Feb 26

Move out

Posted in Uncategorized by meandpunk | no comments

Tak?e co jsem v?era jen tak nakousl, jsem nakonec u? v?era taky ud?lal. P?est?hoval jsem blog, ale je to v pohod?, je to ? ten sam? s ?l᮫y jako jsou tady. Akorᴠm? sere ta ?ablona, tady je ta super ??pr ?ablonka, kterᠮa wordpress.com nen( . Mno, ale zase 3gb prostoru, ?eskᠰodpora, a hlavn? ?᤮頲eklamy ani ?᤮頲eklamnrou?ky, to hovo?ro Wordpress.com. Tak?e ud?l᭥ blogetery pᰡ.

Tak jo, tady je link na vlastn? tenhle blog http://meandpunk.wordpress.com

Feb 25

Lost po dlouh頤ob?

Posted in -Lost- by meandpunk | no comments

charlie paceN驠nejednᠳe o nov頤 na Nov?, jak jste si mohli podle nadpisu myslet…. Jen jsem se odhodlal napsat zase n?co mᬯ k tomuto seriᬵ. Jednou z v?ckterᠭ? k tomu vedla je to, ?e jsem narazil na webu Lost.cz dneska ve ?kole na jeden fajn “test#8221;. Na tomhle webu si taky pamatuju test na to , jakou postavou by jste se stali. Tam mi vy?el Boone a jednou Kate, ale dneska jsem narazil na n?co jin騯. Jestli se dte na Losty, tak v᭠jist? neuniklo, ?e Sawer v ka?d魠d vymysla n?koho z p?e?iv? originᬮ?ezdu. Sprᶣi webu lost.cz, mimochodem podle m? ur?it? nejlep? ?esk騯 webu o Lostech (fakt je tam hodn? v?ct?eba i ke sta?enako nap?. Jack Song … ) , tak tihle ti jak u? jste asi “vydedukovali” z toho co jsem napsal … Vytvo?ili tentokrᴠtest na Sawerovy p?ezdy, obsahuje n?kolik otấk, kter頺vl᤮ete za minutku a hned uvid v?k. M? by t?eba Sawer dal p?ezdu Buddy-k᭯ , kterou dal Sayidovi, ale myslel to ironicky tak?e… Tady je odkaz na vypsᮭ testu, ur?it? v᭠to doporu?uju, pokud se teda aspo? trochu dte na Ztracen馣8230;.

Dal??c Lost, kterᠳe shodou okolnostaky, i kdy? trochu m鮿, t?rveru lost.cz Na tomto serveru se koncem roku 2007 objevila mo?nost zalo?it si jak?eciᬮa href="http://www.lost.cz/profil_blog.asp?blogid=21849">LOST BLOG. Kdy? jsem se o tom dozv?d?l nevᨡl jsem a za?ᴫem leto?n roku jsem si taky jeden zalo?il. Nejsem zas takov?rt, abych lidi na serveru zᳯboval ?hav?vinkami ze z᫵lis podobn?, vyu?il jsem ho trochu jinak, a to tak, ?e jsem za?al psᴠp?hy, kter頳e klidn? na ostrov? stᴠmohly (i kdy? n?kdy se mi m??e stᴬ ?e se dopustd?jov頮ebo ?asov頣hyby…) , ale nebyly zaznamen᮹ v ?᤮頺 epizod. Zatjsem se moc nepohnul z ma. Nev?nuju blogu zas tak moc ?asu jak bych cht?l, ale n?co u? je na s, docela se ho sna?aktualizovat, sice ho moc lide?t?, ale to mi neva… =)

P.S.: s nov?izodami to vypadᠢled?, dokonce i ve “Volejte Novu” jsem vid?l reportឬ ve kter頿li , ?e nov頤 budou na podzim. D?vodem je to , ?e Nova chce odvyst kompletn鲩i. Jedin᠚ance je AXN jen?e to nᚠ?ilhavec satelit n?j᫠nezvlᤡ… Tak?e budou aps?᫹ po LOSTECH a? do podzimu…. Cel頰rẫy bez premi鲯v頥pizody =(

P.S.: N驩 ty hovada z blogetery.com se nechaly zas p?eplatiti googlem a ?oupli mi reklamu do ka?d騯 ?l᮫u, to snad neno?n頴a zkurvenᠫomerce =( je?t? takov?n? r᭥?ek to tam raz#8230; ?koda mno … ale co nad?l᭠st?hovat se mi nechce prᶿ jsem se zabydlel…

Feb 22

desky roku 2007

Posted in Punk/alternative by meandpunk | no comments

Teda jen n?kter鮠Podme se trochu bl힠na pᲠrespektive na t?i desky , kter頶y?ly minul? Podme se na moje obln頳kupiny. Myslsi, ?e v roce 2007 se toho stalo docela hodn?. Jdeme se podt na t?i desky minul騯 roku a pokusse je taky zhodnotit.

