On-line: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOVINKY

KONFRONTACE MOMENTÁLNĚ NEVYCHÁZÍ

Kdo jsou skuteční extrémisté?
Extremismus - exoticky znějící slovíčko, které se zpočátku nesměle zabydlovalo na stránkách denního tisu a na obrazovkách televizních stanic. Slovíčko, které dnes ji? patří do repertoáru ka?dého správného novináře a do výzbroje každého demokratického politika. Slovíčko, které získalo velkou popularitu proto, že odpovídá hlavnímu požadavku dnešní doby - je neobyčejně flexibilní.
Občánku zmiz! Varování druhé
Přípravy na setkání světovách finančníků v Praze vrcholí
Takoví normální zabijáci
Co přinese profesionalizace naší armády?
O budoucnosti anarchismu
Rozhovor latinskoamerickým filozofem Angelem L.Cappellettim
Rozhovor s Petrem Kužvartem
Nad tématem zakazování demonstrací a očekávaných represích
Seattle to nebyl, ale stálo to za to
Zasedání MMF a SB ve Washingtonu doprovázely masové protesty
Čína kráčí do WTO
Čina se vydala na cestu od státního kapitalismu ke kapitalismu soukromémuNové informační zdroje
Alarm
Oficiální média vykreslují svět jinak, než jak jej známe z každodenního života. Alarm - svět z pohledu libertinského/anarchistického komunismu, z pohledu těch, kteří nechtějí být otroky kapitálu a loutkami odcizené společnosti. Zprávy, eseje aj.
alarm.solidarita.org

Antifašistická akce (AFA)
Oficiální stránky AFA Česká republika. Proti naci(onali)smu a neofašismu všemi prostředky: demonstrace, akce, aktuality, časopis, monitoring, plakáty, brožury, fotogalerie. www.antifa.cz/

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů kapitalismu
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů kapitalismu je projekt webových stránek, jejichž účelem je soustřeďovat takové texty a dokumenty, které mohou pomoci porozumět jak podstatě současné kapitalistické společnosti, tak způsobům boje proti ní.
Kapitál představuje sociální vztah vykořisťování, útlaku, odcizení a existenční nejistoty. Kapitalismus znamená stav, kdy drtivá většina lidstva slouží jako přívěsek strojů a institucí, zatímco menšina rozhoduje a žije z práce jiných. Východiskem z tohoto systému je komunismus -- jako již dnes existující internacionalistické hnutí pracující třídy, která každodenním třídním bojem útočí na základy kapitalismu.
www.komrad.net

Good Night White Pride
I když i v rámci různých proudů a směrů v hardcore existují na některé společenské problémy různé názory, jedno nás jistě spojuje: rázné odmítání diskriminačních ideologií a názorů - antifašismus. V duchu do it yourself (udělej to sám) GNWP dodává: Každý může udělat něco proti fašismu. Ať je to šíření antifašistických letáků či plakátů, ať jsou to antifašistické texty v muzice, ať je to občas nezbytná fyzická konfrontace.
gnwp.cz

ČSAF
Anarchistický portál
www.csaf.cz

Kids and Heroes
Informace o hudební scéně
www.kidsandheroes.com

Nová doména
http://konfrontace.parlament.cz/

KONFRONTACE STORE
propagační materiály pro vás
První tištěné číslo dvouměsíčníku KONFRONTACE - Noviny odporu vyšlo v dubnu 1998. Zde je v zkrácené verzi Čas konfrontace - provolání redakčního kolektivu:

Roste v nás zlost. Dnes a denně sledujeme situaci v naší zemi, která se vzdaluje od ideálů svobody, demokracie, samosprávy a rovnosti. Sledujeme omezování přístupu ke vzdělání, bydlení a zdravotní péče, oklešťování zaměstnaneckých práv, sílící rasismus...Uměle implantovaný systém dravé formy kapitalismu způsobuje prorůstání ekonomických elit s politickým systémem, vzdaluje rozhodovací moc od občana, jeho? zájmy nehájí a hájit nemohou ani volení zástupci....Nelze stát stranou. Odmítáme kapitalismus, odmítáme neoliberální tržní hospodářství, mrzačící snad všechny společenské vazby. Jestliže je nám tento model - nehledě na přízviska - nabízen jako jediný možný, volíme cestu KONFRONTACE. Konfrontace vlastních názorů, konfrontace zku?eností dějinných i ka?dodenních, lokálních i z druhého konce světa... Chceme podporovat ka?dou autentickou aktivitu, která si spolu s námi vytkla za cíl tento stav zvrátit.

Podporujeme spontánní a neformální aktivity, jsme otevřeni občanským sdružením, nevládním a neziskovým organizacím. Nepatříme mezi oficiální média honosící se přízvisky nezávislý, která poskytují jen dvě možnosti - plavat s vět?inou po směru, nebo skončit na dně. Naší snahou je spojovat ostrovy, odolávající záplavám kalné vody. Nechceme v?ak jen spojovat, být pomocníkem a rádcem. Chceme být i zbraní, chceme útočit.

Je pravděpodobné, že stát disponuje dostatečnou mocí, aby legitimní občanský nesouhlas udržel v mezích, které jsou pro účinné prosazování změn nedostačující... V dobách zvůle a brutality nejsou kompromisy na místě, s represivní rukou moci se diskuse nevede.

Je čas KONFRONTACE...
Náš postoj nepramení z žádných vazeb z minulým režimem. Nejde nám o moc, ale o odstraňování omezujících prvků při vědomí toho, že svoboda sama nabízí cesty. Nevadí, že mnohé ještě není jasné. Stačí jen jistota, že změna je nevyhnutelná. Jsme tu pro odkrývání souvislostí a hledání cest.
Cest KONFRONTACE
cest ODPORU.


Jak získat naše noviny? PŘEDPLATNÉ: Roční předplatné (6 čísel) je 80Kč. Úhradu lze provést složenkou typu C na adresu Konfrontace, PO BOX 176, Praha 1, 11001. Do kolonky "zpráva pro příjemce" vpište "roční předplatné" a číslo prvního objednaného výtisku. DISTRIBUCE Voláme nezávislé distributory a lidi schopné a ochotné přiložit ruku k dílu a pomoci rozšiřovat KONFRONTACI dále. Podmínky odběru (min.10 ks) a splácení dohodou - kontaktujte redakci e-mailem, telefonem, poštou. PODPORA co nejširšího okruhu názorově sřízněných lidí je nutnost, bez kterých se za stavajících podmínek naše noviny neobejdou. Hrozbu zániku KONFRONTACE z finančních důvodů pomůže odvrátit každý benefit (kontaktujte redakci), každá i sebemenčí částka na konto: 272316200277/0100

KONTAKT NA KONFRONTACI: e-mail: konfrontace@Safe-mail.net

© 1999 Konfrontace All human rights reserved Last update 02.05.2006