A-kontra 4/2002

Z obsahu:

Represe se stupňují, ale neumlčí náš odpor (zhodnocení nových represivních zákonů a aktivit)
Izraelská armáda versus palestinská města (podrobné informace o nové fázi "války proti terorismu", která tentokrát dopadla na Palestince, o jejím průběhu a pozadí)
Jakub Polák: Neumějí a nechtějí: Šilhavá spravedlnost aneb O strýčkovi a tetičce (jak se policie opět snaží zmanipulovat vyšetřování rasistické vraždy, tentokrát se jedná o zavraždění Oty Absolóna ve Svitavách)
Halelůja, Václav přišel (reportáž z mítinku ODS, na nějž se přišli podívat i anarchisté a rozbor předvolebních slibů a proklamací této pravicové strany)
Wayne Price: Anarchismus jako extrémní demokracie (esej přeložený z amerického časopisu Utopian se vyrovnává jak s "demokratickými" kritikami anarchismu, tak s anarchistickými kritikami demokracie)
Genderová demokracie (úvaha přehodnocující klasickou demokratickou tradici jako převážně maskulinní; anarchisté by se na ni neměli příliš odvolávat a namísto toho by měli bojovat za skutečnou rovnost a odstranění genderových stereotypů)
Válka o cla (i proklamovaný "volný obchod"má své hranice - tam kde zkříží zájmy mocných. Reflexe "celní války" mezi USA a Evropou)
Proti summitu Rio+10: "Naším vzorem je Janov" (v létě má v jihoafrickém Johannesburku proběhnout další jednání "summitu o Zemi" k desátému výročí tohoto summitu v brazilském Rio de Janeiru. Zatímco se takřka dvě stě hlav států těší na další neplodné tlachání o problémech, jež sami způsobují, očekávají je silné protesty místního mohutného sociálního hnutí)
Jak budou napsány dějiny našeho hnutí? (kritika knihy Radikální levice v České republice Martina Bastla)
Sousedská shromáždění: poslední zprávy (jak se vyvíjí snahy o samosprávu v praxi v Argentině?)
SchNEWS: Zrůdy s.r.o. (překlad z britského anarchistického časopisu mapuje dopady genetických manipulací na chudé země světa)
Fun-da-mental v Praze: USA = terrorist no. 1 (report z koncertu této politické skupiny pražském divadle Archa)
Povstání ve Francii, květen - červen 1968 (rříklad historické situace, kdy anarchismus významně ovlivňoval rozsáhlé sociální hnutí. Překlad z Anarchist FAQ)

a další články, glosy, zprávy ze světa, zpravodaj ABC, polemiky...

16 stran, cena 20 Kč