AVA. Ano Angels and Airwaves vydali letos svou v po?ad? druhou desku ve sv頲elativn? krᴫ頫ari鿥. Jak je u Toma zvykem p?ed vydᮭm desky prohla?oval, ?e tahle deska zm?nv?t a podobn頶?ci. Nestalo se. Mno teda aspo? n頶 celosv?tov魠m??u. T?eba m? ta deska docela zm?nila, docela hodn? je to vne? hudba , cel᠁VA je vne? jen hudba… Na desce jsou fakt pecky jako t?eba Call to Arms , Breathe, Rite of Spring, Haeven ,… vlastn? v?echny pi?ky maj?co do sebe, jenom mi p?ipadᠴrochu zbyte?n᠊umping roof tops… Deska se za?ala prodᶡt kosmickou rychlostteda aspo? prvn?Potom se prodejnost propadla o 44 m… ( spoiler…+44) ale celkov? je tato deska myslvelk??chem. T??me se snad u? na podzim na celove?er᫠Angels and Airwaves.

Jimmy Eat World.? I tihle ti vydali desku . Jmenuje se Chase This Light. Jimmy Eat World hrajou od jak?iva takov頪ednodu??𜃮i?ky, ale v tom je jejich s. A taky ty texty, je to super skupina. Jedna z m?jobln?j?. Za?adil bych je spole?n? s Avou a The Ataris, Blinkem,… do ?pi?ky m騯 “?eb?u popularity”. Fakt je to fajn i ta deska se povedla, poslouch᭠to ?asto stejn? jako jejich minulou desku, kterᠪe snad je?t? lep? ale bylo by to t??k頲ozhodnout, kterᠺ nich je zda?ilej?Mezi t?mahle deskama byla dlouhᠯdmlka, cel頴?i roky, Jimmᣩ koncertovali psali pi?ky…

The Ataris.Taky vydali desku, taky fajn.? Stejn? jako u Jimmy Eat World bych se jokusil trochu srovnat s p?edchozeskou. U the Ataris je to tak, ?e se mi zdᬡ ta p?edchozeska byla fakt peckovᮠTahle byla fajn, jenom?e p?ekonat tu minulou to je t??k頳ousto, zas tak docela se jim to nepovedlo, ale p?esto je to deska fajn. Poslouch᭠jasto. Jsou na najn pi?ky a hlavn?!!! Je to takovᠳmutnᠡ “ponurᦣ8221; deska a to se zvlᚿ te? fakt hodTak?e kdybych se nepokou?el srovnᶡt objektivn? vyhrᬡ by Wellcome the Night p?ed So Long Astoria, ale kdy? se na to podte z hlediska muziky vyhrᶡ asi So Long Astoria…

Tak na zᶿr se pokusstvo??eb?k. Je to t??k鮠Celkem jist? v ?e na prvnm? u m? je I-Empire od Angeles and Airwaves, ale druh頡 t?et𛓴o, to u? je fakt t??k頲ozhodovᮭ. Nevposlednobou si vpou?tJimmy Eat World a jejich Chase This Light, ale p?edtto zase byla Wellcome The Night…. Tak nakonec asi p?ece jen zvzocity, kter頪sou “?erstv?j?8221;, a tak druh頭o u m? z᠊immy Eat World.

Tak tady je seznam m?j t?esek roku 2007

  1. I-Empire — Angeles and Airwaves
  2. Jimmy Eat World — Chase This Light
  3. The Ataris — Wellcome The Night
Feb 19

MP3 t?a> by meandpunk | no comments

Tak tohle m? prᶿ napadlo, ka?d?n sem budu dᶡt jednu mp3, teda p?esn?ji ?e?eno link na nNeodpovm v᭠za jejich kvalitu ani za dodr?enutorsk?ᶮ Mp3jky jsou ulo?en頮a ? jin?rverech ne? tenhle blog. To jen aby se ne?eklo.

