Max Stirner (1806 - 1856)

Stirner byl německý sociální filosof. Nejprve se živil jako učitel a později coby překladatel. Díky Johnu Henry Mackayovi byl podnícen zájem o Stirnerovo dílo v Anglii a Spojených státech. Mackay představil Stirnera veřejnosti jako duchovního praotce individualistického anarchismu. Dojem, že Stirner byl anarchista, vychází z toho, že odmítl všechny politické a morální vazby jedince a zaútočil na všechny všeobecné pojmy, jako jsou právo, ctnost, povinnost apod. Jedinec samotný je prvořadá skutečnost, zmiňované pojmy jsou jen přeludy. Egoismus určuje vše. Staví své vlastní zájmy proti takovým přeludům a tím, že rozhoduje sám o sobě, se nad ně pozvedá. Všechny vztahy, do kterých jedinec vstupuje, jsou nyní svobodně zvolené tak, jak mají být, a existují samostatně v zájmu ega. Ego není pro Stirnera nemorální silou. Je to pouze fakt. Stirnerův individualismus byl vysoce demokratický. Stirner napsal pro dělníky dílo "Ego a jeho vlastnictví" a doufal, že se každý může vyvinout do podoby svobodného individua. Stirner byl jedním z hlavních inspirátorů pojmu tzv. egoistického komunismu.

[ZP5]