Page 5      WASTEZINE No.1 - The First Issue

Mystique - Anarchistique - Quaballistique
PLODY GLOBÁLNÍHO VĚDOMÍ


Globální vědomí je stav ducha, který ze své egocentrické přirozenosti prožije vyšší (nebiologickou) podstatu své existence. Cítí, že se jej týká celý svět právě proto, že je člověkem - nejvyvinutějším tvorem, který mu je znám. Je to pro bio-psychický faktor přežití nejspíše absence nepřítele. Přirozená láska ke klidu, kráse, harmonii... přirozenost přející všem své štěstí. Zážitek je většinou tak silný, že úplně ovlivní život člověka. Čím je vyvolán není jednoznačně známo. Většina lidí si ho ani nevšimne, protože je hodnotou neznámou a tedy nepochopitelnou. Většinou se zmocní hodně inteligencí nadaných a v myšlenkách si libujících svobodně smýšlejících osobností, které však byly ovlivněny negativními zážitky, či představami. Při dospívání, vyvíjení osobnosti, se posouvá měřítko hodnot a idea stoupá směrem k hodnotám nejvyšším, což je subjektivní pojem. Nicméně nepozná-li člověk marnost a nesmyslnost, budou mu světlem celého jeho života.

Globání vědomí není úplně přirozený stav mysly. Většinou rychle odezní a jestliže se chceme držet hodnot, kterých jsme si všimly v jeho průběhu, pak je musíme sjednotit s naší přirozeností. Není snad ani možné žít podle nejvyšších idealizovaných představ, ale pokud si nebudeme uvědomovat důsledky činů našich ani skryté aspekty jevů, které provázejí celý náš život. Pokud jsme sladily ve své hlavě myšlenky na celý svět a své zájmy pohodlí, pak se jedná o fenomén, který my nazýváme Globální myšlení. Na rozdíl od Globálního vědomí se nejedná o čistě emocionální záležitost, vůle zde zastupuje prchavé nadšení pozitivním bojem, prvotní okouzlení uvědoměním si vyšších stutečností. Pak člověk jenž je většinou řízen primitivnímy pudy či emocionálně, upadá zpět. Chce-li si uchovat alespoň část dojmu, kterého nabyl, dojmu o skutečně prožité lidské existenci, o životě naplno ke kterému však není potřeba vůbec nic, začne přemýšlet o světě, ve kterém žije. Prostřednictvím Globálního vědomí si člověk uvédomil rozdíl mezi světem, jaký je a jaký by být měl či mohl by být a stejně tak i uvědoměním si toho samého i o člověku, konkrétně o něm samém. Globálním myšlením se člověk snaží tyto představy naplnit, či se alespoň snaží vyvarovat se důsledně všech skutků negativních.

Skoro by to až připomínalo starý známý slogan " Mysli globálně, jednej lokálně! ", že? Až na to, že my vůli k činu posilujeme znalostmi magie, čímž se z našeho myšlení stává Anarchistická mystika, obal k filozofii Anarchistické Magie a Etiky. Skoro by se z toho až mohlo stát náboženství, altruizmus z těchto slov vyplívající, jejich "altruizmus" mnohonásobně převyšuje. Přesto, nebo spíše právě proto, se budeme držet racionální hranice a vše budeme řídit rozumem. I víru, i pýchu, jak by řekl klasik, ale pravda nemůže být blíž. I my chceme žít svůj život přirozeným způsobem, a též si jej řádné užít. Ale abychom si jej mohly užít opravdu dokonale, je nutné nebýt jako tupé zvíře, bezohledné a kruté. Dnes už všechna takováto tupá zvířata vyhynula, jen jedno ne! A to samozřejmě člověk. My se chceme ze života radovat jako vrchol evoluce, nikoliv jako někdo, kdo slaví dávno neaktuální (a navíc neoprávněně) vítězsví intelektu nad hrubou silou. Každý kdo se podílí na zlu jakoby se vracel do ztraceného ráje blažené nevědomosti - jaký asi byl člověk v době dinosaurů... jak vypadal, ale hlavně jak se cítil mezi všemy těmy monstry? A teď, když se nám konečně otevírá možnost mírumilovného a kulturního věku člověk jako by se honem chtěl stát dinosaurem, celou přírodu, lidská práva, ohledy k slabším a kulturní bohatství obětuje, aby na chvíly měl pocit, že teď je někdo jako oni!!

Všimněte si, hodnot i jejich pořadí v predešlém textu, neboť přesně vystihují žebříček hodnot globálního vědomí. Kolik mají společného s hodnotamy křesťanů a satanistů a v čem se naopak liší. Je zřejmé, že k podobnému závěru bychom došli i při jiných srovnáních, tyto jsou však nejzásadnější. Opravdu nechceme být vyhraněni jako jedni, či druzí, na své cestě hodláme nestanně využít kompromisních možností. V globálním pohledu, je úplně jedno jak se jmenuje, důležité je jak se chová právě k přírodě, ostatním, hlavně neviným, bezbraným tvorům a co po sobě zanechá (zanechal), že? Tedy přesně: kolik zla a kolik dobra tady způsobil a komu a jak.
My se chceme všech takových "omylů" co nejvíce vyvarovat a zároveň naši cestu přizpůsobit našim individuálním potřebám, aby se stala naší druhou přirozeností. Užitím přirozeností Magie Anarchie se tak stane bezbolestně i bez přílišných potíží, takováto přesvědčení obvykle provázejících.
Nyní, když jsme vypověděli to hlavní o globálním myšlení, jeho vztahu k globálnímu vědomí, jeho hodnotami i vztahem k abstrakním filozofickým proudům ve světě vládnoucích. Věříme, že si jasnou představu o podstatě našeho myšlení každý udělal po svém.


Příště: CULT-O-CCULT   Mystique - Anarchistique - Quaballistique


Předchozí stránka - #4          Další stránka - #6