Tanto t?e to Night drive od Jimmy Eat World z alba Future (2004)

tady

Feb 18

Posters by meandpunk | no comments

Tak u? jen pro dopln?ntady je poster Jimmy Eat World. Na strᮣe Torrenty najdete link na sta?enejich cd. Tak se podjte postahujte ;)

jimmy-poster

Feb 18

Zas…

Posted in Punk/alternative, Uncategorized by meandpunk | no comments

?Zase je tady n?co nov騯, mno nenoho tentokrᴠmoc. Vlastn? docela jo, ale toho k ?emu se dostanete bez hesla, tak toho tady moc nep?ibylo. Abych pravdu ?ek tak je to asi jen aktualizace str᮫y Torrenty, to je?t? p?ibylo jen jedno album-Jimmy Eat World- Je to v klu album, tak jako ta skupina. Hrajou docela jednoduch頰i?ky( co se t?ord? ov?em) Texty jsou prᶿ naopak… Ale dneska se pokusud?lat k nim je?t? pᲠplakᴿ. Snad dneska je?t? p?ibude obsah. Jinak k uzam?en頿᳴i… Pod tle ?l᮫em je jeden uzam?en? tak toho si nemus v?t, nevjestli n?kdo dostane heslo… V zaheslovan頳trᮣe m? prᶿ ?ekᠴaky docela aktualizace… To ale nenodstatn鮼/p>

tom-blinkJe?t? chci vyu?tohodle p??vku, abych v᭠?ek jednu zprᶵ… Nevjestli dobrou nebo ?patnou… Ale ka?dop᤮? Blinci den p?ed valent?ktualizovali svou str᮫u na myspace. Zatnevco to znamenᬠka?dop᤮? se u? asi po s budou ?t konspira?neorie… Nedostal jsem se k tomu, napsat to tady d?tak sorry mno … Ale vzpome?te si na m?j ?lᮥk , kter? psal p?ed n?kolika dny…Jmenoval se myslDeLonge se rozpovl…trochu” nebo podobn?, byl to vlastn? ?lᮥk o rozhovoru pro server absolutepunk.net , na konci rozhovoru Tom ?ekl, ?e by se cht?l s klukama z Blinku zas bavit, a ?e mu chybA za pᲠdn? aktualizujou myspace… A sakra vypadᠴo, ?e rozj힤dal? konspira?n teori8230; Mno jenom mi to p?ipadalo zajv鬠a k tomu v?emu jsem se do?et (to u? je o n?co dᶮ?ji) na blink182.cz takovou nepodstatnou v?c o Markovi, kter?louh頤ob? vytᨮul ze sk? triko s pt᫥m nohama vzh?ru… Mno mo?nᬠ?e se v?ci daly do pohybu, mo?nᠴaky ne, mo?nᠳi jen mysl nebo chceme myslet, ?e by se Blink 182 mohl dᴠznova dokupy. Uvid mno.

Jenom jsem v᭠to cht?l ?…

Feb 18

Protected: Jimmy, p?h prẤnoty

Posted in No coment more by meandpunk | Enter your password to view comments

This post is password protected. To view it please enter your password below:


Feb 15

Oprava-plakᴹ…

Posted in Posters by meandpunk | no comments

Mno v?echny plakᴹ kter頪sem sem nahrᬠn?j᫠nefachaly, tak p?inᚭm opravu snad jsem na ?᤮?pom?l….

bfsmarkavapunkthe ataristomtravis

Feb 15

An Orange

Posted in No coment more by meandpunk | no comments

Mno tak tohle m? napadlo ani nevjak, a vlastn? rad?ji ani nechci v?d?t jak… To je podle m? definitivnotvrzen?e mi odjebalo =) Mno tak?e ten pomeran? do kter騯 se dᠮapsat v?echno, co nechcete ?t nahlas nebo by to t?eba nebylo vhodn頿t… , tak ten m??e msposty podob t?eba ?lov?k , kter魵 bezmezn? d?v??ujete… Ale m??e to b? vᚠdennk… M?l by to ale b?v?k, kter?nevrazudlu do zad, to pak litujete toho, ?e jste n?komu v??ili a je to dost tak na hovno cel鮼/p>

an orange?

P.S. podjte se nahoru na nẶy strᮥk … ?

Feb 15

The Hero Dies In This One mi nedᠳpᴠ=P

Posted in Punk/alternative by meandpunk | no comments
Tohle mi fakt nedᬠabych to sem nedal. Takhle poveden頶idejko jsem na youtube je?t? asi nevid?l ! Mysl ?e jsem narazil na pi?ku, kterᠴoho hafec vystihuje!!! Mno detaily jsou celkem “nepodstatn馣8221; ale ka?dop᤮? se na tohle video podjte, proto?e je to opravdu mazec. Je v tom prost? haf󳮠Nev asi je zbyte?n頴o vkomentovat… N頶ឮ? nem᭠slov…