Page 1      WASTEZINE No.1 - The First Issue
OBSAH   :       PŘEDMLUVA K PRVNÍMU ČÍSLU

Warning! Radiation!    Strana 01: OBSAH
a úvodní slovo k 1.číslu

Warning! Radiation!    Strana 02: FALLOUT nikdy nepřestaň hrát...
Věnováno prapříčině tohoto dění a proč nelze přestat hrát...

Warning! Radiation!    Strana 03: APOKALYPTICKÝ PUNK.
A jaký je jeho vliv na naši filozofii?

Warning! Radiation!    Strana 04: FOLLOWERS OF THE APOCALYPSE
Anarkko-punx nového tisíciletí... nebo nového věku?

Warning! Radiation!    Strana 05: GLOBAL MIND
- přirozenost nebo výsada?

Warning! Radiation!    Strana 06: Globální Myšlení
v punk-rocku a anarcho-punku.

Warning! Radiation!    Strana 07: Apokalyptičtí punx ANTI-NOWHERE LEAGUE
Texty Anti-Nowhere League - Scum, Pig Iron

Warning! Radiation!    Strana 08: Smysl civilizace součastnosti a hodnota vědení v různých kultůrách..

Warning! Radiation!    Strana 09: Rozpor ideálu a faktu - cesta marná, ale přesto smysluplná??

Warning! Radiation!    Strana 10: GAMERS INFO-SHOP :
Historie her s Post-Nuclearní tématikou...

Warning! Radiation!    Strana 11: INFO-SHOP The Followers:  výzvy, kontakt, akce, možnosti, příležitosti, redakce.
  Bud zdráv každý, kdo's projevil alespoň zájem o tento plátek...

Tento časopis, vážení přátelé, berte (a nebo neberte) prosím se zvláštním ohledem. Vím, že v něm nenajdete nic, co by znamenalo převrat v dosavadním myšlení, ani myšlenky precizně vypracované na témata, která mají pro naše společenství undergroundu a jeho jednotlivých směrů nějaký význam. Dávno jsem chtěl vydávat časopis, už první pokus ale odhalil mou spisovavelskou nedokonalost. Je totiž mnoho podobných ( a z mého pohledu nevýznamných) časopisů, které slouží jen k souhlasnému přikývnutí lidí, jejichž názory jsou stejné jako obsah plátku. To mě příliš neinspiruje. Chtěl bych číst názory lidí, zabývajících se velmi, velmi netradičními náměty. Neustálý příliv nových filozofií na staré otázky, nebo naopak úplně nové otázky naší všeobecné "alternativní" filosofie, tedy non-komformismu v jeho co nejrozmanitějším spektru. Protože však žádný takový výtvor nevznikl a dnešní pejpry jsou zaměřeny jednosměrně (to je v pořádku, jen tím není vidět negace různých pravd a tedy i kvality a nedostatky, které přinášejí.
Fallout Fans Forever Já osobně se hlásím k hnutí punk, má pro mě ale netradiční význam, což mohou někteří další spolubojovníci chápat jako slabší formu. Ale to mi nevadí, neboť v těchto končinách, je revoluční myšlení a vzdorovitý přístup k životu v úpadku civilizace a našeho individualismu, stejně tak i altruismu řešení globálních problémů, stejně v značném útlumu. Z politického hlediska to může být neúspěchem socialistické myšlenky, filozoficky docházím spíše k závěrům o nedostatečné motivaci - nedosažitelné cíle, více ztrát než získaných poznatelných hodnot. Z hlubšího pohledu je taky zřejmé, že jsou vyčerpané ty chytlavé a inspirující motivy. Mystika neříká vždy pravdu, ale má zajímavé vysvětlení : vždy, když je svět v dekadenci hodnot, což prý na konci století a zvláště milénia, při nástupu nového astrologického věku bývá obvyklé, dochází k prolínání různých kultur, aby konfrontací dvou různých tezí, které ukáží další vývojovou linii. Protože punk je to hlavní co mě zajímá, a dle mého názoru je právě čas promyslet zdali je už teď minulostí, anebo si zaslouží jeho zásadní idee zachovat a celému hnutí dát nový impuls, oživit dění a dát hlavně sobě chuť do dalšího boje, hledám v mnoha blízkých filosofiích cokoliv, co bude znamenat kulturní přínos, nebo zavržení punku, jako směru jediné generace rebelů Británie, kde my jsme jen fanoušky a diváky, ač třeba aktivními v hledišti i na jevišti. Protože jsem došel k mnoha zajímavým závěrům (i když je nutno je brát jen jako pohled na problém, ne jako něco, co by se mělo dělat) a protože už nikoho ani nebaví nic tvořit, ani se snažit něco vytvořit, a taky proto, že už nevidím důvod dělat něco prvotřídního, protože není nikoho, kdo by můj styl ocenil (jsem hodně úletového myšlení a celé to beru nyní odměřeně), takže si klidně dovolím z našich myšlenek udělat komix, ve stylu počítačové gejmsy, nebo halucinogení vize posledního šamana. Takže... první číslo tohoto plátku píšu celé sám, za ůčelem vyprovokování zájmu kohokoliv, koho to jen zajímá, abych ukázal, že smysl má i jen pouhá debata a tím aktualizování témat odporu, rozvoj jedinců, kterým není lhostejná úroveň punk - hnutí.
Je zbytečné se snažit o nějaký převrat, nemyslím si o sobě nic víc, než že se snažím obhájit moje myślenky - a to hlavně vlastně mě samému - před argumenty oponentů. Takže ...pokud by se někomu něco nelíbilo či naopak podnítilo, klidně může napsat svůj článek. To je alternativa k nezájmu rozebíraní názorů nebo k příliś umělé snaze o posilnění našeho společného ducha. Já chápu, že to nad čím teď přemýtají mladí punks, je pro mě už zbytečnost a moje hloubkové sondy jednak nejsou uchopitelné bez osvojení si mého myšlení a navíc jsou mnohdy spíše než burcující, sílu a rozhodnost utlumující, protože jsou založeny na pohledu ze všech možných stran, tedy i těch proti nimž bojujeme od začátku. To stojí čas a hlavně hledání kladů, tam kde chceme vidět jen hnus, vyžaduje dost vůle zůstat v opozici, když oponent propaguje idee, které jsou v rozporu s naším ideálem, tedy reálné, nebo možné ohrožení našich hodnot. Tedy i tehdy, ukáže-li nám právě ty pravdy, které nás nezajímají, nebo obdobně způsoby, které nás ukazují v jiném světle než se vidíme my samy, atd. apod. Prostě potom je nutné myslet mnohem dál, jak se správně dívat na věci kolem nás. Abysme zůstali idealisty, kteří mají důvod a právo bojovat za své cíle, či proti špatnostem páchaných na nás, nebo ničící jiné, slabší, což vadí celkovému vjemu světa a postavení lidského druhu. Buďme cokoliv chceme, hlasme se k čemu chceme, ale zkusme společně zkritizovat duchovní, filozofické, politické, kulturní a ostatní oblasti zájmu našeho možná zbytečného, ale neobyčejného bytí. Jsme lidé, i já, takže prosím o nadhled a pochopení, taky příspěvky by mohly mít snahu o duchaplnost, i když podepsané otisknu. No nic, úvod je zbytečně dlouhý, takže proto jsem tady.....

Frenkk-the-punk,    The Followers of the Apocalypse

Další stránka - #2