Kde se MLUVILO o . . . PUNKU ?


Přelom 70. a 80. let punkem se zabýval časopis Jazz Bulletin: časopis jazzové hudby.

V letech 1987 a 1988 dva časopisy jménem Gramorevue a Melodie, ve kterých se psalo o jazzové hudbe. Zde se také objevili i naše kapely jako HNF, Radegast, Visací zámek.

Dalšíčasopisy např. Mladá fronta. Na Slovensku Populár, Smela. Punk v televizi - podzim 1988 pořad Sondy - kriticky na mládež (občas byli v pořadu k vidění pankáči a ukázky z různých koncetů).

Nejznámější časopis se jménem Vokno, který svou kariéru začal 1.května 1978. Do revoluce vyšlo 15.čísel. V roce 1987 změna jména na Voknoviny, kde se našlo nejvíce informací okolo undergroundu. Hlavně o koncertech, nenacházeli se zde přesné místa a datumy koncertů, pokud ale vtrhla na koncert policie přesné informace o koncertu se mohly napsat. Tento časopis měl ještě mnoho jmen.

Členi HNF vydávají svůj vlastní magazín a to Punk Maglajz, který byl psán na psacím stroji. První číslo toho magazínu vyšlo na podzim 1985. V roce 1987 nahradil maglajz Srott magazín. Tomuto časopisu vyšla jen dvě čísla.

V Praze vycházel Attack. První číslo vyšlo v roce 1987 a to pod názvem THE 10 YEARS FLEXI-DISC, šlo o překlad britského fanzinu. Attack č.1 vyšel v březnu 1988 měl okolo 50-ti stran A5. Našli se informace o domací scéně. Druhé a poslední číslo vyšlo až o rok později, protože první číslo se dostalo do rukou StB.

V Bratislavě vycházel In Flagranti vydávaný Koňýkem ze Zóny A. Do revoluce vyšlo 12 čísel. Po revoluci časopis už nevycházel.

Na Moravě vycházela Sračka od roku 1989. Do revoluce se vyšly tři čísla. Většinou zájem o koncerty. Po revoluci se Sračka o hodně zlepšila a vyšla ještě čtyři čísla.

V Lipnem nad Bečvou vycházel časopis Oslí uši. Nejlepší fanzin u nás. První číslo obsahovalo 150 stran A4, druhé číslo až 200 stran A4.

Další časopisy:
Morava: Masurkovské podzemní, Hlučná lobotomie
Brno: říjen 1988 ŠOT
Karlovy Vary: Rytmus, Struna a její cihla