravu vyvážit již existují různé publikace. Mnohdy stačí zjistit tělesnou potřebu různých látek (bílkoviny, tuky, vitamíny, atd...) a jejich obsah v různých potravinách. V dnešní době již také existují specializované obchody, kde lze stravu víceméně rovnocennou masitému pokrmu nakoupit. Je lepší nakupovat tam, i z důvodů nepodporovat prodej masa a tím i jeho "výrobu". Já sám nikde, kde prodávají maso nenakupuji, kromě hospod a míst kde to nelze. Ono to ale většinou lze: zeleniny, pekárny, zdravé výživy... , je to ovšem dražší, vegetarián je v podstatě diskriminovaný tvor... Pojídání masa z pohledu přirozeného člověka je jistě normální, ale v dnešní nepřirozené společnosti je otázkou, zda-li maso vypěstované na 2x2 metrech, umělé stravě a zabité ve stresu, či pojídání masa získané ulovením mnoha tun ryb a jejich "uložením" na dně lodi, kde několik minut umírají, cítící váhu několika tun zátěže a absenci vzduchu, je ještě v mezích citu a rozumu přirozeného člověka. Osobně se přikláním k názoru, že maso člověk může potřebovat. Proto uznávám vegetariány, jichž součástí jídelníčku je bílé maso sladkovodních ryb či domácí drůbeže. Ani proti využívání zvířat v zásadě nejsem je-li chovný vztah simbiotický a bere-li se ohled na jejich potřeby. Nebuď tupý, přidej se i ty a vzepři se životnímu stylu o němž si mnozí myslí, že je hnusný. Zabíjet ve volné přírodě z důvodů přežití je ospravedlnitelné, tady jsi pouhým konzumentem produktů těch, jenž nemají dost psychických schopností si svůj hnus uvědomit a ty se v podstatě stáváš stejným, jestliže nevidíš nebo nechceš vidět utrpení tvého jídla.